Türkçe           English           France           Germany          Rusia           Spain

ANA ARI ÜRETİMİ  VE ANA ARI SATIŞI| SERTİFİKALI
ANASAYFA                                                 VİDEOLAR                                                     ANKETLER                                                     RSS KAYNAĞI                                                     İLETİŞİM

:::::::::( e- market ):::::::::

::: ( Ziyaretci Bilgileri ) :::

.

Arı Satışı (Çerceve arı)

--------- Kraliçe arı------------

İşçi Arı


Ana Arı | Anadolu Arısı

Ana Arı | Anadolu Arısı

Tarih 05 Ocak 2017, 10:09 Editör

anadolu arısı ile ilgili olarak sunları sitemizde bulu bilirsiniz,anadolu arisi özellikleri,anadolu arısı satışı,anadolu arısı Mustafa ŞİMŞEK,anadolu irkı arıların verimi,anadolu arısı ,RIDOSTLARI,arıcılık,anadolu arısı özelliği,anadolu arısı videoları,anadolu arısı resmi,Apis mellifera anatoliaca Anadolunun büyük bir k ısmında yayılış gösteren Anadolu arısı İngiltere ve ABD'ne götürülerek bu ülkelerdeki ıslah çalışmalarında kullanılmıştır. En büyük özellikleri Anadolu coğrafyası ve iklimine çok iyi uyum sağlamış olmalarıdır. Çalışkan, kış şartlarına ve hastalıklara dayanıklı olma gibi avantajları vardır. Anadolu arısının en üstün vasıflarından birisi de çok zor şartlarda bile bal toplayarak hayatını devam ettirebilmesidir. Genelde esmer ve küçük yapılı arılardır.

Apis mellifera anatolica Bu çalısma,Anadolu arısı Ege ekotipi ( )'nde 2000-2001 yıllarında toplam 5 dönemde yetistirilen ana arılar ile yürütülmüstür.

Birinci yıl üç dönemde 8, ikinci yıl iki dönemde 6 kez ana arı yetistirilmistir. Iki yıllık çalısmada birinci yıl dönemler arası yüksük boyu, yüksük hacmi, yumurtlama öncesi süre, çıkıs agırlıgı, sperm sayısı ve ikinci yıl ise sperm kesesi çapı farkları önemli (P<0.01) bulunmustur. Iki yıllık çalısmada Ege ekotipi ana arılarında ortalama yüksük boyu 23.2 ±0.10 mm, yüksük hacmi 1.08±0.010 ml, çıkıs agırlıgı 178.8 ±1.30 mg, yumurtlama öncesi süre 10.8±0.19 gün, sperm kesesi çapı 1.12±0.004 mm ve sperm sayısı 3.646±221 milyon olarak belirlenmistir. : Bal arısı ( L ), Anadolu arısı ( ), Ege ekotipi, ana arı özellikleri GIRIS Ana arı kolonideki tüm bireylerin anasıdır.
Bir yandan kendi kalıtsal özelliklerini öte yandan erkek arılardan aldıgı spermler sayesinde erkek arıların kalıtsal özelliklerini koloni bireylerine aktarır. Bu özelligi ile ana arı, koloninin degisik fizyolojik yastaki isçi arıların sayıları, hastalık ve zararlılara karsı duyarlılıgı, yasama gücü, ogul verme egilimi, iyi huylu ya da hırçın olması gibi tüm kalıtsal özelliklerden tek basına sorumludur. Koloni açısından yasamsal önem tasıyan ana arının rasgele üretilmesi, kullanılması ya da koloni yönetiminin dogrudan arılara bırakılması, verimli bir arıcılık yapmaya ve kaynaklardan geregi gibi yararlanmaya engeldir (Fıratlı, 1989; Genç, 1992). Bu nedenle ana arının niteliklerini sınırlayan yetistirme kosulları denetlenmelidir. Ana arı niteligini, genotip dısında mevsim, flora, beslenme, koloninin gücü, temel yüksük özellikleri, larva sayısı ve yası gibi çevre faktörleri etkiler. Niteligini belirleyen ölçütler ise çıkıs agırlıgı, yumurtlama agırlıgı, sperm kesesi çapı ve hacmi, sperm sayısı, yumurta tüpü sayısı gibi özelliklerdir (Zhadanova, 1967;Woyke, 1967;Woyke, 1971). Ana arının bu özellikleri ve koloni üzerine etkileri bir çok arastırmacı tarafından bildirilmistir (Fıratlı, 1982; Nelson and Gary, 1983; Harbo, 1986; Kaftanoglu ., 1988; Gençer ve Fıratlı, 1999; Karacaoglu ve Uçak, 2002). Anadolu arısının Batı Anadolu'dan baslayarak güneye dogru Antalya'ya kadar olan Bölgede Mugla arısı da denilen Ege ekotipi yetistirilmektedir.
Türkiye'de son 50 yılda, bir yandan yerlesik arıcılıktan göçer arıcılıga geçis, öte yandan ana arı kullanımının yaygınlasması, Türkiye bal arısı populasyonlarının karısmasına neden olmaktadır. Ancak son yıllarda Ege ekotipi ile yapılan çalısmalarda bu ekotipin farklı morfolojik yapı (Ruttner, 1988) ve üreme düzeni (Adam, 1987; Gençer ve Karacaoglu, 2003; Uçak ve Karacaoglu, 2004) ile diger ekotiplerden ayrıldıgı bildirilmektedir. Bozkır iklimine uyum saglamıs Orta Anadolu ekotipi kıtlık döneminde yavru üretimini durdururken, Ege ekotipi üremesini sürdürmektedir. Ege ekotipinin diger Anadolu arı ırk ve ekotiplerinden daha yüksek üreme aktivitesi gösterdigi (Dogaroglu, 1982; Dogaroglu ., 1992; Fıratlı ve Budak, 1994; Güler ve Kaftanoglu, 1998; Akyol ve Kaftanoglu, 2000) ve daha fazla bal ürettigi (Güler ve Kaftanoglu, 1999; Akyol ve Kaftanoglu, 2000) kimi çalısmalar ile ortaya konmustur.
Bununla birlikte Ege ekotipinin ana arı niteliklerini belirlemeye yönelik çalısmalar az vd (A. m. anatoliaca) vd 74 sayıdadır (Güler ve Kaftanoglu, 1998). Bu çalısmada, ülkemiz arıcılıgında önemli yeri olan Ege ekotipinden farklı dönemlerde yetistirilen ana arılara ait veriler degerlendirilmistir. Elde edilen sonuçlar ülke arıcılıgında örgütlenme çalısmaları ile birlikte yeniden güncel olan damızlıkçı ve ana arı yetistirme isletmelerine de önemli yararlar saglayacaktır. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Arılıgı'nda 2000-2001 yıllarında yürütülen bu çalısmada damızlık koloni olarak Ege ekotipi bal arısı kolonileri kullanılmıstır. Birinci yıl birinci dönem (mart, nisan), ikinci dönem (mayıs, haziran, temmuz), üçüncü dönem (agustos, eylül)'de toplam 8 kez; ikinci yıl birinci dönem (mart, nisan) ve ikinci dönem (mayıs, haziran, temmuz)'de toplam 6 kez asılama yöntemi (Laidlaw, 1985) ile ana arı yetistirilmistir.
Ana arıların çıkıs ve yumurtlama agırlıklarını belirlemek amacıyla 0.0001 g duyarlılıkta hassas terazi, yüksük boyları için dijital kumpas, yüksük hacimleri için 2 ml'lik pipet kullanılmıstır. Ayrıca çiftlesmis ana arıların sperm keselerinin çıkartılmasında forseps, spermlerin homojen olarak dagılmalarını saglamak amacıyla % 0.9'luk NaCl çözeltisi, sperm sayımı için hemasitometre kullanılmıstır. Birinci yıl ve ikinci yıl mevsim boyunca yetistirilen ana arılara ait yüksük boy ve hacimleri ana arı çıkısları gerçeklestikten sonra belirlenmistir. Ana arı çıkıs agırlıkları çıkıstan bir gün sonra, yumurtlama sonrası agırlıkları ise çıkıstan 3 hafta sonra yapılmıstır. Çıkıstan dört gün sonra, çiftlestirme kutuları her gün kontrol edilerek ana arılara ait yumurtlama öncesi süreler belirlenmistir. Sperm kesesi çapı ölçümü için yumurtlayan ana arılardan rasgele 9-15 ana arı seçilerek öldürülmüstür. Sperm keselerinin trake agı temizlenerek mikrometre okülerli stereo mikroskopta ölçülmüstür. Çapı ölçülen sperm kesesi 1 ml % 0.9 NaCl çözeltisinde bir igneyle delinmis, semen çözelti içerisine bosaltıldıktan sonra 4 ml su eklenmistir. Bu solüsyon iyice karıstırıldıktan sonra 100x büyütmeli mikroskopta (Mackensen ve Tucker, 1970) sayılmak üzere Thoma lamı üzerine bir damla alınmıs ve sperm sayımı yapılmıstır. Verilerin analizinde MINITAB 13.0 Paket programından yararlanılmıstır. Elde edilen verilerin degerlendirilmesi ve sunulmasında ayrıntıların azaltılması ve izlemenin kolaylastırılması amacıyla benzer yetistirme dönemleri bir araya toplanarak dönem sayısı üçe indirilmistir. Birinci dönem mart ve nisan ayında 3 kez, ikinci dönem mayıs, haziran, temmuzda 3 kez, üçüncü dönem ise agustos ve eylül ayında 2 kez yetistirilen ana arılara ait verilerden olusturulmustur.
Ege ekotipinde yetistirilen ana arılarda, birinci yılda 3 dönemde, ikinci yılda 2 dönemde yüksük boyu (YB), yüksük hacmi (YH), çıkıs agırlıgı (ÇA), yumurtlama agırlıgı (YA), yumurtlama öncesi süre (YÖS), sperm kesesi çapı (SKÇ) ve sperm sayısına (SS) iliskin tanımlayıcı degerler saptanmıs, sonuçlar Çizelge 1 ve Çizelge 2'de sunulmustur. Ege ekotipinden birinci yılda yetistirilen ana arılara ait özellikler incelendiginde en uzun YB' na (24.14±0.191 mm) ve en büyük YH' ne (1.17 ±0.008 ml) sahip yüksükler birinci dönemde elde edilmistir. Bu dönemde yetistirilen ana arılara ait YB ve YH degerleri diger iki dönemde yetistirilen ana arılardan farklı bulunmustur (P<0.05). Arastırmada yine, YÖS ve SS özellikleri bakımından da birinci dönemde MATERYALveYÖNTEM BULGULAR Çizelge 1. Ege Ana arısının birinci yılda incelenen özelliklere iliskin tanımlayıcı degerler Özellikler Dönem n Ort Std.hata En az En çok 1 64 24.14 a 0.191 20 27 YB (mm) 2 63 22.96 b 0.176 20 26 3 34 22.88 b 0.103 21 25 1 34 1.17 a 0.008 1.00 1.25 YH (ml) 2 48 1.13 b 0.015 0.90 1.30 3 25 1.11 b 0.012 1.00 1.25 1 24 186.4 a 4.23 150.1 224.3 2 24 179.1 ab 2.98 166.9 194.0 ÇA (mg) 3 24 170.6 b 2.53 160.5 189.3 1 50 9.26 a 0.29 6 14 2 61 10.6 b 0.48 4 16 YÖS (gün) 3 26 11.1 b 0.32 8 15 1 15 1.128 a 0.0060 1.100 1.160 2 15 1.123a 0.0064 1.080 1.160 SKÇ (mm) 3 15 1.117a 0.0066 1.080 1.115 1 15 5607 a 273 4375 7110 2 15 3681 b 322 1859 6016 SS (1000) 3 15 2674 b 303 1203 4485 Aynı harfi tasımayan ortalamalar arası farklar önemlidir (a, b, P<0.05) yetistirilen ana arılar (9.26±0.29 gün ve 5.607±0.273 milyon) ikinci (10.6±0.48 gün ve 3681±322 milyon) ve üçüncü dönemde (11.1± 0.32 ve 2.674±0.303 milyon) elde edilenlerden farklı bulunmustur (P<0.05). Ikinci ve üçüncü dönemde yetistirilen ana arılar ise tüm bu özellikler bakımından benzerdir (Çizelge 1). En yüksek ÇA' na sahip ana arılar birinci dönemde (186.4±4.23 mg) elde edilmis ve bunlar üçüncü dönemde (170.6±2.53 mg) yetistirilen ana arılardan farklı (P<0.05), ikinci dönem ise (179.1±2.98 mg) her iki döneme de benzer bulunmustur. Birinci yılda yetistirilen ana arılara ait SKÇ ise tüm dönemlerde benzer bulunmustur (Çizelge 1). Ege ana arısının ikinci yılda incelenen özelliklerine iliskin tanımlayıcı degerler Çizelge 2'de verilmistir.
Ikinci yılda yetistirilen ana arılarda ise Çizelge 2'de görüldügü gibi, YB ve SKÇ bakımından dönemler farklı (P<0.05), YH, ÇA, YÖS, YA, SS gibi özellikler bakımından ise dönemler benzerdir. Arastırmanın birinci yılında ölçülmeyen YA sırasıyla birinci ve ikinci dönemde; 214.2±3.41 ve 224.5±3.51 mg, iki dönem ortalaması 220.32±2.604 mg olarak belirlenmistir.Ayrıca aynı yıl 11 adet bir yasındaki Ege ana arıları tartılmıs, en küçük ve en büyük agırlıkları sırasıyla 233.5 mg ve 346.3 mg olmak üzere ortalama 300.3 ±10.62 mg olarak belirlenmistir (Çizelge 2). Bu çalısmanın birinci yılında farklı dönemlerde yetistirilen Ege ana arılarının koloni gelisimi ve bal verimi saptanmıs, yavru alanı ortalaması 3,677±430 cm , bal verimi ortalaması 21.4±1.57 kg olarak belirlenmistir (Karacaoglu ve Uçak, 2002). Arastırmada özelliklere iliskin yıllar arası farklar ve interaksiyonlar için her iki yıla ait birinci ve ikinci dönem verileri kullanılmıstır. Yapılan analizler sonucu YB, YH, ÇA, YÖS, SKÇ ve SS degerleri bakımından yıllar arası fark önemli (P<0.01),YB,YH, SKÇ (P<0.01) ve SS (P<0.05) bakımından yıl x dönem interaksiyonu önemli bulunmustur. Bu çalısmada iki yıl Mart ayından baslayarak Eylül ayına kadar farklı dönemlerde yetistirilen Anadolu arısı Ege ekotipi ( )'ne ait ana arıların üreme özelliklerini belirlemek amaçlanmıstır. Anadolu arısı Ege ekotipine ait yetistirilen ana arılarda birinci yıl en yüksek YB birinci dönemde (24.14±0.191 mm), ikinci yıl en yüksek YB ikinci dönemde ölçülmüstür. Gençer ve Fıratlı (1999)'nın 1 günlük yaslı larvalardan yetistirdikleri Orta Anadolu ana arısında elde ettigi yüksük boyu (24.07±0.512 mm) bu çalısmada saptanan ortalama degerden (23.2 ±0.10 mm) daha yüksek olmasına karsın, birinci yılın birinci döneminde elde edilen degerden düsüktür.
Ayrıca en yüksek YH (1.17±0.008 ml) birinci yıl birinci dönemde belirlenmis ve Gençer ve Fıratlı (1999)'nın aynı çalısmada bildirdigi (1.24± 0.019 ml) degerden düsük bulunmustur. Woyke (1971), ana arının çıkıs agırlıgı ile yumurta tüpü sayısı arasında pozitif bir korelasyon (r=0.75) bulundugunu, çıkıs agırlıgının seleksiyonda kullanılabilecek güvenilir bir indeks oldugunu bildirmistir.
Bu çalısmada ilk yılda 150.1-224.3 mg, ikinci yılda ise 143-235.3 mg arasında ana arılar elde edilmis, en yüksek ortalama ÇA186.4 4.23 mg ile ilk yılın birinci döneminde elde edilmis, ortalama ÇAise 178.8 1.30 mg olarak saptanmıstır. Gençer ve Fıratlı (1999) ÇA' nı Orta Anadolu arısında 166.5 2.15 mg, Tarpy . (2000) 188 mg olarak bildirmislerdir. Güler ve Kaftanoglu (1998), Akdeniz Bölgesi'nde yaptıgı çalısmada Mugla ana arısının ÇA' nı nisan, mayıs, haziran ve temmuz ayında sırasıyla; 204.0±7.2, 150.1±5.0, 221.0±7.0, 172.0±8.1 mg; ortalama çıkıs agırlıgını ise 182.3 mg olarak bildirmistir. Bu çalısmada birinci yılın birinci dönemi çıkıs agırlıgı (186.4 ±4.23 mg) Szabo . (1987)'den düsük, Gençer ve Fıratlı (1999)'nın Orta Anadolu arısında buldukları çıkıs agırlıgından yüksek, Tarpy . (2000) ve Güler ve Kaftanoglu (1998)'nun degerine benzer 2 TARTISMA ± ± ± A. m. anatoliaca vd vd vd 75 Çizelge 2. Ege Ana arısının ikinci yılda incelenen özelliklere iliskin tanımlayıcı degerler Özellikler Dönem n Ort Std.hata En az En çok YB (mm) 1 69 22.35 a 0.154 20 26.4 2 47 23.83 b 0.182 21.68 26.54 YH (ml) 1 63 1.01 a 0.014 0.7 1.24 2 37 1.04 a 0.015 0.84 1.21 ÇA (mg) 1 16 173.2 a 3.75 145 235.3 2 19 176.3 a 2.62 143 195 YÖS (gün) 1 42 12.1 a 0.41 6 17 2 15 12.7 a 0.89 8 20 YA (mg) 1 11 214.2 a 3.41 198.9 235.3 2 16 224.5 a 3.51 194.9 250.0 SKÇ (mm) 1 11 1.074 a 0.0134 1.000 1.120 2 9 1.126 b 0.0060 1.100 1.140 SS (1000) 1 9 3004 a 497 1562 6250 2 8 3106 a 481 859 5859 1 yaslı ana arıların YA (mg) - 11 300.3 10.62 233.5 346.3 Aynı harfi tasımayan ortalamalar arası farklar önemlidir (a, b, P<0.05
bal arısı ile ilgili görseller 1999 yılından beri ARICILIK sektöründe faaliyet vermekteyiz.
Başlıca faaliyet alanlarımız arasında Sertifikalı Ana Arı Üretimi, Arı sütü üretimi,petek üretimi, arı kovanı imalatı ve polen ürünleri bulunmaktadır.
Arı üretimlerimizin tamamını sertifikalı Tarım Bakanlığından onaylı olarak yapmaktayız.
Ayrıntılı bilgi için arayınız 0 532 516 69 38

Bu haber 14125 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Anadolu Ana Arısı | Üretimi | Satışı

Arıcılık Takvimi

Arıcılık Takvimi arıcılık ilaçlama takvimi-arıcının takvimi-arıcılık mevsimi-bal hasadı hangi ayda yapılır-arıcılık bilgileri-mayıs ...

ANA ARI ÜRETİMİ

ANA ARI ÜRETİMİ BAL ÜRETİM İŞLETMELERİNİN İÇİNDE ANA ARI ÜRETİMİ.?

Siparişver
Canlı destek


Arıcılık El Kitabı (e-kitap)

HABER ARA


Gelişmiş Arama

ANKET

HANGİ IRK ARI İLE ÇALIŞILMALI.?
Tüm Anketler

.......Erkek Arı.......Arılar Hakkında Detaylı Bilgiler15 Ocak 2018

........ANA ARI......

Queen bee production | Queen bee sale | Certified


Türkiye nin en kaliteli Arıcılık, araştırma geliştirme merkezi Dünyada Bulunan Arı Irklarını Ülkemizde arıcılık sektörünün hızlı gelişimini sağlamak ve Anadolu arıları başta olmak üzere - Karniyol ana arı satışı - Kafkas ana arı satışı - İtalyan ana arı satışı - Belfast ana arı satışı - Buckfast ana arı satışı - Anadolu ana arı satışı - Yığılca ana arı satışı - Muğla ana arı satışı - Damızlık Karniyol ana arı satışı - Damızlık Kafkas ana arı satışı - Damızlık İtalyan ana arı satışı - Damızlık Belfast ana arı satışı - Damızlık Buckfast ana arı satışı - Damızlık Anadolu ana arı satışı - Damızlık Yığılca ana arı satışı - Damızlık Muğla ana arı satışı - üretimi ve arı satışı yapmaktayız . Ülkemizde de farklı ırkların Adaptasyonunu sağlamak için siz arıcıların hizmetindeyiz. Bizleri güvenle tercih edebilirsiniz Her Irktan,cinsten Ana Arımız mevcuttur.