Türkçe           English           France           Germany          Rusia           Spain

ANA ARI ÜRETİMİ  VE ANA ARI SATIŞI| SERTİFİKALI
ANASAYFA                                                 VİDEOLAR                                                     ANKETLER                                                     RSS KAYNAĞI                                                     İLETİŞİM

:::::::::( e- market ):::::::::

::: ( Ziyaretci Bilgileri ) :::

.

Arı Satışı (Çerceve arı)

--------- Kraliçe arı------------

İşçi Arı


Ana Arı | Balmumu Üretimi ve Ekonomik Değeri

Ana Arı | Balmumu Üretimi ve Ekonomik Değeri

Tarih 07 Şubat 2017, 09:43 Editör

stemizde benzer konular:Balmumunun Faydaları Bal Mumu Nedir-balmumu,bal mumu fiyatları,balmumu kremi,balmumuna benzeyen bir madde,bal mumu ne kadar sürede bozulur,balmumu müzesi,balmumu heykeli,balmumu nedir,balmumu nasıl yapılır,balmumu eritme kazanı Kremi Cilde Nasıl...


Bal mumu; baldan sonra en fazla bilinen arıcılık ürünüdür. Bal mumu, 12-18 günlük genç işçi arıların son 4 karın halkalarının altında yer alan 4 çift mum salgı bezi tarafından salgılanan bir maddedir (Anonim 2001, Bogdanov 2004, Doğaroğlu, 1999, Garnier ve ark. 2002, Genç ve Dodoloğlu, 2002, Kimpe ve ark. 2002).

Bal mumu salgı bezlerinin büyüklüğü, arının yaşına göre değişiklik göstermektedir. Bezlerin en büyük olduğu dönem işçi arıların 12 günlük yaşa sahip olduğu dönem olup 19. günden sonra hayatının sonuna kadar gittikçe küçülmektedir (Leclercq B., 2006). Bal arılarının mum salgılaya bilmeleri için bal veya nektar tüketmemeleri zorunlu olup, kovan iç sıcaklığının ise 33-36 oC arasında olması gerekmektedir. Son dönemlerde yapılan çalışmalar; bal arılarının sağlıklı bir şekilde mum üretebilmeleri için proteine, yani proteinin kaynağı olan polene de ihtiyaç duyduklarını göstermiştir (Doğaroğlu, 1999). Bal arıları 1 kg bal mumu üretebilmek için ortalama 10 kg bal tüketirler. Balı yiyen arılar bir süre dinlenerek balı sindirirler. Daha sonra bacakları ile birbirlerine tutunarak zincir oluştururlar. Bu zincirin açılıp kapanmasıyla bal mumu salgılanır. Zincirde yer alan arılar her bir karın halkalarından ikişer tane olmak üzere toplam 8 er adet mum plakası salgılamaktadırlar (Doğaroğlu, 1999).

       Bal mumu, ilk salgılandığı anda sıvı bir yapıda iken daha sonra havayla teması sonucu katılaşıp pulcuk halini alır. Katılaşan mum pulcukları işçi arılar tarafından alınıp ağız parçacıkları ile iyice yoğrulup yumuşatıldıktan sonra petek inşasında kullanılır. İnşa edilen bu petekleri bal arıları yavru yetiştirme, polen ve bal depolamada kullanırlar (Genç ve Dodoloğlu 2002, Doğaroğlu 1999, Anonim, 2000).

 Bal mumunun en yoğun olarak üretilip kullanıldığı dönem kuluçka faaliyetinin en yoğun olduğu gelişme (ilkbahar) dönemidir. Balmumunun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Mum üretimi üzerine; koloni gelişimi, nektar akımının durumu, ana arının varlığı, sıcaklık ve polenin varlığı gibi faktörler etkili olmaktadır (Bogdanov, 2004).

İlk dönemlerde beyaz renkte olan bal mumu zamanla sarıya veya kahverengine dönüşür. Suda erimeyen bal mumu soğuk alkolde çok az, kloroform, sıcak alkol, benzin, eter ve yağlarda ise kolayca çözülür (Genç ve Dodoloğlu, 2002 ). Bitkilerden elde edilen mumlar 32 oC civarında çok sert ve kristal bir yapı oluşturmakta iken, bal mumu bu sıcaklıklarda oldukça yumuşak ve esnek bir yapı arz etmektedir (Krel, 1996). Bal mumunun fiziksel özellikleri Tablo 1 de verilmiştir.


 Bal mumunun bileşiminde esterler, yağ asitleri, yüksek alkoller ve az miktarda yüksek moleküllü hidrokarbonlar bulunmaktadır (Garnier ve ark. 2002, Kimpe ve ark. 2002). Kuru ağırlığı %93 olup, %14-23 alkan (doymuş alifatik hidrokarbonlar) (Hargrove ve ark., 2004) bulunduran bal mumunun kimyasal bileşenleri Tablo. 2’ de verilmiştir. Bal mumunun eritilmesi esnasında, uygulanacak yüksek ve uzun süreli sıcaklık hidrokarbonların kayıplara uğramasına neden olmakta ve bal mumunun fiziksel yapısında büyük değişmelere yol açmaktadır.

Bu nedenle bal mumunun eritilmesi veya işlenmesi sırasında uygulanacak olan ısıl işlemler çok itinalı bir şekilde yapılmalıdır (Genç ve Dodoloğlu, 2002, Krel, 1996, Anonim, 2001). Bal Mumu Üretimi Bal mumunun geleneksel üretimi, eskimiş ve kararmış petek parçalarının sıcak su içerisinde eritilip ince eleklerden geçirilerek süzüldükten sonra başka bir kaba aktarılması ve soğuduktan sonra su üzerinde toplanıp sertleşen kütlenin elde edilmesi şeklinde yapılmaktadır ki bu işleme kaynatarak sızdırma işlemi denir (Genç ve Dodoloğlu, 2002, Krel, 1996).

Bir diğer üretim şeklinde ise güneş ısısından faydalanılır. Bu işlemde üzeri camla kaplı bir sandık kullanılır. Petek parçaları sandık içerisindeki delikli bir kabın içerisine doldurulmakta ve kabın altına içi su dolu bir kova yerleştirilmektedir. Sandığın cam kapağı kapatıldıktan sonra güneş ısısının etkisiyle eriyen mumlar deliklerden geçerek kova içerisine damlamaktadır.

Kova içerisindeki suyun üzerinde toplanan mum soğuyup katılaştıktan sonra alınır. Solar sızdırma denilen bu yöntem, küçük arıcılık işletmelerinde uygulanmaktadır (Genç ve Dodoloğlu, 2002, Krel, 1996). Bal mumu üretiminde kullanılan bir diğer yöntemde ise petekler sıcak su veya buhar yardımı ile eritilir. Eriyen petekler santrifüj edilerek posadan saf mumun ayrılması sağlanır. Bu yöntem genellikle çok büyük kapasiteli mum üretme tesislerinde uygulanmaktadır. (Genç ve Dodoloğlu, 2002, Krel, 1996).

Bal mumunun üretilmesinde mumun yapısını bozan kaplar kullanılmamalı; nikel veya çelik kaplar tercih edilmelidir. Petekler direk ateşle temas ettirilmeden suyla karıştırılarak eritilmelidir. Üretilen bal mumunun renginin açılmasında (ağartılması) güneşte ağartma, asitle muamele ve filtre etme gibi değişik teknikler kullanılmaktadır. Güneşle ağartma yönteminde, bal mumu güneş altında 42 saat kadar bırakılarak; asitle muamele yönteminde; bal mumu genellikle sülfürik asitle (H2SO4) muamele edilerek; filtrasyon yönteminde ise eritilen bal mumu çok iyi bir şekilde filtre edilerek içerisindeki tüm yabancı maddeler temizlenerek rengin açılması sağlanmaktadır (Genç ve Dodoloğlu, 2002 ).


Bal Mumunun Kullanım Alanları
: Arıcılıkta Kullanımı Saf bal mumu arıcılıkta genellikle temel petek yapımında kullanılır. Temel petek yapımında kullanılacak balmumunun “Arıcılık Yönetmeliği” ne göre 110 oC’da 12 saat süreyle sterilize edilmesi zorunludur. Böylece bal mumu hastalık etmenlerinden arındırılmış olur (Anonim, 2001). Temel petek yapımında iki farklı yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden “sıcak döküm yöntemi”nde 78C0eritilmiş saf bal mumu dönen iki silindirin arasına akıtılır. “Pres rulo sistemi” adı verilen diğer yöntemde ise, mum 80C0eritilerek birkaç mm kalınlığa sahip levha haline getirilir ve kumaş topu gibi sarılır. Bu rulo halindeki mum levha önce 32C0 sıcaklıktaki sudan geçirilip yumuşatılır, sonra temel petek üretim makinesinin silindirleri arasına verilir. Her iki yöntemde de silindirlerden geçen petek üzerine işçi arı gözü basılan mum, otomatik ayarlı bıçaklar tarafından istenilen ebatlarda kesilir (Genç ve Dodoloğlu, 2002, Krel, 1996, Anonim 2000).

Mum Yapımında Kullanımı Mum son yıllarda aydınlatma aracı olarak kullanılmasının dışında ev dekorasyonunun da vazgeçilmez bir aksesuarı haline gelmiştir. Bal mumu, daha ucuz olan parafinin bulunmasına kadar, çok eski çağlardan beri mum yapımında kullanılan bir malzeme idi. Mum yapımında, kalıba dökme ve daldırarak kaplama başta olmak üzere değişik yöntemler kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan, kalıba dökerek mum üretimi yönteminde; eritilen mum, tam ortasına pamuklu fitil yerleştirilmiş olan kalıbın içerisine dökülür. Mum donduktan sonra kalıptan çıkartılır. Mumun kalıptan çıkmasını kolaylaştırmak için kalıbın iç yüzeyi arapsabunu, yağ vb. malzemeler kullanarak kayganlaştırılır (Anonim 2006 a, Krel, 1996) Metal Döküm Sanayisi İçin Kalıp Yapımında Kullanımı Bal mumu, metal döküm sanayi ve kuyumculuk sektörü için gerekli olan kalıpların imalinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

 Kalıp yapılırken öncelikle bal mumuna yapılmak istenen parçanın şekli ve deseni verilir daha sonra bu mumun üzeri kalıp malzemesi ile kaplanıp kurumaya ve sertleşmeye bırakılır. Kalıp malzemesi kuruyup sertleştikten sonra ısıtılarak içerisindeki mum tamamen boşaltılır. Böylece kalıp hazırlanmış olur (Krel, 1996). Kozmetik Sanayinde Kullanımı


Bal mumu, krem ve merhemlerin su tutma kapasitelerini artırıp, solüsyonlara katılık ve stabilite sağlar. Ayrıca rujların renk ve parlaklıklarının kalıcı olmasına neden olur.

Bu özellikler bal mumunu kozmetik sanayinde yeri doldurulamaz bir hammadde haline getirmiştir. Bal mumunun yapısına girdiği diğer kozmetik ürünleri ve ürün içerisindeki oranları ise şunlardır; cilt kremleri (%8-12), deodorant (%35 den fazla), Tüy dökücüler (%50 den fazla), saç kremleri (%5-10), saç şekillendiriciler (%1-3), maskara, (%6-12), ruj (%10-15) ve göz farı (%6-20) (Krel, 1996, Anonim 2006 c) Endüstriyel Teknolojide Kullanımı Bal mumu endüstride daha çok nem, kimyasal aktivasyonlar ve çevresel faktörlere karşı materyalleri korumak için hazırlanan, yalıtıcı karışımların içerisine katılarak kullanılmaktadır. Elektronik devrelerini izole etmek için kullanılan karışım, serezin mumu (%10-30), bal mumu (%55-65) ve etil selüloz (%15-25) den oluşmakta olup, oldukça sert, erime derecesi yüksek ve yüksek sıcaklıklara oldukça dayanıklı bir yapı arz etmektedir. Ayrıca bu karışım yeniden eritilip kullanılabilmektedir (Krel, 1996).

Kristal polietilen, polisitren balmumu ve sıvı parafinden oluşan bir karışım, demir, bakır, alüminyum, krom ve nikel gibi metallerin yüzeylerini korozyona ve pasa karşı korumak için kullanılmaktadır (Krel, 1996). Tekstil Sanayinde Kullanımı Bal mumu tekstilde en fazla kumaş boyama sanatında kullanılmaktadır. Kumaşın boyanmasının istenmediği yerleri istenilen şekiller verilerek sıcak bal mumu ile kaplanır. Boyama işlemi bittikten sonra mumlar temizlenir.

 Doğal olarak kumaşın mumla kaplı olan kısmına boya işlemez ve böylece istenilen desenler oluşturulmuş olur (Krel, 1996). Vernik ve Cila Yapımında Kullanımı Bal mumu vernik ve parlatıcıların yapısına giren çok önemli bir ham madde durumundadır. (Krel, 1996) İlaç Yapımında Kullanımı İlaç ve hapların üzerini kaplamada kullanılan bal mumu, ilaçların sindirim sistemine geçinceye kadar erimesini geciktirir (Krel, 1996).


Diğer Kullanım Alanları Bütün bu kullanım alanlarının dışında bal mumu; heykeltıraşçılıkta, dişçilikte, yelken ve ayakkabı yapımında, parke, mobilya ve araba cilaları, mühür mumu, aşı macunu, mürekkep, mumlu kağıt ve sakız imalinde, yüz maskelerinde, optik lenslerin parlatılmasında, losyonlarda, gıdaların ambalajlanmasında kullanılmaktadır. (Krel, 1996, Albay, 2003), Anonim 2006b). Sabun sanayinde de kullanılan bal mumu, sabun kalıbına sertlik ve dayanıklılık kazandırmaktadır (Anonim 2006 c). DİE (2003) verilerine göre ülkemizde 4 289 000 adet arı kovanı mevcut olup, bu arılı kovanlardan 3130 ton balmumu üretilmektedir (Anonim,2004). Bal mumu, sanayinin birçok alanında kullanılan, oldukça değerli bir hammadde durumundadır. Ülkemiz arıcıları değerini bilmedikleri ve Pazar bulamadıkları için, bal mumunu bir yan ürün olarak görmekte ve yalnızca temel petek yapımında kullanmaktadırlar. Bu nedenle de büyük bir ekonomik değer olabilecek bu ürün gerçek anlamda ekonomiye kazandırılamamaktadır.

Bu haber 1700 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Bal Mumu | Üretimi | Satışı

Kominis bal Piyasada..

Kominis bal Piyasada.. Kızılca kıyamet kopar mı?

Balmumu Nedir

Balmumu Nedir balmumu nedir ile ilgili -balmumu nedir nerelerde kullanılır balmumu faydaları-balmumu kremi balmumu nerede satıl...

Siparişver
Canlı destek


Arıcılık El Kitabı (e-kitap)

HABER ARA


Gelişmiş Arama

ANKET

HANGİ IRK ARI İLE ÇALIŞILMALI.?
Tüm Anketler

.......Erkek Arı.......Arılar Hakkında Detaylı Bilgiler15 Ocak 2018

........ANA ARI......

Queen bee production | Queen bee sale | Certified


Türkiye nin en kaliteli Arıcılık, araştırma geliştirme merkezi Dünyada Bulunan Arı Irklarını Ülkemizde arıcılık sektörünün hızlı gelişimini sağlamak ve Anadolu arıları başta olmak üzere - Karniyol ana arı satışı - Kafkas ana arı satışı - İtalyan ana arı satışı - Belfast ana arı satışı - Buckfast ana arı satışı - Anadolu ana arı satışı - Yığılca ana arı satışı - Muğla ana arı satışı - Damızlık Karniyol ana arı satışı - Damızlık Kafkas ana arı satışı - Damızlık İtalyan ana arı satışı - Damızlık Belfast ana arı satışı - Damızlık Buckfast ana arı satışı - Damızlık Anadolu ana arı satışı - Damızlık Yığılca ana arı satışı - Damızlık Muğla ana arı satışı - üretimi ve arı satışı yapmaktayız . Ülkemizde de farklı ırkların Adaptasyonunu sağlamak için siz arıcıların hizmetindeyiz. Bizleri güvenle tercih edebilirsiniz Her Irktan,cinsten Ana Arımız mevcuttur.