Türkçe           English           France           Germany          Rusia           Spain

ANA ARI ÜRETİMİ  VE ANA ARI SATIŞI| SERTİFİKALI
ANASAYFA                                                 VİDEOLAR                                                     ANKETLER                                                     RSS KAYNAĞI                                                     İLETİŞİM

:::::::::( e- market ):::::::::

::: ( Ziyaretci Bilgileri ) :::

.

Arı Satışı (Çerceve arı)

--------- Kraliçe arı------------

İşçi Arı


ARI ZEHİRİ ÜRETİMİ ve APİTERAPİ

ARI ZEHİRİ ÜRETİMİ ve APİTERAPİ

Tarih 19 Ocak 2018, 02:08 Editör

ARI ZEHİRİ ÜRETİMİ ve APİTERAPİ ile ilgili sitemizdeki bazı bilgiler.
arı zehiri alan firmalar,apiterapi nedir fiyatları ,apiterapi hangi hastalıklara iyi gelir,apiterapi ürünleri/apiterapi kursu /apiterapi merkezleri

Gerek dünyada gerekse ülkemizde her geçen günyaygınlaşan bir tarımsal uğraş olan arıcılık, yeni ürünlerle dedikkat çekmektedir. Her ne kadar yurt dışında arıcılıkürünlerine olan ilgi ülkemizdeki ile kıyaslanamayacak derecedefazla ise de internet ağı ile sınır tanımayan bilgi iletişimi veekonomik ilişkilerin artması sayesinde ülkemizde de arıürünlerinin çeşitliliği ve farklı amaçla kullanılabilirliğigündeme gelmektedir.

Eskiden bala dayalı olarak yapılan arıcılığımız güngeçtikçe kabuk değiştirmekte, polen ve arısütü başta olmaküzere yeni ürünlerin üretimine yavaş yavaş başlanmaktadır. Buüretime paralel olarak da halkımızın tüketim tercihlerinde dedeğişiklik görülmektedir.Yurt dışında arıcılık ürünlerinin tüketimi konusundahayli mesafe alınmış olmakla birlikte asıl dikkat çekici hususbu ülkelerde tamamen arı ürünlerine dayalı olarak çeşitlihastalıkların tedavisinin yapılmasıdır.

Hatta bu olay o kadargelişmiştir ki Apiterapi adıyla bilinen tedavi yöntemleridoğmasına yol açmış, bu konuda çeşitli ulusal ve uluslararasıkongreler, sempozyumlar düzenlenmektedir.Ülkemiz ise bu konuma daha gelmemiş olmakla birliktegenelde arı ürünleri kulaktan dolma bilgilerle ve yetkili kişilertarafından değil de tamamen bu işi ticari olarak yapan arıcıveya umut tacirleri tarafından sömürülmektedir.

 Bu sebeptendolayı arı ürünlerini çeşitli hastalıkların sağaltımındakullanacak olan insanların bu konuda yazılmış olan çeşitlibilimsel kaynaklardan yararlanmaları yerinde bir davranışolacaktır.Amerika Apiterapi Birliği çeşitli arı ürünleri ile egzama,siğil, larenjit, uçuklar, romatoid artrit, hipertansiyon, astım,işitme kaybı, depresyon, menstrual ağrılar ve kan şekeriazalması başta olmak üzere pek çok hastalığın sağaltımınınmümkün olduğunu belirtmektedir.

 Bu tedavi yelpazesi yapılan çalışmalarla her geçen gün genişlemekte ve yapılan denemelersonucu yeni hastalıklara karşı arı ürünlerinin kullanımıyaygınlaşmaktadır.

Uzakdoğu, Avrupa ve ABD başta olmak üzere birçokülkede arı ürünlerinin hastalık sağaltımında kullanımıkonusunda pek çok bilimsel çalışma yapılmasına rağmenülkemizde bu konuda her hangi bir çalışma henüzyapılmamaktadır.

Özellikle tıp fakültelerinde bu tipçalışmaların başlatılması ile her geçen gün artan doğal yollarlayaşam sürme ve tedavi olma sürecine olumlu katkıdabulunacak ve alternatif tıp olarak adlandırılan tıp dalına ivmekazandıracaktır.Arı ürünleri içerisinde arı zehirinin bu anlamda çoközel bir yeri bulunmaktadır. Özellikle sinirsel rahatsızlıklarıntedavisinde kullanılması ve olumlu sonuçların alınmasıönemini artırmaktadır.

Ülkemizde apiterapinin gelişmesi veyasal zemine oturması sonucunda arıcılık sektörü degelişecektir. Dünya arıcıları için önemli bir gelir kaynağı olanarı zehirinin üretimi ülkemiz arıcılığının da gerek teknikgerekse bilinç düzeyi bakımından gelişmesine de olanaktanıyacaktır.

Hazırlanan bu kitap arı zehiri üretimi ve apiterapidekullanımı konusunda ülkemizde yazılan ilk eser olmasınoktasında önem taşımaktadır. Bu anlamda sektörde bir bilgibirikimi, arıcılarda yeni ürün elde etme ve dünya pazarlarınıtanıma anlamında bir bilinç oluşmasına etki etmesibeklenmektedir.

Apiterapi ve arı zehiri konusunda tıpdoktorlarının önerisi ve izni olmadan herhangi bir uygulamayagidilmesinin yanlış olacağını da unutmamak gerekir. Buvesileyle, hazırlanmış olan bu kitabın ülke arıcılarımıza yararlıolmasını dileriz.

Dr. Ali KORKMAZ & Volkan KORKMAZArı Zehiri Üretimi ve Apiterapi Dünya üzerinde bulunan pek çok böcek türündensadece çok az bir kısmı bir iğne ve iğneleme sırasında zehirboşaltmaya dayalı savunma sistemine sahiptir. Karıncalar,yaban arıları ve bal arılarını içeren Hymenoptera takımınınüyeleri olan bütün böcekler sokma yeteneğine sahiptirler. Buböceklerin iğneleri abdomenin son kısmında yer almaktadır.Bal arıları tarafından koloni savunması için verilen acı, sıklıklasöylendiği gibi ısırma sonucu değil iğne sokması sonucuoluşmaktadır.

Zehir salgılayan pek çok öldürücü böcek vardır. Buböcekler genellikle vücutlarını zehirle örter, zehiri püskürtür,yara oluşturarak yara içine zehiri salgılar ya da iğne veya ağızparçaları yolu ile zehiri boşaltırlar. Zehir bireysel savunmaveya sosyal böceklerde olduğu gibi koloni savunmasındakullanılmaktadır.

Fakat bazı böcekler tarafından avı öldürmekveya yavru beslenmesi için avı kımıldamaz halde bırakmak vesaklamak için de kullanılmaktadır.Bal arısı zehiri işçi arıların iğne parçaları ile ilişkili olaniki bez tarafından salgılanmaktadır.

Arı zehirinin üretimi erginarı yaşamının ilk iki haftasında artar ve bal arısının kovansavunması ve tarlacılık görevlerine başladığı zaman en üstnoktaya erişir. Arı yaşlandıkça zehir miktarı azalmaktadır. Anaarının zehir miktarı yüksükten çıkışta en üst miktardadır.Bunun sebebi de gözden çıkmış diğer ana arılarla kavga etmesive onları yok etmesi içindir (Kumova ve Korkmaz, 2000).

Arı iğnelediği zaman zehir kesesinde bulunan 0.15-0.3mg zehirin tamamını normal olarak boşaltamamaktadır(Schumacher ve ark., 1989; Crane, 1990). Arı bir canlıyısoktuğu zaman iğnesi ile birlikte zehir kesesi, kasları ve sinirmerkezini kaybetmektedir. Bu sinir ve kaslar zehirin boşalmaişlemini zehir kesesindeki zehir bitinceye kadar devamettirmektedir.

Vücudunun önemli kısmını kaybetmesisonucunda da arının ölümü gerçekleşmektedir.Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi2Ergin bir insan için öldürücü doz (LD50) vücut ağırlığıher bir kilogram başına 2.8 mg´dır. Örneğin 60 kg ağırlığındabir kişi toplam 168 mg arı zehiri aldığında hayatta kalmaşansı %50´dir. 10 kg ağırlığındaki bir çocuk 93 arı sokması ileölebilir (Schumacher ve ark., 1989; Mohamed Ali, 2012).Farz edelim ki her bir arı bütün zehiri boşalttı ve 0.3 mgiğneler hemen çıkarılmadı. Bu durumda 600 iğne bir kişi içinöldürücü olabilmektedir. Bu sebepten iğnelerin hemençıkarılması önemlidir. Pek çok insanın ölümü alerjikreaksiyona neden olan, bir veya birkaç arı iğnesiyleoluşmaktadır. Kalp durmakta veya ağız/boyun çevresindeşişme oluşmakta ve ölüm gerçekleşmektedir.

Arı ürünleri içerisinde arı zehiri küçük dozlar halindepek çok hastalığın tedavisinde yarar sağlayabilmektedir.Tedavi edici bu değeri pek çok eski uygarlıkta da bilinmekteidi. Bugün de pek çok ülkede arı zehiri insan ve veteriner ilacıolarak kullanılmaktadır.Eros’un Arılar Tarafından Sokulması ve Annesi VenüsArı Zehiri Üretimi ve Apiterapi3Tarihte arı ürünleri üzerine pek çok çalışmayürütülmüştür.

 Arı zehiri konusuna gelince genellikle arınınsoktuğu zamanki acı çerçevesinde yaklaşımlardabulunulmuştur. Hatta arı zehiri gerek iğnenin gerekse dezehirin verdiği acı etkisiyle anılmıştır. Bu konuda tarihselkayıtlardaki en ilginç anlatım Yunan mitolojisindeki aşk tanrısıEros’un yaşadıklarıdır.Hikayede, Eros, arı kovanından bal çalayım derkenarılar yönünden feci biçimde sokulur. Can havliyle anasıVenüs’e seslenen Eros, küçücük yaratıkların bu kadar büyükacıya sebep olmalarına şaşkınlık ettiğini söylediğinde Venüsgülerek, “Sen de küçüksün oğlum, fakat sen de okunla bir arıbenzeri her insanın canını yakmıyor musun?” diye sorar.

 Ehişte, gençlik çiçektir, aşk acısı o çiçeğin yapraklarını dökmesi,bal ise aşkın meyvesidir (Anonymous, 2015). Bu öykügünümüze kadar arının iğnesi ve zehirinin acısını günlükyaşamla kıyaslayarak vurgulamak anlamında öneminikorumaktadır.Günümüzde de arı zehiri, özellikle insan sağlığıkonusunda sıklıkla kullanılmaktadır.

Üretim süreci ve şeklibiraz güçlükle dolu olsa da ekonomik getirisi çok yüksek arıürünü olarak gündemdeki yerini korumaktadır.2. Arı İğnesinin YapısıBal arıları başta olmak üzere arıların en önemli saldırı vesavunma organıdır. Arıların iğnesi, diğer böceklerde bulunanovipositör adı verilen yumurtlama organının yapısal değişikliğeuğraması sonucu meydana gelmiştir. İğne çıplak gözlebakıldığında tek parça gibi görüldüğü halde, mikroskoptaincelendiğinde 1 üst parça (stylet) ve iki alt parçadan (lanset)oluşmaktadır (Güler, 2006).İğneyi meydana getiren stylet ve lansetler iğnenin ucunadoğru incelmekte, vücuda doğru ise kalınlaşmaktadır. İğne,doğrudan zehir torbasına bağlantılıdır. Stylet ve lansetlerarasında zehir kanalı bulunmaktadır. İğnenin sokulması Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi4sırasında lansetler, kasların hareketiyle ileri doğru hareketetmektedirler. Bu hareket sonucunda iğne deriden içeriye doğrugirmektedir. Bu hareketle birlikte, zehir kesesinden sokulanyere doğru kanal aracılığıyla zehir pompalanmayabaşlamaktadır.İşçi arıların iğnesi olta ucu şeklinde ve testereye benzeryapıdadır.

 İğne çıkıntılı yapısı nedeniyle sokulduğu yerdençekilerek çıkarılamaz. Arı sokma davranışından sonra ani birhareketle iğneyi soktuğu deri yüzeyinde bırakarakuzaklaşmaktadır. İğnesini kaybeden arı kısa bir süre sonraölmektedir.Ana arıların iğneleri ise işçi arıların iğnelerinden dahauzundur.

 Ancak ana arı iğnesi çıkıntılı bir yapıya sahip olmayıpdüzdür. Ana arılar iğnelerini diğer ana arılara karşıkullanmaktadırlar. Kolonide yeni oluşan ana arı ile yaşlı ana arıkarşılaştıklarında kavga ederler. Genç ana arı, yaşlı ana arıyısokarak öldürür.

 Ana arının iğnesi düz şekilde olduğu içiniğnesini defalarca kullanabilir. Ana arılar ele alındığındanormalde sokmamaktadırlar. Ancak kendisini tehlikedehissettiğinde arıcıyı da sokabilmektedir.Bal Arısı İğnesinin Görünümü

Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi5 İşçi Arı İğnesi ve Zehir Kesesinin Yapısı (Snodgrass, 1956) Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi 6 A İğnenin sol taraftan bütün görünümü B Lansetin uc kısmı C İğnenin yatay kesiti D Spiracullar plakalar arasında iğne odacığının duvarındaasılı durumda iğnenin görünümüE Batmaya hazır durumda iğneF İğnenin ve kasların görünümüG Kaslar tarafından tutulan iğnenin serbest görünümüI Lansetin geri çekilme mekanizmasıJ Batmak üzere ileri fırlama mekanizmasıa Dörtgen plaka ve spiracullar plakanın bağlantısıb Lanset ile devam eden üçgen plakanın tepe noktasıBGld İğnenin alkali salgı beziblb Stilet soğanıc Dörtgen plaka üzerinde üçgen plakanın dayanak noktasıf İğnenin kaslara bağlantı sağlayan çatallı çubuk (furcula)h Soğanın ana çıkıntısıLct- LansetOb Oval plakaPc Zehir kanalıPsnSc Zehir kesesiSh Kılıf loblarıtng İğneSp Solunum deliğiTri Üçgen plakaVIIIT İğne yatağı ile bağlantılı 8.

abdomen halkasıLanset ve Stiletlerin GörünümüArı Zehiri Üretimi ve Apiterapi 7Yaban Arısı ve Bal Arısı İğnesinin GörünümüYaban Arısı İğnesinin GörünümüArı Zehiri Üretimi ve Apiterapi8Bal Arısı İğnesi ve Toplu İğnenin Karşılaştırılması3. Arı Zehirinin Fiziksel ÖzellikleriBal arısı zehiri açık renkte, kokusuz ve su gibi birsıvıdır. Mukoz yapılara ve gözlere bulaştığında yanma veyangılara yol açar. Kuru zehir açık sarı renk almaktadır. Bazıticari preparatlar ise kahverengidir. Bu duruma bazı zehirproteinlerinin oksidasyonu neden olmaktadır. Zehir, toplanmasıesnasında buharlaşma yoluyla kolayca kaybolan bileşikler deiçermektedir.Kuru Arı Zehirinin GörünümüArı Zehiri Üretimi ve Apiterapi9Farklı Özellikteki Kuru Arı Zehiri4.

 Arı Zehirinin Kimyasal YapısıBal arısı zehirinin yapısı üzerine çok fazla sayıdaaraştırma yürütülmüştür. Bileşiklerin tanınması, izolasyonu vefarmakolojik etkileri 1950-1960'larda yapılmıştır. Piek (1986)iğne parçacıkları, zehir toplama, arı zehirinin farmakolojiketkileri ile bal arısı, yaban arısı ve karıncaların zehirinin alerjisikonusunda bazı karşılaştırmalı çalışmalar bildirmektedir.Zehirin %88'i sudan oluşmaktadır.

Glukoz, fruktoz vefosfolipid yapılar arının kanında bulunduğu gibi zehirinde debulunmaktadır (Crane, 1990). Yapılan çalışmalar sonucundaçeşitli enzimler, peptidler ve aminleri içeren en az 18farmakolojik aktif bileşen tanımlanmıştır.

Schmidt (1992)yaptığı çalışmada bal arısı ve Hymenoptera zehirlerininkarşılaştırmalı önemini vurgulamıştır. Crane (1990), aşağıdakitabloda zehirin yapısı, etkileri, hasadı ve kullanımı hakkındaönemli bilgiler vermektedir.

Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi10İşçi Bal Arısı Zehirinin Kimyasal Yapısı (%)Yapılar Bileşenler Kuru Zehirdea bEnzimlerFosfolipaz A2 10-12 10-12Hyalüronidaz 1-3 1.5-2.0Fosfomonöstraz asit - 1.0Lizofosfoipaz - 1.0α-glukozidaz - 0.6Diğer Protein vePeptidlerMelittin 50 40-50Apamin 1-3 3MCD 1-2 2Secapin 0.5-2.0 0.5Procamin 1-2 1.4Adolapin - 1.0Proteaz inhibitör - 0.8Tertiapin 0.1 0.1Küçük peptidler 13-15 -Fizyolojik AktifAminlerHistamin 0.5-2.0 0.6-1.6Dopamin 0.2-1.0 1.13-1.0Noradrenalin 0.1-0.5 0.1-0.7Aminoasitlerτ-aminobütirik asit 0.5 0.4α-aminoasitler 1 -Şekerler Glukoz+Fruktoz 2 -Fosfolipitler 5 -Uçucu Bileşikler 4-8 -a : (Dotimas ve Hider, 1987) b : (Shipolini, 1984)Apis mellifera dışında kalan diğer Apis türlerinden eldeedilen zehirler benzer yapıdadır. Ancak her bir tür içindebirbirinden biraz farklılıklar da bulunmaktadır. Apis ceranazehiri toksisitesinin, Apis mellifera zehirinden iki kat dahayüksek olduğu bilinmektedir (Benton ve Morse, 1968).Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi115.


 Arı Sokması ve EtkileriArıların evrimsel süreçte savunma güdüsüne bağlıolarak sokma eğilimi gelişmektedir. Bu amaçla hedeforganizmayı sokan arı iğnesini kaybetmekte ve ölmektedir.Sokulan kişide ise varsa alerji gelişmekte ve kısa bir süre sonraverdiği tepkiler sonucunda ölüm gerçekleşmektedir. Ancakdışarıdan müdahale ile hayatta kalma sağlanabilmektedir.Alerjik reaksiyonun ölümle noktalanmadığı bireylerde isevücutta şiş ve kızarıklıkla seyreden bir tablo oluşmaktadır.Her ne kadar arı sokmasının sağlık açısından bir takımyararları olduğuna inanılsa da sonu ölümle sonuçlanabilecekrisk bulunmaktadır.


 Bu nedenle arı sokması sonucu deridebulunan arı iğnesi bir an önce vücuttan uzaklaştırılmalıdır.İğnede bulunan zehir kesesi çevresindeki kaslar sürekliolarak zehiri vücuda boşaltmaktadır. Arıcının parmakları ilezehir kesesinden tutarak çekip çıkarmaya çalışması zehirintamamen boşalması ile sonuçlanacaktır.


Bunun içinparmaklarla çıkarmaktansa bir kredi kartı, cımbız, bıçak, çakıgibi malzemelerin yardımı ile zehir kesesinin altından girilerekiğne çıkarılmaya çalışılmalıdır.

Bunların bulunmadığındatırnak yardımıyla çıkarma girişiminde bulunulmalıdır.Arı sokmasına karşı alınabilecek en önemli önlemmümkün olduğu kadar arıların bulunduğu alanlara gitmemek,gidilmesi durumunda maske ve körük ile gerekli korunmaönlemlerinin alınmasına dikkat edilmelidir.

Aksi halde ani biralerjik reaksiyonun gelişmesi sonucunda olumsuz sonuçlardoğabilecektir.

 Bunun için de arıcıların mümkün olduğutakdirde arılıklarında acil durumlar için alerjiye karşıkullanabilecekleri kit bulundurmaları gerekmektedir. Arılarınsoktuğu yerde oluşan ağrının dozajı sokulan dokuların yapısınagöre değişebilmektedir.

Bu nedenle özellikle yumuşak dokuluorganlar başta olmak üzere kontrolsüz arı sokmasındanmümkün olduğu kadar korunmak gerekmektedir. Soğan,sarımsak ve yoğurt sürme gibi uygulama yerine en kısa süredetıbbi çözümlere başvurulmalıdır (Çeliksoy ve ark., 2014).Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi12İşçi Arının İğnesini SokmasıSokan İşçi Arının İğnesini BırakmasıArı Zehiri Üretimi ve Apiterapi13İşçi Arı İğnesinin Deri Üzerinde GörünümüArı İğnesinin Çıkarıldıktan Sonra İğne Yerinin GörünümüArı Zehiri Üretimi ve Apiterapi14Arı Sokması Sonucunda Deri Üzerinde Alerjinin BaşlamasıAlerji Sonucundaki Şişlik Nedeniyle Gözün KapanmasıArı Zehiri Üretimi ve Apiterapi15Üst Dudağı Arı Sokması Sonucu Gelişen AlerjiArı zehiri alerjisi her bireyde farklı sonuç vermekteolduğu gibi bireyin bünyesine göre ağrı düzeyi de farklıolabilmektedir. Hatta sokulan organın yapısı ve duyarlılığınagöre de farklılıklar görülebilmektedir. Özellikle yumuşakdokulu organlar ile sinir uçlarının yoğun bulunduğu organlardaağrı ve şişlik en üst düzeyde gerçekleşmektedir. Aşağıdakigrafikte organlar düzeyinde arı iğnesinin meydana getirdiğiağrının etki düzeyi karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

Ayrıca bir iğnedeki zehir miktarı ile bir insanı öldürebilecekiğne sayısı da verilmektedir (Smith, 2014).Arılar ve karıncaların ait olduğu Hymenoptera takımınaait olan arıların sokma sonucunda verdikleri ağrı düzeyi ileağrının süresi karşılaştırılması aşağıdaki tablolardaverilmektedir (Schmidt, 1990; Stevens, 2015).Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi16Arı Tarafından Sokulduğunda, Organlara Göre Arı İğnesiAğrısının Karşılaştırılması (Schimdt, 2014)Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi17Hymenoptera Takımına Ait Böceklerin İğnelerininÖldürücülüğü (Schimdt, 1983)Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi18Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi19Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi206. Arı Sokmasından KorunmaArı sokmasından korunmak amacıyla alınacak önlemlerşunlardır.

Bal arıları kuvvetli koku, parlak cisimlerve hareketli nesnelere karşı duyarlıdırlar.Bu durumda saldırma eğilimine girerler.Arılar saldırmaya başladığı takdirde,kesinlikle durmayın. Koşabildiğiniz kadarhızla kaçın!Herhangi bir arı sokmasına karşıyüzünüzü ve ellerinizi koruyunuz!Rüzgâra karşı koşunuz. Böylece arılarında hızını azaltmasını sağlarsınız!Suya girmekten kaçının! Arılar birmüddet bekleyeceği için havasız kalaraktehlike yaşayacaksınız!Kapalı bir yere sığınmaya çalışınız!Kapalı bir yer bulamadığınızda ellerinizive yüzünüzü herhangi bir örtüyleörtünüz!Alerjik reaksiyona karşı kendinizi kontrolediniz. Varsa arı iğnelerini parmağınızlasıkmadan, çıkartınız! Kendinizi iyihissetmiyorsanız en yakın sağlıkkuruluşuna başvurunuz!Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi21Arı Soktuğu Takdirde Yapılacaklar!

Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi22Tırnak Yardımıyla Arı İğnesinin Çıkarılma ŞekliArı Zehiri Üretimi ve Apiterapi23Sarıca Arı, Bal Arısı ve Eşek Arısı ZehiriAlerjisine Karşı Kullanılan İlaçlarArı Zehiri Üretimi ve Apiterapi24Arı sokmasına karşı kullanılacak acil müdahale kitleri,bazı ülkelerde alerjik reaksiyonu olan insanlar içinsatılmaktadır. Ayrıca yurtdışıda Afrika bal arıları ile çalışanarıcılarda, araştırma merkezlerinde, polis ve itfaiyekurumlarında, Afrika arılarının bulunduğu yörelerde eldebulundurulması gerekmektedir.


Bir kit şunları içermelidir:a) Acil kas içi enjeksiyon için bir adet atropin veyaepinefrin (adrenalin) şırıngası.b)Antihistamin tabletler.c)Turnike bezi.d)Şırınga ve tabletlerin nerede, ne zaman ve nasılkullanılacağını, epinefrinin ne zamankullanılmayacağını, nereden yardım isteneceğinigösteren talimat.Epinefrin enjeksiyonlar diğer tıbbi yardımlarınverilemediği son derece acil durumlarda verilmelidir. İğne acilkitinin raf ömrü sınırlı olup kullanılmadığı zamanlardabuzdolabında saklanmalıdır.Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi257.


Arı Zehiri Toplama İşlemiGeleneksel tıbbın egemen olduğu yer ve zamanlarda ilkzehir toplama yöntemleri, zehir bezinin cerrahi yollaçıkarılması veya iğnesini boşaltana kadar arının sıkılmasışeklinde yapılmıştır. 1960'lardan günümüze ise şu andastandart yöntem olan elektroşok yöntem sürekli geliştirilmiş veyaygınlaşmıştır.Arı zehirinin elde edilmesinde kullanılan en eski metotarıların sıkılması ile tek tek arılardan zehirin toplanmasışeklinde olmasına rağmen bu metot pek tercih edilmemektedir.Bugün geçerliliğini koruyan yöntem klasik elektroşokmetoduyla arı zehirinin alınması yöntemidir. Bu yöntemsonraki yıllarda soğutma üniteleri ile birleştirilerek kombineyöntemler elde edilmiştir.Geleneksel Yöntemle Arı Zehirinin Apiterapide KullanımıFarklı kalitede zehir elde edilmesinin pek çok yöntemibulunmaktadır. Çeşitli ayrıştırma ve toplama yöntemleri,sonuçta farklı kompozisyondaki ürünlerin elde edilmesine Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi26neden olmaktadır.


Çabuk buharlaşan bileşenlerin buharlaşarakyok olmasını önlemek için su altında zehir toplama ise enkuvvetli zehir elde etmenin yoludur (Pence, 1981).Cerrahi olarak zehir kesesinden toplanan zehir,elektroşok yöntemle elde edilen zehirden farklı proteiniçeriğine sahiptir (Hsiang ve Elliot, 1975). Bu nedenleGunnison (1966) buharlaşan zehir bileşenlerinin çoğunukorumak için standart elektroşok toplama aleti ile birliktesoğutma sistemini kullanmıştır.7.1.


Arı Zehiri Toplama Aletinin YapısıDünyada değişik tiplerde zehir toplayıcı ekipmanlartasarlanmış ve kullanılmaktadır. Hepsinin çalışma prensibiortak olup yapımı ve kullanımı basittir. Bir güç kaynağı vebuna bağlı üzerinde cam levha ile ince elektrik telleri bulunanbir tabladan oluşmaktadır.Standart Arı Zehiri Toplama Aletinin BölümleriArı Zehiri Üretimi ve Apiterapi27Arı Zehiri Toplama AletiGüneş Enerjisi İle Çalışan Arı Zehiri Toplama AletiArı Zehiri Üretimi ve Apiterapi28Arı Zehiri Toplama Aleti ve Güç KaynağıToplama tablasının üstündeki tellerden orta düzeydeelektrik şoku uygulaması ile arıları uyaran çeşitli toplayıcılaryapılmıştır.


Yaygın olarak toplayıcı, günümüzde kullanılantipte yapılmıştır. Daha sonra yeniden gözden geçirilerekgeliştirilmiş olan bu toplayıcıda tabla, kovan girişindeki tabantahtası ile kuluçkalık arasına veya kovan üst kapağı ile ballıkarasında özel bir kutuya yerleştirilmektedir (Palmer, 1961).Arı zehiri toplama tablası; kovan dip tahtasına, kovanüstüne veya kovan girişine yerleştirilecek şekildetasarlanmaktadır. Bazı toplayıcılarda toplama yeri altındakizehirin alınacağı zemin; cam plaka veya 0.13 mm inceliğindeplastik membran, naylon, silikon lastik veya emici dokuolmaktadır. Ancak camdan yapılmış olanı tercih edilmektedir.

Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi297.2. Arı Zehiri Toplama Aletinin Elektrik DüzeniKovan önünde yaygın bir şekilde kullanılan arı zehiritoplayıcı tipinde arıların yürüyüş yollarında bulunan, 5-10 mmaralıklarla paralel dizilmiş tellere 12-33 voltluk elektroşokuygulanmaktadır. Uygulanan elektriğin süresi, toplayıcıyıüreten firmaya göre değişmekle birlikte genelde 3-6 saniyearalıklarla 2-3 saniyelik akımlar şeklindedir.Arı Zehiri Toplayıcıda Elektrik Tellerinin Görünümü7.3. Arı Zehiri Toplama Aleti Kullanma ŞekliArı zehiri toplanacak kovan önüne toplayıcı konularakelektrik verilmeye başlanır.

 İlk aşamada birkaç arı sokmayabaşlar. Ancak 10-15 dakika içerisinde alarm kokusunu alanarılar sokmaya devam eder. En fazla 1 saate kadar bir kovandaçalışma yapılır ve ikinci kovana geçilir. Cam plaka değiştirilipyenisi takılabileceği gibi iki kovanda zehir toplama işlemiyapılarak devam edilebilir.Uygulanan camlı sistem sayesinde arı iğnesi camabatmamaktadır.

Cam üzerinde iğnenin kayması sonucundazehir cama bırakılmakta ve bu nedenle iğne kaybı nedeniylearı ölümü gerçekleşmemektedir (Yıldız ve ark, 2012).Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi30Farklı Bir Arı Zehiri Toplama AletiKovan Önüne Arı Zehiri Toplama Aleti Takılması

Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi31Kovan Üzerine Arı Zehiri Toplama Aleti TakılmasıKovan Önü Arı Zehiri Toplama Aletini İğneleyen ArılarArı Zehiri Üretimi ve Apiterapi32Kovan Üzeri Arı Zehiri Toplama Aletini İğneleyen Arılar7.4. Arı Zehiri Toplama Aleti Uygulama SüresiToplam uygulama süresi ise koloni yapısı ve durumunagöre 15-60 dakika arasında, arıcının tercihi kapsamındadeğişmektedir. İletken teller üzerinden geçerken arılar elektrikçarpması sonucunda rahatsız olmakta ve zehiri bu tabladabulunan cam üzerine bırakmaktadırlar.7.5. Arı Zehiri Toplama ZamanıArı zehiri toplama işlemi ana nektar akımı dışındakiçiçeklenme dönemlerinde yapılmalıdır. En uygun havasıcaklığı 18-26 derecedir.

Ana nektar akımı döneminde zehirüretilmemelidir. Ancak üretmek durumunda kalınırsa sabahsaatlerinde yapılmalıdır.Arı zehiri toplama konusunda dikkat edilmesi gerekenönemli bir konu da hangi periyotlarda tekrar zehir toplamaişleminin yapılabileceğidir. Bu konuda yapılan çalışmalar Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi33sonucunda haftada bir defa zehir toplama işleminin verimli birşekilde yapılacağı ortaya konulmuştur.Arı Zehiri Toplama Aletini Arılar İğnelerken7.6. Elde Edilen Arı Zehiri MiktarıArının zehir kesesinde bulunan zehirin tamamınıboşaltması, iğneleme olayını defalarca yapsa da olası değildir.

Bu nedenle her bir arıdan zehirin sadece 0.5-1.0 μl miktarıtoplanabilir (Müller, 1939). Bu sonuçlara göre her bir arıdakikuru zehirin miktarı 0.1 μg'dan daha azdır.Sonuç olarak bir gram kuru arı zehiri için en az birmilyon iğneye gereksinim bulunmaktadır.


Dotimas ve Hider(1987) bir gram zehir elde etmek için en az 20 kovandan zehirtoplamak gerektiğini bildirmektedir.Etkin bir arı zehiri toplama çalışması esnasında kuvvetliyüz kolonisi olan bir arıcı sıkı bir çalışma ile bir yılda 500gram arı zehiri üretebilmektedir.Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi34Bir Seferde Cam Üzerinde Toplanan Arı Zehiri7.7. Cam Üzerinden Arı Zehirinin AlınmasıUygulama yapılmış ve zehir birikmiş olan cam tablanınbiraz bekledikten sonra üzerinde kuruyan zehir, bir jilet veyabenzeri bir aletle 10-15 dakikada kazınarak toplanır. Camyerine emici özellikte bir madde kullanılması durumunda zehirialabilmek için emici doku distile suda yıkanmakta ve sonrakuru dondurma işlemi uygulanmaktadır.

Camda toplanan zehirin saklanması, taşınması veişlenmesi daha kolaydır. Kuru arı zehirinin elde edilmesisırasında koruyucu eldivenler, gözlükler ve toz maskeleriyüksek yoğunluklu zehirin solunması veya değmesindenkorunmak için giyilmelidir. Ayrıca zehir toplama işinde tekrarkullanılacak camlar sıcak su ile bir kaç kere yıkanarak iyicetemizlenmelidir.


 Temizleme işi çok önemli olup sıcak sudışında herhangi bir şey kullanılmamalıdır. %70-90’lık etilalkolle sterilize edilmelidir. Böylece sonraki arı zehiri toplamaişleminde arı zehirinin kalitesi bozulmayacaktır.Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi35Cam Plakalardan Kuru Arı Zehirinin KazınmasıKuru Arı Zehirinin GörünümüArı Zehiri Üretimi ve Apiterapi36Arı Zehirinin Koyu Renkli Cam Şişede SaklanmasıArı zehiri çok yüksek sıcaklık derecelerine dayanıklıolsa da hasat edildikten sonra koyu renkli kavanozlarda vebuzdolabı koşullarında saklanması uygundur (Kanchev, 2014).Arı zehiri üretiminde kullanılan camların kenarlarıherhangi bir kazaya neden olmamak için keskinliği giderilmişşekilde olmalıdır.

Ayrıca üretimde sürekliliğe ve zamankaybına neden olmamak amacıyla günlük yapılacak üretimkadar yeteri düzeyde cam hazır edilmelidir (Kanchev, 2014).7.8. Arı Zehiri Toplarken Arıların DurumuArı zehiri toplama işleminde uygulama yapılankovanlar yanında arılıkta bulunan kovanlar dahırçınlaşmaktadırlar.


Çevrede bulunan her canlıyı sokmaeğilimi içerisine girmektedirler. Bu nedenle arı zehiri üretimiyapılacak olan arılığın yakın çevresinde insan ve hayvanolmamasına dikkat edilmelidir.Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi37Standart elektroşok yöntem, Afrika bal arıları veyadünyanın diğer yörelerindeki daha saldırgan arı ırklarındanzehir toplama işleminde önerilmemektedir (Morse ve Benton,1964).Zehir toplama işlemi esnasında koloni aşırıhırçınlaşmaktadır.

Sonuçta arılar diğer arı ve kolonilere alarmvererek arıcılara ve çevreye saldırmalarına neden olmaktadır.Afrika bal arılarının kitlesel reaksiyonu toplanan zehirdebirtakım bulaşmalara yol açmaktadır.

Bununla birlikte buyöntemde sadece küçük değişiklikler yapılarak, Brezilya veArjantin'de zehir toplama işlemi yapılmaktadır.Mitev (1971) her üç günde bir kere zehir toplanankolonilerde %14 düzeyinde bal kaybı olduğunu bildirilmektedir.7.9. Çoklu Arı Zehiri ToplayıcısıYeganahrad (2015), ticari arıcılıkta verimliliği artırmakve en az zamanda maksimum verim elde etmek amacıyla, birkovanlık olan sistemi daha da geliştirmiştir.


 Bir güç kaynağınabağlı olan ve aynı anda 10 kovanda arı zehiri üretimine olanaktanıyan sistem haline dönüştürmüştür.On koloniye aynı anda kovan üst kapakları alınaraküstten yerleştirmeli olarak bu toplayıcılar konulmaktadır.

Standart kovanın üstünü tam örtecek şekilde düzenlenen butoplayıcılarda telli kısım kovan içine doğru bakacak şekildeyerleştirilmektedir. Bu yöntemde her koloniye 30-40 dakikaelektroşok uygulanarak arı zehiri toplanmaktadır.Bu sistemde 2 arıcı 10 saat içerisinde 500 kovandan arızehiri toplama işlemini yapabilmektedir.

1 hafta sonrayapılacak zehir toplama işleminde verimliliği artırmakamacıyla kolonilerin polen akımının bol olduğu yerdebulundurulması veya polen ile ek besleme yapılmasıönerilmektedir. Ayrıca uygulamanın iki katlı güçlü kolonilerdeyapılması verimliliği artırmaktadır.Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi38Aynı Zamanda Arı Zehiri Toplanan KovanlarKovan Üzerinden Arı Zehiri ToplanmasıArı Zehiri Üretimi ve Apiterapi397.10.

 Arı Zehiri Toplamanın Koloniye EtkileriSanad ve Mohanny (2013) tüm sezon boyunca, haftadabir gün ve günde dört kere olmak üzere arı zehiri toplama aletikullanarak bir çalışma yürütmüşlerdir. Çalışma sonunda eldeedilen arı zehiri miktarının sezon boyunca ve gün içerisindeönemli değişimler gösterdiğini saptamışlardır.

Ayrıca arı zehiriüretimi esnasında ölen arı miktarının arttığını ve yavrulu alanmiktarının da kontrol kolonileri ile karşılaştırıldığında önemliölçüde düştüğünü belirlemişlerdir.Haftada bir gün, günde dört kere, bir bal arısıkolonisinde üretilen arı zehiri ortalama ağırlığı (g) mevsimlerbazında aşağıda verilmektedir. Bu çalışma sonucunda eldeedilen verilerden arı zehiri için en uygun üretim sezonunun yazve sonbahar ayları olduğu görülmektedir.

 En uygun saatlerinise 16:00-18:00 ve 04:00-06:00 saatleri olduğu saptanmıştır.

Aynı araştırmanın sonuçlarına göre arı zehiri üretimsürecinde ergin arı ölümlerinin yaşandığı ve genel uygulamasonuçlarına göre %15 düzeyinde yavrulu alan miktarında daazalma olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçların arı zehiri üretimikonusundaki tüm çalışmalar ile uyumlu olduğu görülmüştür.

Bu sonuçların doğal olarak bal verimi üzerine de olumsuzetkisi olmaktadır. Ancak arı zehiri üreticiliği yapanlar arızehirinden elde edeceği gelirle bu kaybı fazlasıyla telafiedeceklerdir.

Mevsimlere Göre Arı Zehiri Ağırlığı (g/koloni/gün)MevsimÖlçüm SaatleriOrt04-06 09-11 13-15 16-18İlkbahar 0.042 0.027 0.031 0.059 0.040Yaz 0.175 0.112 0.152 0.205 0.161Sonbahar 0.137 0.040 0.055 0.23 0.116Ortalama 0.118 0.099 0.080 0.166 0.105Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi40Mevsimlere Göre Arı Zehiri Toplama SırasındaÖlen Arı Miktarı (adet/koloni/gün)

Mevsim Ölçüm Saatleri Ort 04-06 09-11 13-15 16-18İlkbahar 43.9 35.3 28.8 46.1 40.9Yaz 71.1 37.1 29.5 63.5 50.3Sonbahar 38.7 28.0 21.9 38.2 31.7Ortalama 51.2 33.4 26.7 49.3 41.3Mevsimlere Göre Yavrulu alan Miktarındaki Azalma (%)Mevsim Ortalama (%)İlkbahar 15.8Yaz 16.9Sonbahar 13.8Ortalama 15.58.


 Arı Zehirinin Geleneksel Tıpta KullanımıArı zehiri uzun yıllardır geleneksel tıpta bazı romatizmarahatsızlıklarında kullanılmaktadır. Bazı bal arısı türleri zehiriarasında biraz farklılık olmakla birlikte Apis dorsata (Sharmave Singh, 1983) ve Apis cerana (Krell, 1992) zehirlerininromatizma tedavisinde başarıyla kullanıldığı bildirilmektedir.

Zehirin bildirilen yararlarının listesi oldukça uzundur.Ancak birkaç hasta ile denenmiş çalışmalar olsa da bildirilentedavilerin çoğunluğu bireysel deneyimlere dayanmaktadır. Arızehiri uygulamaları, yaşam şekli veya beslenmedekideğişikliklerle birlikte yapılmaktadır. Arı zehiri tedavisi ileiyileşenlerin olduğu uygulamalar hasta veya doktorlartarafından bildirilmektedir. Bu konuda verilen listeleruygulamalar için tavsiye veya onay niteliğinde değildir.

Ayrıcaherhangi bir şekilde arı zehiri kullanma olayı, alerjikreaksiyonlar oluştuğunda acil müdahalenin yapılamayacağıortamlarda kesinlikle denenmemelidir. Geleneksel tıpta arızehirinin etkili olduğu öne sürülen hastalık ve rahatsızlıklarşunlardır.

Artrit, epilepsi, myositis, migren, bazı kanser türleri, Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi41damar tıkanıklığı, kolesterol, myalji, astım (BeeWell, 1993;Fotin ve Gel'medova, 1981; Naum Iyorish, 1974).Apiterapide Kullanılan İnsan Bedeni HaritasıArının Doğrudan Tedavide KullanımıArı Zehiri Üretimi ve Apiterapi42Geleneksel uygulamada arı zehiri toplamak yerine erginarılar doğrudan hastayı iğnelemede kullanılmaktadır. Buuygulama yolu zehirin en taze, en ucuz ve tam bulunduğuformudur.

Arıları toplamak için kuluçka veya ballık bölümüneküçük bir delik açılır ve o kısma yeterli miktarda arıtoplanıncaya kadar kavanoz tutulur. 10-100 adetlik küçük işçiarı grupları, 2 haftayı aşan bir süre evde bakılabilirler.Karanlıkta ve küçük bir kutuda şeker şurubu ile besleyerekkorunabilirler. Yalnız karıncalardan korumak için dikkat etmekgerekmektedir. Alternatif olarak arılar kovan önünden detoplanabilirler.9. Arı Zehirinin Modern Tıpta KullanımıArı ürünleri içerisinde en az kullanım alanı bulan ürün,arı zehiridir. Bunda kişilerin toksik olan bu ürünükullanabilmelerinde yaşanabilecek tehlikelerin rolü debüyüktür. Arı zehirinin asıl etkisini sağlayan toksinler, değişiksayıda aminoasit içeren peptidlerdir. Bunlardan melittin,fosfolipaz A2 enzimini parçalarken, melittin, farmokolojik vefizyolojik olarak; antibakteriyel, antifungal, sinir sisteminidüzenleyici,

radyasyondan koruyucu etki gösterir. Ayrıca ağrıkesici özelliğe sahiptir.Histamin, hassas olan kişilerde baş ağrısı, şişme,kaşıntı, kusma ve görme bozukluğuyla, kan damarlarınıgenişleterek ölüme neden olabilecek etkiye sahip bir maddedir.Apamin bağışıklık sistemini güçlendirici, iltihap önleyici, antiromatizmaletkisi vardır. Hyaluronidazın bağışıklık sisteminigüçlendirici; uyarıcı antijenik ve anafilaksiyi engelleyicietkileri de vardır. Fosfolipaz A1-A2, melittin ile birliktesinerjik etki yapar. Radyoaktif aktiviteye sahiptir. Histaminiserbestleştirir. Kan basıncını kontrol altına alır ve antijeniketkilidir.

MCD Peptidi, Apamin gibi sinirleri etkiler, ancakapaminin tersine iltihabi olaylara yol açar.Arı zehirinin tedavi edici özelliği ve yaygın olarakkullanımı nedeniyle arı zehiri tedavisini de içerisine alan Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi43apiterapi, başta Amerika, Kanada,

Çin ve birçok Avrupaülkesinde alternatif tıp veya tamamlayıcı tıp olarak kabuledilmiştir. Bu ülkelerde apiterapi hastaneleri kurulmayabaşlanmıştır. Bu hastanelerde apiterapiye bağlı terapötiketkinlik, homeopatik tedavi prensibine göre gerçekleşmektedir.Homeopatik tedavi prensibi, bir maddenin belirli birhastalıkta çok küçük dozlarda verilmesi halinde, o hastalığa aitsemptomların aynısına yol açmak suretiyle oluşturduğuterapötik etkinlik şeklinde tanımlanabilir.

 Örneğin, romatoidartritli ya da artraljili hastaların kliniğinde ağrı, şişlik, ısı artışıgibi enflamasyonun karakteristik özellikleri izlenir. Arı zehiride aynı semptomlara yol açar. Ancak zehir bileşenleri aynızamanda, immün sistemi de uyarmak suretiyle hastanınşikâyetlerinin zamanla gerilemesini sağlamaktadır (Sür, 2013).Apiterapi, 4-5 günlük seanslar şeklindeuygulanmaktadır. Her bir seansı, 2-3 günlük dinlenme dönemiizlemektedir. Bu döngünün birkaç kez tekrarlanması hemhastanın şikâyetlerinin giderilmesi hem de herhangi bir yanetkiye yol açmaması bakımından en geçerli yöntem olarakkabul edilmektedir (Kelle, 2007).Apiterapik bir ürün olarak arı zehirinin birçok etkinliğibilinmektedir. Arı zehirinin yukarıda ifade edilen etkenmaddelerden dolayı başta multiple skleroz (MS) ve romatoidartrit olgularında ve yine atopik bünyeli bireylerin desensitizeedilmesinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Ayrıca arızehiri gribal ve ortopedik hastalıkların tedavisinde, bunlarınyanında mafsal iltihabi, deri kanseri, egzama, radyasyondankaynaklanan hasarı azaltmada, epilepsi, AİDS, damartıkanıklığı, migren, sinüzit tedavisinde de kullanılmaktadır.Amerikan Apiterapi Birliği, günümüzde mafsal iltihabı, dokusertleşmesi, deri veremi, yaşlılarda deri sertleşmesi, yara izi,kronik yorgunluk sendromu, deri kanseri, egzama gibihastalıkların tedavisinin arı zehiri ile yapılabileceğinibildirilmektedir (Yıldız ve ark., 2012).


Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi44Günümüzde farmasötik preparat olarak 24 ürünün arızehiri içerdiği ifade edilmekte ve bu ürünler reçeteli veyareçetesiz temin edilebilmektedirler. Avrupa’daki eczanelerdehomeopatik kategoride düzinelerce bal arısı zehiri içerenpreparat bulunmaktadır.

Bu kategoride yer alan yılan ve arızehirinin kombine preparatları, kanserli olgularda alternatifajanlar olarak kullanılmaktadır.Arı zehiri, tedavi amaçlı olarak haricenuygulanabileceği gibi intramüsküler ya da intralezyonel olarakda enjekte edilebilmektedir. Haricen uygulamalar için bir diğeralternatif, lezyonlu bölgenin üzerindeki cilt yüzeyine sürülenarı zehiri içerikli merhem ya da solüsyonun elektrik akımı veyaultrasonik akım yardımı ile emiliminin arttırılması yöntemidir.Bu yöntem bilhassa Çin tıbbında, bronşiyal astım ve artritolgularının tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır.Arı zehiri akupunktur uzmanlarınca da tercihedilmektedir.

 Bu tip uygulamada öncelikle akupunkturiğnesinin seansın başında arı zehiri solüsyonu içerisinebatırılması ya da cilt yüzeyine sürülen solüsyonun içindengeçirilmesi suretiyle zehir bileşenleri ile temas etmesisağlanmaktadır.

 Takiben insan vücudundaki belirli bölgelereakupunktur iğnesi ile veya yine aynı bölgelere canlı arınıniğnesi ile yapılan uygulamaların epilepsi ve empotans gibibozukluklarda faydalı olabileceği ifade edilmektedir.Arı zehirinin enjeksiyon şeklinde uygulanması ağrıyakınmasına yol açabilmektedir. Bu tarz bir uygulamanıntolere edilebilmesinde kuşkusuz bireyin ağrı eşiği belirleyiciolmaktadır. Zehirin lidokain ile karıştırılması kısmen rahatlamasağlamaktadır. Hastanın enjeksiyona tahammül gösterememesihalinde bir diğer uygulama şekli olan elektroforez ya daultrasonoforez yöntemi denenebilmektedir.


Ancak arı zehirihangi yolla uygulanırsa uygulansın, işlem öncesinde ciltdezenfeksiyonu amaçlı alkol ya da iyot içerikli ajanlarınkullanılması apiterapinin başarısını düşürebileceğinden Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi45dezenfektan olarak fenolik eterin tercih edilmesi veya su vesabun ile cilt temizliği yapılması tavsiye edilmektedir.

Saf arı zehiri enjeksiyonlarının ve arı iğnelerininkullanımı, yan etkilere sahip olan ağır ilaçlara alternatif olarakbatı ülkelerinde gün geçtikçe artmaktadır. Arı zehiri lokal vesistemik etkiye sahip olduğu için enjeksiyonun yeri ve dozuönem kazanmaktadır. Bu nedenle arı zehiriyle tedavi şekillerieksiksiz öğrenilmelidir.İnsan sağlığı açısından yeni ilaçlara duyulan ihtiyacıgidermede arı zehirine, zengin bileşimi ve çok çeşitlifarmakolojik özellikleriyle son derece etkili bir alternatifgözüyle bakılmaktadır.


Arı zehirinin, alerjik olanlar dışındauygulandığı hastalarda herhangi bir yan etkisinin görülmediğibilinmektedir.

Arı zehiri, batı toplumlarında alternatif tedaviyöntemleri arasında sıkça başvurulan bir ajan durumundadır.

Sadece Amerika’da son yıllarda çok sayıda multipleskleroz ve romatoid artrit hastasının klasik antienflamatuar veimmünosupresif ajanlar yerine tedavide özellikle arı zehirini yada bileşenlerini tercih ettikleri ifade edilmektedir. Sayılan hastagrubunu arı zehirine dolayısıyla da apiterapiye yönlendirennedenler, günümüzün tedavi yöntemlerinin mevcutsemptomları gidermede yetersiz kalması ve aynı zamanda dayaşam kalitesini ciddi ölçüde düşüren yan etkilere yol açıyorolmasıdır.


Avrupa’da uzun yıllar arı zehiri, eklemrahatsızlıklarında özellikle romatizmal hastalıklardakullanılmaktadır ve tablet formundaki oral preparatlar iledesteklenmesi tedavinin başarısı açısından önemli kabuledilmektedir. Bu tarz bir uygulama özellikle steroidegereksinim duyan romatoid artritli hastalarda büyük rahatlamasağlamaktadır (Sür, 2013).Kanser vakalarında arı zehirinin merhem, tablet veyaiğne yoluyla vücuda uygulanmasıyla umut verici gelişmelerkaydedildiği belirtilmektedir.Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi46Bal arısı zehiri aynı zamanda, radyoprotektif etki degösterebilmektedir. Melittin gibi zehir bileşenlerinden olanhistaminin de radyoprotektif etkili olduğu gösterilmiştir. Arızehirinde 2 tane histamin terminal peptid yapılı molekülbulunmaktadır ve bu bileşikler in vivo yavaş bir şekildehidrolize olmak suretiyle histamin serbestleştirerekhematopoetik sistemi uyarmakta ve radyoprotektif etkinlikgöstermektedirler (Kelle, 2007).Arı zehirinin tedavi edici özellikleri, ilaç kortizonlarınabenzer bir yolla vücut enzim ve bağışıklık sistemleriniuyarması şeklinde ortaya çıkmaktadır.


Arı zehiri ile herhangibir tedaviye başlamadan önce mutlaka arı zehiri alerji testiyaptırılmalıdır ve tedaviye uzman doktor gözetimindebaşlanmalıdır.Arı zehiri tedavisi, tüberküloz, bel soğukluğu,endokardit rahatsızlıklarında ve hamilelikte kullanılmamalıdır.Tedavi süresince kesinlikle alkol alınmaması gerekmektedir.Bunun yanında süt, beyaz ekmek, dondurma, pirinç, şeker vb.beyaz yiyecekler tüketilmemelidir.


Bunlara ek olarak 1000-5000 mg. C Vitamini, 100- 300 mg, B Vitamin Kompleksi ve400 IU. E Vitamini alınması tavsiye edilmektedir. Arı zehiritedavisine en az 6 ay devam edilmesi önerilmektedir (Sür,2013).10. Arı Zehirinin Pazara Sunum ŞekilleriArı zehiri; kuru arı zehiri, saf sıvı zehir veya enjekteedilebilir çözelti şeklinde satılmaktadır. Ancak çoğunlukla kurukristal formda pazara sunulmaktadır.Arı zehirini satın almanın en iyi yolu kristalize formdaolanıdır. Zira bu form daha stabil ve saflığının bozulmaolasılığı daha azdır. Kristal ve tozun her ikisinin rengi çok açıksarı olmalıdır. Sıvı zehir ise doğal olarak renksiz ve berrakolmalıdır. Zehir biraz okside olduğundan dolayı etkinliğinikaybetmiş ve koyu renk almış olabilir.Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi47Zehir, işlemeye gereksinim duyulmayarak hazırlandığıiçin, arı zehiri terapisi her yerde yapılabilmektedir. Bu nedenlehayvan ve insanlara enjeksiyon yoluyla kullanılacağındandolayı arıcı son derece sağlıklı koşullarda zehir üretmelidir.Enjeksiyon amacıyla arı zehiri; distile su, tuzlu su veyayağ gibi bir sıvı ile hazırlanmış özel ampüller içerisindekullanılmaktadır. Enjeksiyona hazır dozlar halindeki zehirampulleri dozajında olması ve sağlıklı koşullarda üretilmesiiçin sadece sertifikalı farmakoloji laboratuvarlarındahazırlanmalıdır. Arı zehiri içeren kremler de (örneğinAlmanya'da Forapin ve Apicosan, Fransa'da Apivene,Avusturya'da Immenin) artritik eklemlerde hariciuygulamalarda kullanılmaktadır (Bee Well, 1993).Dilaltına yerleştirilerek kullanılan tabletler ise çeşitlimiktarlarda arı zehiri emdirilerek hazırlanmıştır. Fakat Sharmave Singh (1983) melittin gibi toksik proteinlerin çıkarılmasınıve farklı dozajların renkle belirlenmesini önermektedirler. Bazıözelleşmiş laboratuvarlar ise farklı zehir bileşenlerini saflaştırıpayırabilmekte, bu maddeleri bilimsel çalışmalar için veyafarmakoloji laboratuvarlarına satabilmektedirler.


 Fosfolipaz A2ve çok aktif peptidler bilimsel firma ve laboratuvarlar için arızehirinden saflaştırılarak elde edilebilmektedir (Schmidt veBuchmann, 1992).


Ancak bu sınırlı pazarlara giriş için de çoksofistike laboratuvarlar ile iyi yetişmiş teknisyen vekimyacılara gereksinim bulunmaktadır.Arı zehirine 1:10:1 oranında karıştırılan beyaz vazelin,erimiş hayvan yağı ve salisilik asitle homojenize bir şekildemerhem hazırlanabilmekte, kullanılan salisilik asit deriyiyumuşatarak geçirgenliğini artırmaktadır.


Arı zehiri içerenkremler özellikle Almanya'da, Fransa'da, Avusturya'da artritikeklemlerde dış uygulama şeklinde kullanılmaktadır. Tabletlerise içinden melittin ile diğer toksik proteinlerin çıkarıldığıçeşitli miktarlardaki arı zehiri emdirilerek hazırlanmakta vedilaltına yerleştirilerek kullanılmaktadırlar.Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi48Arı Zehirli Nemlendirici KremArı Zehirli Yüz MaskesiArı Zehiri Üretimi ve Apiterapi49Arı Zehiri AmpulleriArı Zehirli Gece KremiArı Zehiri Üretimi ve Apiterapi5011.


Arı Zehirinin Pazar DurumuArı zehiri, sınırlı sayıda alıcısı olan yüksek derecedeözel bir üründür. Pazar hacmi oldukça küçüktür. Amerika'dakiarı zehiri üretici firmalar 1950-1980 yılları arasında 30 kg kuruarı zehiri üretmişlerdir (Mraz, 1982). Fakat Brezilya'da çokgeniş bir üretici kitlesi bulunmakta, diğer ülkelerde ise değişenoranlarda üretici bulunmaktadır.


Ülkemizde arı zehiri üretimibilimsel çalışmalara katkı sunmak amacıyla ve deneme amaçlıdüşük miktarlarda yapılmaktadır.1990 yılında bir gram kuru arı zehiri fiyatı 100-200USD arasında büyük ölçüde değişim göstermektedir (Schmidtve Buchman, 1992). Enjeksiyon için hazırlanan ve satılanküçük miktardaki zehirlerin fiyatı daha yüksek olmaktadır.Bununla birlikte arıcılar genellikle bu fiyatı eldeedememektedirler. Avrupa ve Asya pazarlarındaki geçerli olanfiyatlar genellikle düşük olmaktadır.Arı zehiri üretiminde karlılığın temeli sözleşmeli üretimyapmaktan geçmektedir. Ürünü üretip alıcıyı beklemek gibi birsistem, arıcının zararıyla sonuçlanacaktır. Ülkemizde ise üretimsürecini düzenleyen herhangi bir sistem ve standart olmadığıiçin uygulamada belirsizlik söz konusudur.12.


Arı Zehirinin SaklanmasıArı zehirinin tüm formları soğukta veya tercihendondurularak, karanlıkta veya koyu cam şişelerdesaklanmalıdır. Tüm üretici ve satıcılar bu koşullarauymalıdırlar. Kuru arı zehiri birkaç ay donmuş olaraksaklanabilir. Fakat birkaç haftadan daha fazla buzdolabıkoşullarında saklanamaz. Sıvı zehir ve sulandırılmış zehir, ağzısıkıca kapalı koyu cam şişede aynı sürede saklanabilir.13. Arı Zehirinde Kalite KontrolüArı zehiri bir besin veya resmi bir ilaç olarakönerilmediğinden dolayı ülkemizde resmi kalite standardıbulunmamaktadır. Saflık analizleri; melittin, dopamin, histamin, Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi51noradrenalin gibi daha kolayca ölçülebilir bileşenler veya dahastabil bazı kantitatif analizlerle yürütülmektedir.14. UyarıArı zehiri toplama işlemi, herhangi bir sterilizasyonişlemi ve farklı bir uygulama gerektirmeden doğrudan enjekteedileceğinden yüksek derecede temizlik ve dikkatli çalışmagerektirmektedir.


Ayrıca hırçınlaşmış arılara ve kuru zehirintahriş edici etkisine karşı, arıcının korunması da çok önemlidir.Birkaç yüz metreyi aşkın saha içeresindeki insanlar da kızgınarılar tarafından sokulabilirler. Bu sebepten arı zehiri toplamazamanında bu durumun hesaba katılması, yakın çevrede zarargörebilecek başka canlı varlıkların bulunmaması gerekmektedir.Kuru zehir ile çalışırken, laboratuvar eldivenleri,önlükler ve yüz maskeleri; gözlere ve ciğerlere zehir tozunugitmesini engellemek için giyilmelidir. Diğer insanlaramümkün olduğunca dokunulmamalı, bulaşmaya nedenolabilecek maddelerden uzak durulmalıdır. Arılık çevresi velaboratuvar koşullarında; düzenli olarak arılarla uğraşmayan,nadiren arı tarafından sokulan veya zehir tozuna karşıkorunmasız insanlar alerji riskine karşı dikkatli olmalıdırlar.


Çeşitli hastalıklar için kendi kendine arı iğnesiuygulayanlarda uzun süre kullanımından sonra bile arı zehirinekarşı alerji gelişebileceğinden dolayı risk altındadırlar. Acilservise yetiştirme koşulları uygun olmalı veya acil müdahalekiti daima kullanılabilir durumda olmalıdır.


Diğer yan etkileribildirilmemiş olsa da herhangi bir hastalığın tedavisi amacıyladüzenli denetimler ve kontrol işlemleri apiterapide uzmandoktorlar ile sürdürülmelidir. Bir tıp doktorunun önerisi vekontrolü olmadan arı zehirini herhangi bir şekildekullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır.Şiddetli alerjik reaksiyon olası olduğu için, arı zehiriherhangi bir sağlık ve tıbbi ürünle karıştırılmamalıdır. Bununiçin arı zehiri içeren ürünlerde alerjik reaksiyonu olan insanlarıuyaran ve içeriğini belli eden etiketler kullanılmalıdır.Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi52KaynaklarAnonymous,


2015. Cupid. http://yunanmitolojisi.org/hikayeler/cupid.html. İnternet Erişim: 07.05.2015.Bee Well, 1993. The Quarterly Newsletter of the AmericanApitherapy Soc. Vol. 2-3.Benton, A. W., Morse, R. A., 1968. Venom Toxicity andProteins of The Genus Apis. J. Apic. Res., 7(3):113-118.Crane, E., 1990. Bees and beekeeping: Science, Practice andWorld Resources. Cornstock Publ. Ithaca, NY., USA.593 pp.Çeliksoy, M. H., Sancak, R., Söğüt, A., Güner, Ş. N., Korkmaz,A., 2014. Characteristics of Venom Allergic Reactions inTurkish Beekeepers and Alternative TreatmentModalities. Int. Forum of Allergy & Rhino. 4(7):555–558.Dotimas, E. M., Hider, R.C., 1987. Honeybee Venom. BeeWorld, 68(2):51-70.Fotin, A.V., Gel'medova, N. N., 1981. Treatment of AllergicRhinosinusitis in Children Using Honeybee Venom.Vestnik Otorinolaringoloii, (4):42-44Gunnison, A. F., 1966. An İmproved Method for Collectng TheLiquid Fraction of Bee Venom. J. Apic. Res., 5(1):33-36Güler, A., 2006. Bal Arısı (Apis mellifera). Ondokuz MayısÜniversitesi Yayınları. Ders Kitabı No: 55. Samsun.Hsiang, H. K., Elliot, W. B., 1975. Differences in Honeybee(Apis mellifera) Venom Obtained by Venom SacExtraction and Electrical Milking. Toxicon 13:145-148.Kanchev, I., 2014. Honey Bee Venom. http://www.beewhisper.com/ articles-bee-venom.php. İnternet Erişim:13/05/2015.Kelle, İ., 2007. Apiterapi. Dicle Tıp Dergisi, 34:311- 315.Krell, R. 1992. A Simple Method for Reducing the MoistureContent of Tropical Honeys. Proc. 5th Int. Conf. Apic. inTropical Climates, Trinidad and Tobago, 38-43.Kumova, U., Korkmaz, A., 2000. Arı ZehirindeBilmedikleriniz. Bilim ve Teknik. 397:88-92.Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi53Mitev, B. 1971. Collection of Bee Venom Using a WeakElectric Current-its Effect on The Condition and ThePerformance of The Colony. Zhivot. Nauki, 8(1):103-108Mohamed Ali M. A., 2012. Studies on Bee Venom and ItsMedical Uses. International Journal of Advancements inResearch & Technology, Volume 1, Issue2, 1 ISSN2278-7763.Morse, R.A., Benton, A.W. 1964. Notes on Venom Collectionfrom Honeybees. Bee World. 45(4):141-143Mraz, C. 1983. Methods of Collecting Bee Venom and itsUtilization. Apiacta, 18:33-34Müller, E. 1939. The Venom Production of Honeybees.Verhandlungen VII. Congress. Entomol., p. 1857-1864.Naum Iyorish, 1974. Bees and People.


 Mir. Publisher, Noscow,212 p.Palmer, D.J. 1961. Extraction of Bee Venom for Research. BeeWorld 42(9):225-226Pence, R.J. 1981. Methods for Producing and Bio-assayingİntact Honeybee Venom for Medical Use. Amer. Bee J.,121(10):726-731Piek, T. 1986. Venoms of the Hymenoptera. Academic Press,London, UK.Sanad, R. E., Mohanny, K. M., 2013. The Efficacy of a NewModified Apparatus for Collecting Bee Venom inRelation to Some Biological Aspects of HoneybeeColonies. Journal of American Science: 9 (10)Schmidt, J. O. 1983. Hymenopteran Envenomation. UrbanEntomology, İnterdisciplinary Perspectives, 187.Schmidt, J. O. 1990. Hymenopteran Venoms: Striving towardThe Ultimate Defense against Vertebrates. InsectDefenses: Adaptive Mechanisms and Strategies of Preyand Predators. State Uni. of NY Press, Albany, 387-419.Schmidt, J.O., Buchmann, S.L. 1992. Other Products of TheHive. In:The Hive and The Honeybee. J.M. Graham, ed.Dadant and Sons, Hamilton, Illinois, USA.927-988Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi54Schumacher, M.J., Schmidt, J.O., Egen, W.B. 1989. Lethalityof "Killer" Bee Stings. Nature, 337:413Sharma, H.C., Singh, O.P. 1983. Medicinal Properties of SomeLesser Known but İmportant Bee Products. Proc. 2nd Int.Conf. Apiculture in Trop. Climates, IBRA, New Delhi,March 1980. 694-702Shipolini, R.A. 1984. Biochemistry of Bee Venom. In:Handbook of Natural Toxins, Vol. 2, A.T. Tn, (ed),Marcel Dekker, New York, 732 pp.:49-85.Smith, M. L. 2014. Honey Bee Sting Pain Index by BodyLocation. PeerJ 2:e338 http://dx.doi.org/10.7717/ peerj.338Snodgrass, R. E., 1956. Anatomy of The Honey Bee.Comstock Publishing Associates, Ithaca, pp. 334.Stevens, J., 2015. Visual Guide to Painful HymenopteranStings. http://www.joshuastevens.net/visualization/ visual-guide-to-painful-insect-stings/. İnternet Erişim:06.05.2015.Sür, E., 2013. Arı Zehirlemeleri ve Arı Venomunun AnalizMetotları. Erciyes Üni. Eczacılık Fakültesi. Kayseri.Yeganahrad, H., 2015. A New Method of Commercial BeeVenom Production. http://www.apimondia.com/congresses/ 2013/Technology-Quality/Plenary-Session

/AnewMethodofCommercialBeeVenomProductionHosseinYeganehrad.pdf.İnternet Erişim: 08.05.2015.Yıldız, O., Şahin, H., Kolaylı, S., 2012. Arıcılıkta İhmal EdilenÜrün: Arı Zehiri. Petek Dergisi. 5:16-17.TeşekkürBu kitabın hazırlanması aşamasında yazılı kaynaklaryanında internet kaynaklarından da yoğun olarakyararlanılmıştır.


 Bu nedenle kullanmış olduğumuz ve kaynaktagösteremediğimiz resim ve bilgilerden dolayı da tüm websayfası sahiplerine teşekkür ederiz.Arı Zehiri Üretimi ve Apiterapi55Dr. Ali Korkmaz1964 yılında Samsun’da doğdu. Emrullah Efendi İlkokulunda ilköğrenimini,Mithat Paşa Ortaokulunda ortaöğrenimini yaptı. 1981'de Ondokuz MayısLisesinde lise öğrenimini tamamladı.

 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesini1985’te bitirdi.“Çukurova Bölgesi Koşullarında Yetiştirilen Fazelya (Phacelia tanacetifoliaBentham) Bitkisinin Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinin PopulasyonGelişimine, Nektar ve Polen Toplama Etkinliğine Olan EtkilerininAraştırılması” çalışmasıyla yüksek lisans, “Çukurova Bölgesinde Bal Arılarının(Apis mellifera L.) Arıotu (Phacelia tanacetifolia Bentham) ve Yemlik Kolza(Brassica napus L. Metzg.) ile Olan Bazı İlişkilerinin Saptanması Üzerine BirAraştırma” çalışmasıyla 2003 yılında doktora eğitimini tamamladı.

1990-1993 yılları arasında Bitlis Arıcılık Araştırma Enstitüsünde, 1993-2003yılları arasında Mersin Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsündepolinasyon ve ana arı yetiştiriciliği konularında araştırmacı olarak görev yaptı.

2003 yılından itibaren Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğündeçalışmaktadır.

Arıcılık konusunda çeşitli makale ve kitapları bulunmaktadır.EserleriKumova, U.,

 Korkmaz, A., 2001. Arı YetiştiriciliğiKorkmaz, A., 2004. ArıcılıkKorkmaz, A., Öztürk, C.,

 2004. Ana Arı YetiştiriciliğiKumova, U., Korkmaz, A., 2004. Arıcılık Terimleri SözlüğüGizlenci, Ş., Korkmaz, A.,

Acar, M., Seyis, F., 2005. Kolza TarımıKutluca, S., Genç, F., Korkmaz, A., 2006. PropolisKorkmaz, A.,

 2006. BalSonkaya, N., Korkmaz, A., 2007. PolenKorkmaz, A., 2010. Arıotu YetiştiriciliğiKorkmaz, A.,

Öztürk, C., 2010. Arı SütüKorkmaz, A., Bacaksız, D., 2012. Ana Arı YetiştiriciliğiKorkmaz, A., 2012.

 Bal Arılarının Gizli BilgileriKorkmaz, A., 2013. Anlaşılabilir ArıcılıkKorkmaz, A., 2013. Bilge Arı Balaristan DiyarındaKorkmaz, A., 2015. Küçük Kovan BöceğiKorkmaz, A., Akyol, E., 2015.

 Arı Sütü ÜretimiKorkmaz, A., 2015. Bal Arısı PolinasyonuVolkan KORKMAZ1992 yılında Samsun’da doğdu. Erdemli Akdeniz İlkokulunda ilköğrenimini,Fazıl Kadı Ortaokulunda ortaöğrenimini yaptı.

2010'da Samsun AtatürkAnadolu Lisesinde lise öğrenimini tamamladı. 2010 yılında kazanmış olduğuKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimini sürdürmektedir.

Bu haber 1283 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Arı Zehiri | Üretimi | Satışı

Arı zehri, BAKIN Neler yapıyor.?

Arı zehri, BAKIN Neler yapıyor.? Arı zehri, bağışıklık sistemini geliştiriyor

Arı zehri tıpta kullanılacak!

Arı zehri tıpta kullanılacak! Arı zehri ile ilgili bulnan bazı yazılar.! arı zehrinin faydaları | arı zehiri fiyatı | arı zehrine ne denir arı ...

Siparişver
Canlı destek


Arıcılık El Kitabı (e-kitap)

HABER ARA


Gelişmiş Arama

ANKET

HANGİ IRK ARI İLE ÇALIŞILMALI.?
Tüm Anketler

.......Erkek Arı.......Arılar Hakkında Detaylı Bilgiler15 Ocak 2018

........ANA ARI......

Queen bee production | Queen bee sale | Certified


Türkiye nin en kaliteli Arıcılık, araştırma geliştirme merkezi Dünyada Bulunan Arı Irklarını Ülkemizde arıcılık sektörünün hızlı gelişimini sağlamak ve Anadolu arıları başta olmak üzere - Karniyol ana arı satışı - Kafkas ana arı satışı - İtalyan ana arı satışı - Belfast ana arı satışı - Buckfast ana arı satışı - Anadolu ana arı satışı - Yığılca ana arı satışı - Muğla ana arı satışı - Damızlık Karniyol ana arı satışı - Damızlık Kafkas ana arı satışı - Damızlık İtalyan ana arı satışı - Damızlık Belfast ana arı satışı - Damızlık Buckfast ana arı satışı - Damızlık Anadolu ana arı satışı - Damızlık Yığılca ana arı satışı - Damızlık Muğla ana arı satışı - üretimi ve arı satışı yapmaktayız . Ülkemizde de farklı ırkların Adaptasyonunu sağlamak için siz arıcıların hizmetindeyiz. Bizleri güvenle tercih edebilirsiniz Her Irktan,cinsten Ana Arımız mevcuttur.