Ana Arı | Arı Akarı Varroa Destructor’un mücadelesinde Organik asitler.?


Açıklama: varroa destructor’un mücadelesİnde organik asitler ve ucucu yağlarin kullaniminda avantajlar – dezavantajla nelerdir.varroa destructor ile ilgili araştırma.varroa jacobsoni,acarapis woodi,varroa ilaçları,varroa dumanı,paratarsotomus macropalpis,varroa nedir,varroa ile mücadele ,
Kategori: ARICILIK | ARI HASTALIKLARI
Eklenme Tarihi: 24 Ocak 2017
Geçerli Tarih: 20 Haziran 2018, 02:36
Site: ANA ARI ÜRETİMİ VE ANA ARI SATIŞI| SERTİFİKALI
URL: http://aridostlari.com/haber/218-aricilik-ari-hastaliklari-ana-ari-ari-akari-varroa-destructorun-mucadelesind.html


Bal arılarının (Apis mellifera) dünyadaki en yaygın paraziti olan Varroa destructor’unneden olduğu Varroosis hastalığı, ergin arılarda % 25’e varan ağırlık kaybı, bakteri vevirüslere duyarlılık, yeni çıkan yavrularda kanat bozuklukları - karın kısalıkları, tedaviedilmediğinde ise kovanın sönmesine neden olmaktadır.

Parazitle mücadelede çeşitliyöntemler ve ilaçlar kullanılmaktadır. Başlıca kimyasal ve doğal ilaçlar olarakgruplandırılabilecek bu ilaçlardan, doğal ilaçlar başlığı altında organik asitler ve uçucuyağlar bulunmaktadır.

 Bu ilaçların kullanımı tüm dünyada ve ülkemizde giderekartmakta ve piyasaya sürülen ticari preparatların yanı sıra, arıcılar kendileri de tarifleregöre bu ilaçları kullanıma hazır hale getirerek uygulayabilmektedir.

Organik asit veuçucu yağların gerek hazırlanması sırasında gerek kovana uygulanmasında vesonrasında, kullanım avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.

Ülkemizde enyaygın kullanılan organik asitler formik asit ve okzalik asit, en yaygın kullanılan uçucuyağlar ise kekik ve mentol başta olmak üzere diğer bazı bitkilere ait yağlardır.

Her ikisınıf ilaç da balın doğal yapısında bulunmaktadır. Doğru dozda, doğru miktar vetekrarda kullanıldıklarında balda veya balmumunda kalıntı bırakmamaktadırlar.

 Doğalyollardan elde edildikleri ve doğada (balda ve çiçeklerde) bulundukları için Varroalardadirenç gelişimi söz konusu değildir.

Formik asit yakıcı bir madde olduğundan ilacı hazırlarken ve kovana uygularkenmutlaka eldiven giyilmeli ve maske kullanılmalı, asidin buharı solunmamalıdır.

Okzalikasidin üst üste birçok sezon kullanılmasının ana arı üzerinde olumsuz etkiyapabildiğini bazı araştırıcılar bildirmişledir.

Uçucu yağların doğru dozda kullanılmamaları sonucu kullanım esnasında arılardakızgınlık ve huzursuzluk olabilmekte ve bazen tahammül edemeyen arılar kovanı terkedebilmektedir.

 Kullanım öncesinde ve sonrasında bazı hususlara dikkat edilerekavantajlar arttırılabilir ve bunlar gibi bazı dezavantajlar azaltılabilir.

Daha öncedengerçekleştirilen çalışmalar ve edinilen tecrübeler ışığında arıcılara, bilim insanlarına vesektör üyelerine, organik asitler ve uçucu yağların kullanımı, etkinliklerinin arttırılmasıve bazı olumsuz durumların önlenebilmesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiştir.