Ana Arı | Arıcı Hataları


Açıklama: Arı Nefesi | Üretimi | Satışı Arı Zehiri | Üretimi | Bal | Üretimi | Bal Mumu | Üretimi | Arı Sütü | Üretimi | Satışı Polen | Üretimi | Satışı Propolis | Üretimi | Anadolu Ana Arısı | Üretimi | Belfast Ana Arı | Üretimi | Satışı Karniyol Ana Arı | Üretimi | İtalyan Ana Arı | Üretimi | Kafkas Ana Arı | Üretimi | Yığılca Ana Arısı | Üretimi | Damızlık Anadolu Arısı | Üretimi |Damızlık Belfast Arısı | Üretimi | damızlık İtalyan Arısı | Üretimi |Damızlık Karniyol Arısı | Üretimi | Damızlık Kafkas Arısı | Üretimi |Damızlık Yığılca Arısı | Üretimi | ARICILIK | ARI HASTALIKLARI | ARICILIK | HABERLERİ | TEKNİK BİLGİ.
Kategori: Damızlık İtalyan Arısı | Üretimi | Satışı
Eklenme Tarihi: 11 Temmuz 2017
Geçerli Tarih: 22 Nisan 2018, 20:58
Site: ANA ARI ÜRETİMİ VE ANA ARI SATIŞI| SERTİFİKALI
URL: http://aridostlari.com/haber/236-damizlik-italyan-arisi-uretimi-satisi-ana-ari-arici-hatalari.html


Ülke arıcılığının son derece zengin flora kaynaklarına, çeşitli koşullara uyum sağlamışarı ırk ve ekotiplerine ve dünyada ikinci sırayı alan koloni sayısına karşın bal verimortalamasının dünya ortalamasının bile altında olmasının ve yüksek düzeyde koloniölümleri görülmesinin birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerin önemli bir bölümüçevresel etmenlerden kaynaklanmakla beraber bir bölümü de doğrudan üretici ihmalveya hatalarından kaynaklanmaktadır.

Hatta çevre koşullarına atfedilen birçok hatabile arıcının zamanında gereken önlemleri almaması nedeniyle beklenenden dahabüyük kayıplara neden olabilmektedir. Genel anlamda üreticiden kaynaklanan buhataları;

- Arılık yeri seçiminde ve kolonilerin yerleşiminde,
Populasyon düzenleme ve güçlendirme çalışmalarının yapılmamasında,

- Kolonilerin bal mevsiminde üretken hale getirilememesinde,

- Etkin bir oğul önleme çalışması yapılmamasında,

- Genetik yapıda ve buna bağlı olarak elde edilen ana arıların yetersiz oluşunda,

- Besleme konusunda yapılan yanlışlıklarda,

- Kışlatmanın sağlıklı bir şeklide yapılamasında,

- Arı hastalık ve zararlıları ile savaşımda ve daha birçok konuda görmek olasıdır.

Ülke genelinde karşılaşılan bütün bu sorunlara ek olarak kimi üreticiler tarafındanyapılan bireysel hatalar da bu konulara eklendiğinde çok daha karmaşık sorunlarortaya çıkabilmektedir. Örneğin arıcının finansal durumunun yetersizliği nedeniylekuluçkalı çerçeveleri dahi süzerek kolonide hiç bal bırakmaması hatalı beslenme veyakışlatma adı altında incelense bile bu aslında başlı başına koloni ölümlerine nedenolan finansal bir sorundur.