Ana Arı – Üretimi – Satışı

 ANADOLU ANA ARISI | KARNİYOL ANA ARI | YIĞILCA ANA ARISI | KAFKAS ANA ARISI | BELFAST ANA ARI | İTALYAN ANA ARI |
(Apis mellifera anatoliaca) - (Apis mellifera carnica)-(Apis mellifera Caucasica)-(Apis mellifera ligustica)

Ana Arı Yetiştirme ve Islahı.?

Ana Arı Yetiştirme ve Islahı.?
22 Ekim 2018 - 6:44

Ana Arı Yetiştirme (Islah): Arıcılık anlayışına dayalı gerçekçi bir yaklaşım apiexpert.eu (Romanya) web sitesinden Türkçeye çevrilmiştir.

Türkçeye Çeviren Hakan BOZKURT Arıcılıktan Mesleğe Arıcılık serisinin ilk yazısında, hayati önem taşıyan konularda arıcılığa farklı bir yaklaşım deneyeceğiz: Ana arı Yetiştirme.

Neden bu konuyla başlamak istedik? Çünkü bir koloninin ana arısı kadar iyi olduğu söyleniyor (ve iyi bir nedenle). Herhangi bir uygulamayı gerektiren anahtar kelime POTENSİYEL.

Temel olarak, herhangi bir gayretin başarısı, potansiyelinden daha azdır veya eşittir.

Potansiyel ne kadar büyük olursa, başarı o kadar büyük olur. Arıcılık bağlamında, arıcılık uygulamalarında, performansı düşük bir ana arının açığı telafi edemediği söylenmelidir.

Bunu tahmin edebiliriz ve hatta bu durumu, maksimum 60 km/s’lik bir hız için tasarlanan bir arabanın daha hızlı gitmesini zorunlu kılacak durumla karşılaştırabiliriz.

Sürücü ne kadar yetenekli olursa olsun, olmayacak. Başarılı olabilmek için gerekli olan tek unsur kaliteli bir ana arı demiyoruz, ancak kesinlikle ilk şarttır.

Bunu söyleyerek, pratik açıdan yüksek performanslı ana arılı kolonileri nasıl elde edebildiğimizi görelim. İlk olarak, doğru anlayış gerektiren birkaç çok önemli düşünce var.

Onlar olmaksızın, balarısı ve yetiştirme özelliklerini anlamak olanaksızdır.

Bal arısı türlerinin ıslahında ve seçilmesinde diğer türlerle karşılaştırıldığında gecikmeye neden olan sebep, bu hususlara dair sıkı bir kavrayış zorluğudur.

Bal arılarının özelliklerini anlamaya yönelik bir taahhüde girmeden arıcı olarak uygulayıcı olmamız gerekse bile, ilerleyemeyiz ve daha da kötüsü, belirli bir sonuca neden olanın ne olduğunu söyleyemeyiz. İyi ya da kötü olursa olsun çalışmalarımız. Bu nedenle, iyi sonuçların nedenini tekrar edemeyiz ve neyin kötü sonuçlandığından kaçınamayız.

Ana noktalar şunlardır: Arı kolonisi içindeki ilişkiler üç ana nedenden ötürü diğer türlerden çok farklıdır.
Birincisi ana arı eşleşir. Bir kraliçe birden çok erkekle birden çok kez eşleşir. İkincisi, çiftleşmenin arı tipinden uzaklaşmayı ve kontrolü zorlaştırması olabilir.
Ve üçüncü, partenogenez ile ilişkilidir; bu da, erkeklerin döllenmemiş yumurtalardan oluşması ve yalnızca ananın genlerini devralması anlamına gelir.

Dolayısıyla bir koloni içindeki ilişkiler şu şekildedir: Resim kaynağı: beesource.com’dan Türkçeleştirilmiştir Şimdi resmin neyi temsil ettiğini açıklayalım. Kraliçenin birden fazla erkekle birleştiğini bildiğimizi düşünürsek, koloni içinde birden fazla alt aileye sahip olacaksınız.

Bir alt ailenin her işçi arısı aynı ebeveynden gelmektedir, bu nedenle bu alt ailede bir süper kız kardeş işçiler bağlantısı vardır .
Çeşitli alt aileler arasında , yalnızca bir ortak ana-ebeveyn (Ana Arı ) olduğu için , yarı kız kardeş ilişkisi vardır.

Ayrıca, erkeklerin dölsüz yumurtadan geldiğini, böylece sadece annenin genlerini miras aldığını gözlemleyebiliriz. Önemli bir husus, çiftleşmeden sonra, sperm, kraliçenin sperm kesesi içine katmanlar halinde depolanır ve karışmaz.

Bu nedenle, kraliçe ile çiftleşmiş bir erkeğin spermi bitirildikten sonra, bir sonraki spermi kullanmaya başlayacak ve başka bir alt aile oluşturulacaktır.

Neden kraliçe yetiştiriciliğinde kızların aynı olduğunu söylemenin kolay olduğunu görüyoruz (çünkü değiller). Bunların sadece bir kısmı süper kız kardeşler (aynı anne ve baba) ve geri kalanları da yarı kız kardeşlerdir. Bu karmaşık yapıya rağmen, genetiğin temel ilkeleri hala arıcılık için geçerlidir.

Bu ilkeler keşfedilene kadar, döllenmiş yumurtanın iki hücreye bölündüğüne inanılıyordu. Yeni bir fert oluşturma sürecinde ilk aşamayı temsil edern hücrenin kromozom çiftinin hangi bileşeninin bir hücreye ya da diğerinde sona ereceğini belirleme riskidir.

Bu nedenle, bu teoriye göre, iki kızkardeş hücrenin her biri, tamamen anneden, babadan veya ikisinin birleşiminden gelebilen 16 kromozom paketi alacaktır. Mendel’in keşfettikleri, genlerin iletilme biçiminin (kalıtım) sabit ve rastgele bir süreç olmadığını ispatladı. Karışık kan terimi , Mendel’e kadar (hatta bugünlerde) bilimsel olarak desteklenmemektedir.

Kalıtım hakkında konuşurken, aslında her canlının özelliklerini belirleyen genlerin karşılıklı etkileşimi ve karşılıklı etkileşimi hakkında konuşuyoruz.

Kalıtım yasaları Mendel Yasaları olarak adlandırılır; zira özellikle genlerin bir nesilden diğerine değişmeden kaldığını gösteren Mendel olmuştur.

Kaliteli analara sahip olmak için arıcılık için pratik çözümlerin neler olduğunu görelim.

Temel olarak iki değişken vardır: Profesyonel ve şeffaf bir ıslah programını izleyen ve ayrıca suni dölleme yoluyla biyolojik materyali tam kontrol edebilen bir damızlıkçıdan ana arılar satın alınması; Kendi arılığındaki ana arıların ve kızlarının sürekli değerlendirilmesini gerektiren bir çalışma stratejisi izleyerek ıslah etme. İkinci değişkene odaklanacağız.

Ana arı yetiştiriciliği konusunda, arıcılık konusundaki diğer konulardan çok kitaplar yazılmıştır.

Tüm farklı çalışma yöntemleri derleme işini iyi yapıyor kitaplardan biri olan Balarısı yetiştiriciliği için ıslah teknikleri ve seçimi ile Friedrich Ruttner .

Ayrıca çalışma metodolojimizi buradan da kontrol edebilirsiniz . Nisan ayından başlayarak, bu teknikleri videolar ve resimlerle de sunacağız. Bununla birlikte, özellikle bal arısı üretim sürecini kontrol etmenin ne kadar zor olduğunu bildiğimizde, önemli olduğunu düşündüğümüz ve söz etmeye değer birkaç husus vardır. Birincisi biyolojik materyali seçmektir. Genellikle, bu materyal, Ana arı üretiminde uzmanlaşmış bir damızlık merkezinden satın alarak, diğer arıcılarla olan alışverişler yoluyla veya kendi kovanlarınızdan anaları seçerek elde edilir.

Damızlık anaları kendi kolonilerinizden seçerseniz, yakın akrabalığa yakalanma riskini göz önüne almanız ve ortadan kaldırmanız gerekir. Keşfedilenlerin ne olduğunu çoktan zaten biliyor olsanız dahi, tekrar etmemize izin verin: akrabalı yetiştirme, genetik olarak benzer ilgili bireylerin yetiştiği zaman gerçekleşir.

Bal arılarının doğal çiftleşmesinde en yakın akraba eşleşmesi kardeş yetiştiriciliğidir; yani bir ananın kızının aynı anadan (kardeşleri) erkeklerle eşleştiği anlamına gelir. Bu sürecin tekrarlanması, sonunda, canlılık kaybı ve hastalık direnci ile bağlantılı, yüksek derecede akrabalığa neden olur; Bu senaryonun önüne geçmek için yetiştirme analarının farklı bir koloni olmasını öneririz; Ayrıca, yetiştirme anaları ve yetiştiriciliğin yapıldığı arılıktan gelen ana arılarda aynı alleller olmamalıdır.

Seçiminize bakılmaksızın, iyi performans gösteren bir kraliçenin seçildiği ve eşleştirildiği klasik yöntemden farklı bir yaklaşım, denemek ve göstermek istiyoruz. Bal arısının genetik çeşitliliğini bilmek, bu süreçte atılması gereken bir zorunluluktur.

Suni tohumlamanın mümkün olduğu profesyonel bir ıslah programında, işlemlerdeki adımlardan biri, biyolojik materyalin kontrollü akrabalılaştırılmasıdır.

Bu kritik adım, torunların yüksek derecede bir örneklik kazanmalarını sağlamak için gereklidir; İlgilendiğimiz belirli özelliklerin aktarılmasında bir örnekliğe atıfta bulunuyoruz.

Bu nedenle, yetiştirme analarının kontrollü akrabalı doğumu, kız çocuklarının daha iyi bir şekilde düzenlenmesini sağlayacaktır. Kendi ana arılarını seçmek, yüksek derecede değişen bireyler elde etme biçiminde belirli bir dezavantaj sunar: çok iyi bireylere sahip olabilirsiniz, orta veya zayıf.

Yine, çoklu üreme kaynaklı muazzam genetik çeşitliliği göz önüne aldığımızda bu normaldir. Bu, mükemmel performans gösteren kolonilerin varlığına, aynı zamanda kötü performans gösteren bazı kolonilerin varlığına da yol açar. Bu tür bir durumun yönetimi çok zordur; Şu soruyu sormalıyız: 100 kolonilik iki farklı arılıktan birincisinde, %10’u iyi performans, %10’u da yetersiz performans gösteriyor, diğer arılıkta %20’si olağanüstü performans gösteriyor ve %80’i çok zayıf performans gösteriyor? İlk durumun kesinlikle daha iyi olduğunu hepimiz kabul edebiliriz diye düşünüyoruz.

İstisnalar değil, en çok önem verilen şey budur.

Kaliteli analar edinmek için bir arıcı ne yapabilir? Bir damızlık ana arı ile yüksek verimli ve performanslı bir koloni ana arısını karıştırmamamız gerektiğini lütfen unutmayın.

Makalede bu noktaya kadar söylenenleri hesaba katarsak, bir damızlık ana arı seçerken genetik özelliklerin istikrarının, çeşitlilikten çok daha önemli olduğu açıktır.

Örneğin, doğada çiftleşmiş bir ana arı daha iyi bir performansa sahip olsa bile, ebeveynleri için mutlak kontrolümüzde olan suni tohumlanan bir ana arı üretim için daha uygundur.

Ayrıca, performans genellikle genetik çeşitliliğin (heterosis karakterinin) bir sonucudur. Bununla birlikte, bu tip ana arı soyları büyük ölçüde değişecektir.

Yukarıdaki senaryonun önüne geçmek için, yani ana arılarımızın (ve kolonilerin) performansında tekdüzelik bulunmaması için yalnızca bir gerçekçi çözüm var: çok iyi bir seçim sisteminin uygulanması .

Terim seçimini çok sık duyuyoruz, ancak maalesef pratik açıdan açıklanmıyor. Şu senaryoyu inceleyelim: bir arıcı, kolonilerindeki analarını, kaliteli olduğuna inandığı bir ana arının kızı ile değiştirmeye karar verir.

Her şey bu noktaya kadar iyi görünüyor.
Ama yeni anaların aslında yerini alacak olanlardan daha iyi olacağından nasıl emin olabilirler? Hepsi piyango oyunu gibi görünüyor.

Biri iyi olanları seçeceğini ve kötü performans gösterenleri atacağını söyleyebilir.
Bu doğru, Ancak, önümüzdeki yıla göre kötü performans gösterenleri gözlemleyebilir; bu da önemli bir kayıp demektir. Yeni ana arıların % 50’den fazlası yeterince iyi değilse ne olur?
Bu durum, yeni anaları üretim kolonilerine yerleştirmeden önce seçim sürecinin DAİMA yapılmasının nedenini mükemmel şekilde gösterir.

Bunun için, ana arıların kışlatılmasına izin veren geniş esasların kullanılması ve seçim kriterlerine karşılık gelen kriterlerin seçilmesi zorunludur.

Bir ana arıyı ilk yılında değerlendirmenin en iyi yaklaşım olmadığını hatırlamalıyız. Herhangi bir genç organizmada olduğu gibi, gelişme bir bireyden diğerine farklılık gösterir.

Bu nedenle, daha gerçekçi bir değerlendirme ancak ertesi yılın başına yapılabilir.
O zaman, ancak o zaman, belirli bir ana arıyla ilgili bir görüş oluşturabilir ve bir koloni içine dahil edilmesinin yeterince iyi olup olmadığına karar verebiliriz.
Bu basit stratejiyi uygulamak, kendi analarını üreten bir arıcı olarak çalışmanızın sonuçlarını kesinlikle artıracaktır.
Şimdi bir sonraki aşamaya geçebiliriz : seçim yöntemleri ve performans değerlendirmesi.

Yukarıda açıklanan seçim programında olduğu gibi, seçim ölçütlerinin nasıl oluşturulacağı ve bir ana arının performansını nasıl doğru bir şekilde değerlendirileceği hakkında çok az bilgi var.
Bu genellikle seçimin önyargılı olmasına ve bir kapris üzerine yapıldığı bir duruma neden olur.

Bir arıcının yüz yüze geldiği ilk sınav, bal arılarının gerçek arzulanan özelliklerini belirlemektir.

Bu özelliklerin listesi hızlı bahar gelişimi, arı kadrosunu mevsim genelinde nektar ve polenlerin mevcudiyetine göre ayarlama, hastalıklara karşı direnç, kışlama kapasitesi, oğul içgüdüsü, uyum kapasitesi, uysal olma durumu gibi konulardır.
Tüm bu özelliklerin kriterlere uygun olması gerekir Ve en önemlisi, uygulanan arıcılık türüne, koloni sayılarına ve üretim türüne (bal, polen, propolis, biyolojik materyal) dikkat edin. Bu yaklaşımı, hangi bal arılarının daha iyi olduğu konusunda sürekli tartışma konusunu öneriyoruz. Ülkenin dört bir yanında gezen 400 kolonisi bulunan bir arıcı, arka bahçesinde 20 koloni tutan bir arıcıyla aynı arıları kullanamaz.
Önemli bir nektar akışından hemen önce ilkbaharda kötü hava şartlarından dolayı 400 kovandan 300’ünün oğul vermesi durumunda ne olacağını düşünün. Bu senaryoda, düşük oğul içgüdüsü olan bir arı kesinlikle şarttır.

Bu etkinlik hava şartlarına oldukça bağımlı olduğundan, arıcı ve işvereniyle ilgili riskleri ortadan kaldırmak hayati öneme sahiptir.

Bu nedenle, her biri ekonomik açıdan çeşitli durumlara uygun özelliklere sahip, çeşitli arıların olması gerekiyor.

Örnek olarak, büyük bir yavrulama alanı muhafaza eden ancak aynı zamanda düşük kaynak tüketimi olan bir koloni sahibi olamayız.

Bu nedenle bu özelliklerin gerçekçi ve nesnel olarak seçilmesi ve uyumluluğunun sağlanması gereklidir. Tecrübelerimize dayanarak, ana arı yetiştirirken kısa kriter listesine (3 veya 4 özellik) sahip olmanın, daha fazla özellik elde etmeye çalışmaktan çok daha etkili olduğunu biliyoruz. Hedeflerimizi kurduktan sonra şimdi bir değerlendirme yöntemi uygulamalıyız.
Bunu yapmanın en basit yolu, ilgilendiğimiz her özellik için sayısal bir puanlama kullanmaktır.

Diyelim ki en önemli özellikler, hastalıklara karşı direnç, ana arı verimliliği ve düşük oğul içgüsüdür.
Ana arının eşleşmesinden sonra ve özellikle önümüzdeki baharda bu özelliklerin her biri için bir puan verelim. Önem sırasına göre, ölçütler farklı ağırlıklara sahip olabilir.
Bu yöntemi daha da basitleştirmek ve ağırlıklı bir ortalamayı hesaplamaktan kaçınmak için, farklı özelliklere, önemlerine göre farklı numaralar atayabiliriz.

Örneğimizde, hastalıklara karşı direnç (en önemli kriter) için 1 ila 20 arasında, oğul içgüdüsü (düşük) için 1’den 10’a kadar, ana arı verimliği için(orta derecede önem) 1’den 15’e kadar bir sayı atayabiliriz.

Böylece bir ana arı en fazla 45 puan alabilir. Ana arı yetiştirirken (hayati) teorik kavramların yanı sıra, seçim süreciyle ilgili çok sıkı takip edilmesi gereken birkaç pratik yön vardır.
Bu, riski en aza indirmenin, uygulanabilir ve profesyonel bir faaliyete doğru ilerlemenin tek yoludur.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİARI ÜRÜNLERİ
Hangi arama motoru Bizi tercih ediliyor?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Ana Arı Kalitesinin Önemi
ANA ARIANA ARI | SATIŞIAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Kaliteli Ana Arı Nasıl Üretilir.?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Damizlik Ana Ari
ANA ARIANA ARI | SATIŞIARI ÜRÜNLERİ
ANA ARI ÜRETİMİ
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİARI ÜRÜNLERİ
Hangi arama motoru Bizi tercih ediliyor?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Ana Arı Kalitesinin Önemi
ANA ARIANA ARI | SATIŞIAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Kaliteli Ana Arı Nasıl Üretilir.?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Damizlik Ana Ari
ANA ARIANA ARI | SATIŞIARI ÜRÜNLERİ
ANA ARI ÜRETİMİ

Copyrigth 2003-2019 © www.aridostlari.com tüm hakları saklıdır.sitesinde yer alan bütün içerik,5846 numaralı yasa telif hakları kanunu ile korunmaktadır.