Türkçe           English           France           Germany          Rusia           Spain

ANA ARI ÜRETİMİ  VE ANA ARI SATIŞI| SERTİFİKALI
ANASAYFA                                                 VİDEOLAR                                                     ANKETLER                                                     RSS KAYNAĞI                                                     İLETİŞİM

:::::::::( e- market ):::::::::

::: ( Ziyaretci Bilgileri ) :::

.

Arı Satışı (Çerceve arı)

--------- Kraliçe arı------------

İşçi Arı


Ana Arı | Propolisin Kimyasal İçeriği.?

Ana Arı | Propolisin Kimyasal İçeriği.?

Tarih 26 Ocak 2017, 02:28 Editör

TÜRKİYE'NİN BEŞ FARKLI COĞRAFİK BÖLGESİNDEN TOPLANAN PROPOLİSLERİN KİMYASAL İÇERİKLERİNİN SAPTANMASI ve Propolisin Kimyasal İçeriği ile ... Propolis antibakteriyel, antifungal, antiviral, antiprotozoa, lokal .... Propolisin saptanmış herhangi bir yan etkisi,Hakkâri-Türkiye'den Toplanan Propolis Örneklerinin Kimyasal Analizi ... Muğla Çam Ballarının Parmak İzi: Fenolik Madde İçerikleri ve Kemometrik Analizleri.

Bu çalışmada kullanılan propolis örnekleri üç farklı fitocoğrafik (Avrupa-Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz) bölgeyi içeren, Türkiye’nin beş farklı coğrafik bölgesindentoplanmış (Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Marmara) ve toplananörneklerin organik olarak kimyasal içerikleri araştırılmıştır.

Çalışmanın amacı, Türkiyepropolisinin kimyasal içeriğine ait bir standardın oluşturulması için yapılan diğer çalışmalara katkı sağlamaktır.

Toplanan 12 propolis örneğinin etanol ekstraktları (EEP) hazırlanmış ve kimyasalanalizleri Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) kullanılarak yapılmıştır.Propolis örneklerinde aldehidler, alifatik asitler, alkoller, eterler, karboksilik asitler,sinamik aistler, flavanoidler, hidrokarbonlar ve ketonlar tanımlanmıştır.

Sonuçlara göretüm örneklerin çeşitli biyolojik aktivitelere sahip flavanoidlerce zengin olduklarıgörülmüştür.

 12 propolis örneğinden 10 tanesinde anti-mikrobiyal, antioksidan ve antiinflamatöretkiye sahip, pinosembrin yüksek oranda saptanmıştır.

Yedi propolisörneğinde ise antioksidan, anti-virüs, anti-diyabetik, anti-anksiyolitik etkilere sahip olankrisin yüksek oranlarda bulunmuştur.

Propolis örneklerinin flavanoid içeriklerine, bölgeler itibarı ile bakıldığında Doğu Anadolu bölgesine ait propolis örneklerinin flavanoid içerikleri diğer bölge örneklerinekıyasla daha yüksek oranda tespit edilmiştir.

 Arıcılık Araştırma Dergisi /Aralık 2013 25  Fazıl GÜNEY  Mehmet YILMAZArıcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Ordu.Propolisin Kimyasal İçeriği ile Antibakteriyel, Antiviral, Antitümör, Antifungal ve Antioksidan Aktivitesi Propolis, ağaçların kabukları, yaprakları ve bitki salgılarından bal arıları (Apis mellifera) tarafından toplanan yapışkan bir maddedir.

 Bal arıları propolisi kovan girişini davetsiz misafirlerden korumak ve kovanda istenmeyen mikroorganizmaların gelişmesini önlemek amacıyla kullanır. Propolis fenolik asitler, esterler ve flavonoidler gibi çok sayıda aktif bileşik içermektedir. Bu sayede antibakteriyel, antifungal, antiviral, antiprotozoa, antitumor, anti ulser ve anti inflamatuar gibi çok farklı biyolojik ve farmakolojik özellikler göstermektedir.

 Propolis sahip olduğu bu biyolojik ve iyileştirici özellikleri nedeniyle, doğal bir ilaç olarak, antik zamanlardan bu yana yaygın olarak kullanılmıştır.Anahtar Kelimeler: Anti bakteriyel, Anti fungal, Anti viral, Doğal ilaç, Propolis1.Giriş Propolis arıların farklı bitkisel salgılardan ürettikleri, kovan içindeki delikleri kapamak ve kovan girişini işgalcilerden korumak için kullandıkları kuvvetli yapıştırıcı özelliğe sahip reçinemsi bir maddedir.

Propolis antibakteriyel, antifungal, antiviral, antiprotozoa, lokal anestezik, anti inflamatuar ve bağışıklığı uyarıcı gibi çok farklı biyolojik ve farmakolojik özelliklere sahiptir

(1). Propolis, toplandığı kaynağa ve yaşına bağlı olarak sarı-yeşil den koyu kahverengine kadar değişen bir renge ve kendine özgü hoş aromatik bir kokuya sahiptir

(2). Eski çağlardan bu yana doğal bir ilaç olarak yoğun şekilde kullanılmıştır. Özellikle Antik Mısırlılar propolisin çürümeyi önleyici özelliklerini çok iyi bilmekte ve ölülerini mumyalamak için kullanmaktaydı

(3). Propolisin geleneksel ilaç olarak kullanımının en az M.Ö 300 yıllarına kadar gittiği ve anti kanser, anti oksidan, anti inflamatuar, antibiyotik ve antifungal aktivite gibi geniş kapsamlı biyolojik etkilerinin olduğu rapor edilmiştir

(4). Modern bitki uzmanları antibakteriyel, antifungal, antiviral, karaciğeri koruyucu ve anti inflamatuar özellikleri nedeniyle vücudun enfeksiyonlara karşı doğal savunma mekanizmasını artırmak için ve mide bağırsak ülserinin tedavisi amacıyla propolisi önermektedir. Haricen uygulandığında bakteri ve mantarların neden olduğu bir çok deri iltihabını iyileştirmektedir

 (3). Propolis halen Balkan Ülkelerinde en sık kullanılan geleneksel tedavi yöntemleri arasındadır. Bilim adamlarının propolisin biyolojik özelliklerini ve içeriğini araştırması geçtiğimiz on yıllarda olmuştur

(5). Günümüzde propolis popüler bir ilaç olarak kullanılmakta ve kapsül, krem ve toz halinde bulunabilmektedir.

2. Propolisin Kimyasal İçeriği Propolisin içeriği toplandığı kaynağına ve mevsime göre değişmektedir. İçinde 300’den fazla değişik madde vardır. Şu ana kadar, büyük oranda polifenoller olmak üzere, 180’den fazla bileşik propolisin bileşeni olarak tanımlanmıştır.

 İçeriğindeki başlıca polifenolleri, fenolik asit ve esterleri, fenolik aldehidler, ketonlar vb ile birlikte flavonoidler oluşturmaktadır. Propolisdeki diğer bileşikler uçucu yağlar ve aromatik asitler (%5-10), mum (%30-40), reçine, balsam ve magnezyum, nikel, kadmiyum, demir, çinko gibi iz elementler açısından zengin bir kaynak olan polen taneleridir

 (3). Ilıman bölgelerden elde edilen propolislerde, flavonoid ve sinnamik asit türevleri içeren fenolik bileşikler ağırlıklı olarak bulunmaktadır. Diterpenler ve prenilatlı bileşikler ılıman bölge propolislerinde çok az ÖzetArıcılık Araştırma Dergisi / Aralık 201326bulunur iken; Güney Amerika’dan elde edilen tropikal propolislerde lignan, flavonoidler ve diğer gruptan bileşiklerle birlikte bulunduğu rapor edilmiştir

 (4). Propolisde B1, B2, B6 , A, C, E, niasin, pantotenik asit gibi vitaminler bulunmaktadır. Ayrıca propolis karoten (provitamin A) açısından da zengindir. Proteinler, amidler, aminler ve amino asitler propolisdeki azot materyalleridir. Aspartik, glutamik, triptofan, fenilalanin, lösin, sistin, metiyonin, valin, serin, histidin, arginin, prolin, tirozin, treonin, alanin ve lizin gibi amino asitlerden oluşmuş olan azot, propolis içerisinde %0.7 oranında bulunur. Propolisin içeriğindeki pek çok madde açığa çıkarılmasına rağmen halen içerdiği bir çok madde bilinmemektedir. Şu ana kadar, çoğunlukla su ve organik çözücülerde çözünebilenler bilinmektedir

(6). Propolisin sahip olduğu antimikrobiyal özelliklerin çoğunlukla flavonoidler, pinosembrin, galangin ve pinobanksin den kaynaklandığı düşünülmektedir. Pinosembrin ayrıca anti fungal özellikler de göstermektedir. Diğer aktif bileşikler kumarik ve kafeik asit esterleridir

(3). Propolisdeki fenolik bileşikler hücrelerin oksidatif stresi nötralize etme kapasitesini artırır, anti inflamatuar ve anti oksidan etkileriyle hücre ölümlerini engellemeye yardımcı olur

 (7).3. Propolis ve Sağlık Geçtiğimiz 40 yılda propolisin biyolojik ve sağlığı artırıcı özelliklerinden bahseden yüzlerce yayın yapılmıştır. Hücre ortamında ve hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde bulunan farklı biyolojik ve sağlığı artırıcı etkileri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.3.1. Anti bakteriyel aktivite Propolisin laboratuar ortamında çeşitli bakteri suşlarına karşı etkili olduğu rapor edilmiştir

(9). Bir çok araştırıcı propolis ve ondan elde edilen ekstraktın Gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı antibakteriyel etkisini incelemiş ve gram pozitif çubuk bakterilere karşı geniş etkili olduğunu fakat gram negatif basillere karşı kısıtlı etkiye sahip olduğunu bulmuştur

(10). Aerobik bakterilerin yanı sıra propolisin etanol ekstraktının 267 anaerobik bakteri suşuna karşı antimikrobiyal etkisi incelenmiştir. Bakteri kültürü genellikle en yüksek duyarlılığı 1 mg/ml propolis etanol ekstraktına karşı göstermiştir. Propolis ekstraktı ayrıca mevcut antibiyotiklerin etkisini de artırmaktadır. Staphylococcus aureus (çeşitli suşları) ve Escherichia coli’ye karşı kullanılan antibiyotiklerin etkisi besi yerine eklenen propolis ile artmaktadır

 (9). Propolis etanol ekstraktının gram pozitif koklara (Staphylococcus aureus) karşı yüksek antibakteriyel etki gösterdiği fakat gram negatif bakteriler (Escherichia coli ve Pseudomonas aeruginosa) karşı düşük etkiye sahip olduğu rapor edilmiştir

(11). Propolisin antibakteriyel aktivitesinin flavonoidler ile reçine içindeki aromatik asitler ve esterler nedeniyle olduğu düşünülmektedir. Galangin, pinosembrin ve pinostrobin bakterilere karşı en etkili flavonoidler olarak tanımlanmıştır. Ferulik ve kafeik asit de propolisin bakterisit etkisinde rol oynamaktadır

(9).3.2. Antiviral aktivite Pek çok araştırmacı propolis ekstraktının bitkiler (salatalık mosaik, tütün benek, tütün kangren gibi), hayvanlar (HSV-1, varicella zoster ve influenza) ve insanlar (human immunodeficiency-HIV) üzerinde virüslerin neden olduğu enfeksiyonun gelişmesini etkileyici olduğunu

1: Propolisin biyolojik ve iyileştirici etkileri (8)Etki Test Edilen Propolis türüAna EtkiAntibakteriyel Tüm propolis türleriAntiviral Tüm propolis türleriAntifungal Tüm propolis türleriAnti paraziter Kavak, Baccharis, KübaAnti ülser (mide,deri, yanak) Baccharis, HindistanAntioksidan Tüm propolis türleriRadyasyon koruyucu Kavak, Baccharis,Karaciğer koruyucu Tüm propolis türleriAntitumor, antimutajenik Kavak, Baccharis, Küba, TayvanAnti inflamatuar Kavak, Baccharis, Küba, MısırBağışıklığı düzenleyici Kavak, BaccharisDüşük dozlarda kas kasılmasına karşı, yüksek dozlarda kas gevşetici olarak Kavak, BaccharisAnti diabetik Kavak, BaccharisLokal anestezik Kavak, BaccharisKıkırdak ve kemik dokusu, diş eti ve yara izinin iyileşmesi Kavak, Baccharisİkincil EtkiAnti osteoporoz Kavak, MısırÖstrojenik KavakBurun iltihabına karşı (Fare deneklerinde) BaccharisKolite karşı (sıçan deneklerinde) Kavak, TürkiyeAnti alerjik Kavak, BaccharisAnti aging, yaşam süresini uzatma(Fare deneklerinde) KavakCilt yaşlanmasına karşı Cezayir,KavakGıda koruyucu Kavak, Baccharis, Arjantin, MısırArıcılık Araştırma Dergisi /Aralık 201327Tablo 2: Propolisin etkili olduğu virüsler ViruslerAdenovirusCoronavirusHerpes symplexInfluenca A and B virusNewcastle disease virusPolio virusVaccinaRotavirusVesicular Stomatitis VirusCoronar virusbildirmektedir. Bu bulgular propolisin antiviral ilaç olarak kullanılma potansiyeli olduğunu göstermektedir (11). Propolis, in vitro ortamda influenza virüsüne (tip A) karşı öldürücü etki göstermekte, sulu propolis ekstraktı ise çiçek hastalığı virüsünün etkisini 15 dakika içinde büyük oranda azaltmaktadır

 (10). Propolisin, aralarında herpes simplex virüs (tip 1 ve 2), adenovirus tip 2, kabarcıklı ağız iltihabı virüsü ve poliovirus (tip 2)’nin de bulunduğu çeşitli DNA ve RNA virüslerine karşı laboratuvar ortamında etkili olduğu bildirilmiştir (9). Propolis virüsleri öldürür ve çoğalmalarını önler. Özellikle farklı kaynaklardan elde edilen propolisin ve Brezilya yeşil propolisinin influenza virüsüne karşı önemli etkisi olduğu bulunmuştur (8). Propolisin etkili olduğu farklı virüsler Tablo 2’de gösterilmiştir.3.3. Anti tümör/ anti kanser aktivitesi Bir çok araştırmacı propolisin invitro ve in vivo ortamda anti tümör etkisini raporlamıştır. Propolisin tümör hücreleri üzerinde gelişmeyi önleyici etkisi bulunmuş ve bundan sorumlu bazı bileşikler izole edilmiştir (5). Özellikle propolis ve anti kanser ajanları arasındaki sinerji ilginçtir. Fareler üzerinde yapılan bir denemede propolisdeki flavonoidlerin, kemoterapik ajanların veya radyasyonun toksik etkisine karşı koruyucu rol oynadığı ve bu koruyucu etkinin insanlar üzerinde de benzer sonuçlar göstereceği umudunu doğurmaktadır. Propolis antioksidan terapiye yardımcı bir kombinasyonla birlikte kullanıldığında ise, kemoterapinin etkisini artırarak lökositler, ciğer ve böbrekler üzerindeki yan etkinin giderilmesini sağlar ve yüksek doz uygulanmasına olanak verir (8). Brezilya propolisinden izole edilen aktif bileşiklerin karaciğer tümörü hücrelerinin büyümesini inhibe ettiği ve tümör hücrelerini S fazında durdurduğu görülmüştür

(12). Propolis sulu çözeltilerinden elde edilen bir bileşiğin (PRF-1), antioksidan aktivite gösterdiği ve insan karaciğer kanser hücreleri ve insan akciğer kanser hücreleri HLC-2 üzerinde sitotoksik etkiye sahip olduğu bulunmuştur (13). Yapılan iki çalışmada propolis içeren lokal terapinin altı hafta içinde kadınlarda en sık görülen kanser türü olan rahim kanserine neden olabilen insan papilloma virüs (HPV) enfeksiyonunu yok ettiği görülmüştür (8). Propolis (50 ve 150 mg/ kg) ve izole edilmiş bazı polifenolik maddeler (kafeik asit, kafeik asit fenil ester ve kuersetin) akciğerdeki tümör nodüllerinin sayısını azaltmıştır (5). Propolis, kafeik asit ve kafeik asit fenil ester (50 mg/kg) kullanılması tümör büyümesini kontrol etmek için yararlı bir araç olduğu bildirilmiştir (5). Çoğu polifenol anti metastatik etkiye sahip olmasına rağmen, kavak propolisinden elde edilen kafeik asit fenil ester ve Baccharis propolisinden elde edilen Artepilin C bileşiği en kuvvetli antitümör ajan olarak tanımlanmıştır. Propolisin gıda takviyesi olarak düzenli kullanımı, insanlarda kansere neden olan mutasyona karşı koruyucu etki sağlamaktadır(8).3.4. Antifungal aktivite En yüksek antifungal aktiviteye sahip arı ürünü olan kavak propolisi Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei ve Trichosporon spp suşlarını içeren 40 fungusa karşı test edilmiş ve meyve sularında bozulmaya neden olan bir tür mantar olan Candida famata, C. glabrata, C. kefyr, C. pelliculosa, C. parapsilosis ve Pichia ohmeri üzerinde fungusit etkiye sahip olduğu bulunmuştur (8). Propolis ekstraktının 17 patojen fungus üzerinde antifungal etkiye sahip olduğu doğrulanmıştır

 (14). Bazı araştırmacılar propolis etanol ekstraktının 60 maya suşu ve 38 fungus suşu üzerinde inhibe edici etkiye sahip olduğunu bildirmiştir

 (15). Ayrıca propolis kronik fungal sinüzit hastalarının tedavisinde de kullanılmaktadır

 (16).3.5. Antioksidan aktivite Antioksidanlar, diğer moleküllerin oksidasyonunu önleme veya yavaşlatma kapasitesine sahip moleküllerdir. Antioksidan etki, anti inflamatuar ve karaciğer koruyucu etki ile ilişki içindedir. Fenolik içerikleri botanik orijine göre değişse de pek çok propolis türünün antioksidan etkisi rapor edilmiştir (8). Farklı coğrafik ve botanik orjine sahip propolisler üzerinde yapılan bir çalışmada antioksidan aktivitenin toplam polifenol konsantrasyonu ile doğru orantılı olduğu bulunmuştur. Daha yüksek polifenol içeriğine sahip olan kavak propolisinin antioksidan aktivitesinin, daha az polifenol içeriğe sahip Brezilya propolisinden yüksek olduğu saptanmıştır (8). Şili’den elde edilen propolis örneklerinde yapılan çalışmada kimyasal içeriği ile serbest radikalleri süpürme kapasitesi arasındaki ilişki saptanmıştır

(17). Arjantin’den elde edilen propolis ekstraktlarında yüksek flavonoid içeriği ile serbest radikal süpürücü aktivite arasında önemli bir bağlantı bulunmuştur

 (18). Propolisin hastalık Arıcılık Araştırma Dergisi / Aralık 201328önleyici aktivitesinin anti oksidan özelliğinden kaynaklanabileceği belirtilmiştir

(19). Polen ve arı sütü ile karşılaştırıldığında propolisin daha yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğu saptanmıştır (8).3.6. Haricen Kullanım (Deri yaraları, yaralanmalar, yanıklar) Propolis insanlar tarafından cerrahi hastalıklar, yaralanmalar ve yanıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Propolis merhemi anestezik, bakteri öldürücü ve yara iyileştirici özelliklerinin yanı sıra kan ve lenf sistemini geliştirici özelliklere de sahiptir (8). Bazı araştırmacılar propolisin yara iyileştirici etkisinin, hazırlanan solüsyondaki propolis konsantrasyonuna bağlı olduğunun üzerinde durmaktadır

 (20). Propolisden üretilen cilt kremlerinin, yanık yaralarının iyileşmesinde yararlı etkileri bulunmuştur. Propolisin daha sık uygulanması antimikrobiyal etkiyi ve yaranın iyileşmesini artırmaktadır

(21). Propolis sahip olduğu anti alerjik, anti inflamatuar, anti androjen, anti lipaz, anti mikrobiyal ve kolojen sentezini destekleyici etkileri nedeniyle cilt bakımı ürünlerinde de kullanılmaktadır. Propolis ve ekstraktının dermatolojik ve kozmetik kullanımı oldukça yaygındır (8).3.7. Ağız ve diş sağlığında kullanımı Propolisin ağız sağlığında kullanımı ile ilgili bilimsel olarak pek çok araştırma yapılmıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerin çoğunda propolis ağız sağlığında uygulama alanı bulmuştur. Propolis; ağız içinde bulunan bakteri, mantar ve virüs gibi farklı patojen mikropları öldürmekte, ayrıca ağız yaraları ve ülseri, protez, aftöz stomatit, diş eti çekilmesi, Periodontitis, diş eti iltihabı, diş hassasiyeti ve diş çürümesi gibi farklı ağız ve diş hastalıklarına karşı başarılı bir şekilde uygulanmaktadır

 (8).4. Sonuç Karmaşık kimyasal yapısı, farmakolojik ve iyileştirici özellikleri nedeniyle propolis , arılar tarafından üretilen çok güçlü bir doğal ürün olarak kabul edilmektedir. Propolisdeki en büyük problem, arı ürünlerinin çoğunda olduğu gibi, içeriğinin flora ve üretim zamanına göre değişmesi ve içerebileceği kalıntılardır. İçeriğinin çok değişken olması ve standardizasyon sıkıntıları nedeniyle propolisin medikal kullanımı da zor olmaktadır. Propolisin saptanmış herhangi bir yan etkisi olmamakla birlikte arı ürünlerine alerjisi olan bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ayrıca ham propolis kullanılmadan önce mutlaka saflaştırılmalıdır ve kullanım dozuna da dikkat edilmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki propolis bütün hastalıkları iyileştiren bir ilaç değildir. Fakat yine de yukarıda açıklanan özellikleri nedeniyle propolisin insan ve hayvan hastalıklarında tedavi amacıyla kullanma olanakları araştırılmalıdır.

REFERANS VE KAYNAK 1. Azza M. M., Abd-El-Rhman (2009): Antagonism of Aeromonas hydrophila by propolis and its effect on the performance of Nile tilapia, Oreochromis niloticus. In Fish & Shellfish Immunology 27 (3), pp. 454–459. 2. Ghisalberti,E.L. (1979): Propolis:a review.Bee World 60, 59-84.3. Castaldo, S., & Capasso, F. (2002): Propolis, an old remedy used in modern medicine. Fitoterapia, 73 Suppl 1, S1-S64. Banskota, Arjun H.; Nagaoka, Takema; Sumioka, Lucia Yoshie; Tezuka, Yasuhiro; Awale, Suresh; Midorikawa, Kiyoshi et al. (2002): Antiproliferative activity of the Netherlands propolis and its active principles in cancer cell lines. In Journal of Ethnopharmacology 80 (1), pp. 67–73.5. Sforcin, J.M (2007): Propolis and the immune system: a review. In Journal of Ethnopharmacology 113 (1), pp. 1–14.6. Anonymous: http://www.mmm.ba/royal-jelly/Propolis-composition.html7. Nirala, Satendra; Bhadauria, Monika (2008): Propolis reverses acetaminophen induced acute hepatorenal alterations: A biochemical and histopathological approach. In Archives of Pharmacal Research 31 (4), pp. 451–461.8. Bogdanov, S.,(2012): Propolis: Composition, Health, Medicine: A Review. Bee Product Science, www.bee-hexagon.net 9. Marcucci, M.C., (1995) : Propolis: Chemical Composition, Biological Properties And Therapeutic Activity. In Apidologie 26, 83-9910. Hegazi A. G. (1998), Propolis an overview. Congreso Internacional de Propóleos ,Buenos Aires 1-2nd, September 2000.11. Silici, Sibel; Kutluca, Semiramis (2005): Chemical composition and antibacterial activity of propolis collected by three different races of honeybees in the same region. In Journal of Ethnopharmacology 99 (1), pp. 69–73.12. Mahmoud Huleihel ,Vladimir Isanu (2002): Anti-Herpes Simplex Virus Effect of an Aqueous Extract of Propolis. In IMAJ ;4(Suppl), 923-927.13. Matsuno, T., (1995): A new clerodane diterpenoid isolated from propolis. Zeitschrift f ̈ ur Naturforschung 50c, 93–97.14. Matsuno, T., Chen, C., Basnet, P., (1997): A tumoricidal and antioxidant compound isolated from an aqueous extract of propolis. Medical Science Research 25, 583–584.15. Lisa M, Leifertova I, Baloun J (1989): Fungistatic effect of propolis. Folia Pharm Univ Carol 13, 29-44; 16. Cizmarik; J. and Trupl, J. (1976): Effect of propolis on bacteria. Pharimazie, 31(9): 656-657.17. Kovalik, P.V. (1979): The use of propolis in the treatment of patients with chronic fungal sinusitis. Vestnik otorindaringologii No.6, 60-62.18. Russo, A.; Cardile, V.; Sanchez, F.; Troncoso, N.; Vanella, A.; Garbarino, J.A (2004): Chilean propolis: antioxidant activity and antiproliferative action in human tumor cell lines. In Life Sciences 76 (5), pp. 545–558.19. NievaMoreno,M.I.,Isla,M.I.,Sampieto,A.R.,&Vattuone,M.A. (2000): Comparison of the free radical-scavenging activity of propolis from several regions of Argentina. Journal of Ethnopharmacology,71, 109–114.20. Ahn, M.; Kumazawa, S.; Usui, Y.; Nakamura, J.; Matsuka, M.; Zhu, F.; Nakayama, T. (2007): Antioxidant activity and constituents of propolis collected in various areas of China. In Food Chemistry 101 (4), pp. 1383–1392.21. Barbosa, M H; Zuffi F B; Maruxo, H B; Jorge, L L R (2009): Therapeutic properties of propolis for treatment of skin lesions. Acta Paulista de Enfermagem 22 (3): 318-322.Bu çalışmanın özeti XXXXIII. Apimondia Kongresinde yayınlanmıştır.

Bu haber 2153 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Propolis | Üretimi | Satışı

propolis-ve-tarihcesi.

propolis-ve-tarihcesi. Arıcılık ile teknolojik şartların artmasıyla beraber arı ürünlerinin çeşitliliğinin üretimi yaygın bir biçimde artm...

CİLT GÜZELLİĞİ VE POLEN

CİLT GÜZELLİĞİ VE POLEN POLENLE GÜZELLEŞİN,CİLDİNİZİ KORUYUN sitemizde polen ile ilgili bulunanlar.? polen maskesi faydaları,polen maskes...

Siparişver
Canlı destek


Arıcılık El Kitabı (e-kitap)

HABER ARA


Gelişmiş Arama

ANKET

HANGİ IRK ARI İLE ÇALIŞILMALI.?
Tüm Anketler

.......Erkek Arı.......Arılar Hakkında Detaylı Bilgiler15 Ocak 2018

........ANA ARI......

Queen bee production | Queen bee sale | Certified


Türkiye nin en kaliteli Arıcılık, araştırma geliştirme merkezi Dünyada Bulunan Arı Irklarını Ülkemizde arıcılık sektörünün hızlı gelişimini sağlamak ve Anadolu arıları başta olmak üzere - Karniyol ana arı satışı - Kafkas ana arı satışı - İtalyan ana arı satışı - Belfast ana arı satışı - Buckfast ana arı satışı - Anadolu ana arı satışı - Yığılca ana arı satışı - Muğla ana arı satışı - Damızlık Karniyol ana arı satışı - Damızlık Kafkas ana arı satışı - Damızlık İtalyan ana arı satışı - Damızlık Belfast ana arı satışı - Damızlık Buckfast ana arı satışı - Damızlık Anadolu ana arı satışı - Damızlık Yığılca ana arı satışı - Damızlık Muğla ana arı satışı - üretimi ve arı satışı yapmaktayız . Ülkemizde de farklı ırkların Adaptasyonunu sağlamak için siz arıcıların hizmetindeyiz. Bizleri güvenle tercih edebilirsiniz Her Irktan,cinsten Ana Arımız mevcuttur.