Suni tohumlama amacıyla erkek arı toplama.?


Açıklama: Yapay tohumlamada kullanılacak erkek arıların cinsel olgunluk yasına gelmis olmaları önemlidir.
Kategori: Damızlık Karniyol Arısı | Üretimi | Satışı
Eklenme Tarihi: 31 Mayıs 2018
Geçerli Tarih: 15 Ağustos 2018, 08:39
Site: ANA ARI ÜRETİMİ VE ANA ARI SATIŞI| SERTİFİKALI
URL: http://aridostlari.com/haber/309-damizlik-karniyol-arisi-uretimi-satisi-suni-tohumlama-amaciyla-erkek-ari-toplama.html


Erkek arı cinsel olgunluk yasına 12–14 günde erisir.Yapay tohumlamada yararlanılacak erkek arılar 12–20 günlük yasta olmalıdır.

Genç erkek arılar (8–10günlük) ince sulu açık beyaz renkte semen üretir vebu semen çogunlukla mukoz sıvısı ile karısır. Oysa12 günlük ve daha yukarı yasta olan erkek arılarınürettikleri semen krem rengindedir ve kar beyazırenkte olan mukozdan kolayca fark edilir.

 Dörthaftalık veya daha yukarı yasta erkek arı kullanımı ise uygun degildir. Bu erkek arılar kullanıldıgındadaha az sperm spermatekada depolanır ve ana arıyumurta kanalında kalıntıya sebep olur ve bu daana arının hastalanmasına sebep olur (Mackensenve Nye, 1966; Kaftanoglu, 1987; Cobey, 2007). Busekilde tohumlanan ana arılar genellikleyumurtlamadan ölürler.

Hastalıkların çogukafeslenmis ana ve erkek arıların kullanımındankaynaklanır.Ayrıca, arılık içerisinde araziden dönen erkekarılardan da yararlanmak mümkündür.

 Bu yöntemleerkek arılardan yararlanmak kapalı populasyon ıslahında mümkün olmaktadır. Yoksa hat veyaırklar arası melezlemeler gibi ıslah çalısmalarındaveya kontrollü yetistiricilikte bu durum söz konusudegildir çünkü istenmeyen genetik karısmaolabilecektir.

Semen toplamak için cinsel olgunlugagelen erkek arılar küçük bir kafese alınır velaboratuvara getirilir. Kafes, erkek arıları içerisindenalmak için elin kolayca girebilecegi büyüklük veyapıda olmalıdır.

Örnegin kullanılan bir kafes30x28x23 cm ölçülerindedir. Kafesin yanyüzeylerine sinek teli çakılır ve ön tarafı bir bez ileörtülür. Böyle bir kafese her defasında yaklasık 30–35 erkek arı alınır.
 
Henüz ergin hale gelmis erkekarıların genellikle kıl örtüleri daha fazla,abdomenleri daha genis, cornuaları turuncu renkteve abdomenleri daha yumusaktır.

 Yaslı erkekarıların ise kıl örtüleri azalır ve kanatları çogunluklayıpranmıstır (Page ve ark., 1982).Sonuç olarak verimi yüksek ve hastalıklaradayanıklı arı genotiplerinin üretimi ülkemiz arıcılıgıiçin büyük önem tasımakta ve bir anlamda dazorunlu hale gelmistir.

 Aksi takdirde ülkenin zenginflora kaynakları ıslah edilmemis ham genetikkaynak niteligindeki kolonilerin yetistiriciliktekullanılması ile israf edilmektedir. Bu amaçla üretimmateryali ana arı yetistiriciligi yapan isletmelererkek arı üretimini ihmal etmemeli ve üreteceklerierkek arıları da özellikleri bilinen kolonilerdenseçmeye özen göstermelidirler.