Ana Arı | Damızlık temini - üretilecek ırkın seçimi.?


Açıklama: Sitemizde benzer Konular: Arı yetiştiriciliğinde verim alabilmek için - sitemizde bulunanlar kısaca - ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ - üretilecek ırkın seçimi ve ana damızlıkların temini - damizlik kafkas ana ari - TİCARİ MAKSATLA ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KALİTE -Saf Karniol Damızlık Arı Satışı - damızlıklar da ideal çerçeve sayısı - Damızlık Saf Kafkas Ana Arı - Ana Arı Üretimi DAMIZLIK ANA ARI TEMİNİ -ana arı fiyatları - ana arı ne demek - ana arı üretimi nasıl yapılır - ana arı satışı - ana arı yetiştirme yöntemleri - ana arı kaç günde çıkar - ana arının türkiyedeki adı nedir - ana arı nedir
Kategori: ANA ARI ÜRETİMİ | ANA ARI SATIŞI
Eklenme Tarihi: 11 Temmuz 2017
Geçerli Tarih: 21 Eylül 2018, 01:03
Site: ANA ARI ÜRETİMİ VE ANA ARI SATIŞI| SERTİFİKALI
URL: http://aridostlari.com/haber/217-ana-ari-uretimi-ana-ari-satisi-ana-ari-damizlik-temini-uretilecek-irkin-secimi.html


Üretilecek ırkın seçi mi: Yabancı ırklar Kafkas ́ın dışındaki Karniol ve İtalya ́nın geniş çapta adaptasyon denemeleri olmamakla birlikte güneyde, sahillerde kışlayacak arılıklar için İtalyan; soğuk bölgelerde kışlayacak arılıklar için Karniol ana arıları üretilmelidir. Hibrid ana üretimleri konusuna önceki bölümlerde yer verilmiştir.

Suni tohumlanmış damızlığın elde edilmesi: Üretimin en önemli unsurunu bu damızlıklar oluşturmaktadır. Çalışılacak ırk ister yabancı ister yerli olsun, önemli olan o ırkın; seleksiyonu yapılmış, saf ve ırkın özelliklerini tam olarak taşıyan ana damızlıklarının elde edilebilmesidir.

 Bu ana damızlıkların suni tohumlama ile döllenmiş olmaları gerekir.

Sertifikalı damızlık saf ırk ana arılar : Sertifikalı saf ırk ana arılar damızlıkçı işletmelerden alınabilir. Gerek Kafkas gerekse Batı Karadeniz arısının selekte edilmiş kolonilerinden üretilmiş ana arılar, aynı ırkın bilinen kolonilerinin erkekleri ile suni döllenmiş, markalı, ana ve baba kolonileri belli ana arılardır. Karniol ve İtalyan damızlıkl arda tecritli alanlarda çiftleştirilmekte veya suni döllenmektedirler.

ARICILIK İŞLETMESİ Test edilmiş ana arılar : Damızlıkçı işletmeler, suni tohumladığı ana arıları yumurtlayıp, larva kapatana kadar ve kızları doğana kadar çiftleştirme kutularında tu tmakta ve ana arılanın kızları olan işçileri test ettikten sonra damızlık olarak vermektedir.

Suni tohumlanan bir kısım ana arılarda, çiftleştirme kutularının teke indirilmiş hallerinde koloni yaşamına geçirilmekte ve biyolojik faaliyetleri test edilmekted ir. Bu ana arıların yumurtlama, yavru kapama.gibi ırkının özelliklerini taşıyıp taşımadıkları kontrol edilmektedir. Diğer yandan ana arıların işçi kızları yine renk, davranış yönünden gözlenerek ırkın özelliklerini taşıdıkları belirlenmektedir. Ana Damız lık Üretim İşletmesi ́nde bütün bu yönlerden incelenmiş ve kayıtları tutulmuş ana arılar damızlık olarak ana üreticilerinin hizmetine verilmektedir.

SÜREKLİ ÜRETİM ORGANİZASYONU Yukarda basitçe anlatılan iş düzeninin bir ana arı üretim

işletmesinde sürekli üretim için planlanması: Planlamanın ana unsuru günde ne kadar ana arı üreteceğimizdir. Uzun yıllar çalışan ana arı üretim işletmelerindeki tecrübeler göstermiştir ki normal mevsimlerde günde 20 adet çiftleşmiş ana üretebilmek için aşağıdaki düzeni kurmak gerekir.

4 adet damızlık koloni 4 yedek 3 adet başlatma kolonisi 3 yedek 6 adet besleyici koloni 6 yedek    10 adet takviy e kolonisi 70 - 80 adet çiftleştirme kutularına çekirdek koloni yapma kolonisi 90 - 100 adet toplam koloni ( ortalama 10 çerçeve ) 900 - 1000 adet çiftleştirme kutusu veya bunun yarısı kadar iki bölmeli kutu 20 - 40 adet erkek arı kolonisi.

Bir ana ar ının satışa kadar çiftleştirme kutusunu en az bir ay süreli işgal etmesi ve satıştaki gecikmeler hesaba katıldığında, dört ay sürecek üretim sezonu boyunca bir çiftleştirme kutusundan ortalama üç adet çiftleşmiş ana alınabilmektedir.