Ana Arı – Üretimi – Satışı

 ANADOLU ANA ARISI | KARNİYOL ANA ARI | YIĞILCA ANA ARISI | KAFKAS ANA ARISI | BELFAST ANA ARI | İTALYAN ANA ARI |
(Apis mellifera anatoliaca) - (Apis mellifera carnica)-(Apis mellifera Caucasica)-(Apis mellifera ligustica)

ANA ARILARIN DEĞİŞTİRİLMESİ | Üretimi

ANA ARILARIN DEĞİŞTİRİLMESİ | Üretimi
22 Ekim 2018 - 10:47

Farklı bölgelerde çeşitli iklim ve bitki örtüsüne sahip olan ülkemiz, 5 farklı yerli balarısı ırkını ve birçok ekotipini içinde bulunduran dünyanın en önemli arıcılık merkezlerinden birisidir.

Zengin doğa örtüsü ve genetik çeşitliliğe sahip olmasına rağmen ülkemizde yeterli düzeyde damızlık ve normal anaarı yetiştirme işletmeleri kurulamamıştır.

Bu tür işletmelerin yeterli düzeyde kurulması arıcılık sektörünün verimliliğini olumlu yönde arttıracaktır.

Bu yüzden her bölgeye adapte olmuş yerli baları ırkları ıslah edilerek, hastalıklara, zararlılara dirençli ve yüksek verim vb. özellikleri olan damızlık arı kolonileri oluşturulmalıdır.

Bu işletmelerden yetiştirilen ana arılar normal ana arı yetiştirme işletmelerine verilmeli, bu işletmelerde yetiştirilen analar, sabit ve gezginci arıcıların yıllık ana arı ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

Kurulan bu model sayesinde damızlık ana üreten işletmeler ekonomik yönden üstün özelliklere sahip,

ana arı üretimi konusunda uzmanlaşırken, normal ana arı üreten işletmeler ise ana arı yetiştirme konusunda gezginci ve sabit arıcılara destek sağlayarak, iş gücü ve sermaye israfını azaltacaktır.

Arıcılık sektöründe kullanılan ana arıların ekonomik ömrünün bir sezon olması, damızlık ve normal ana arı yetiştiren, sabit ve göçer arıcılık yapan

işletmelerin kolonilerinde doğal veya yapay tohumlama yoluyla çiftleştiril miş ana arıların her yıl yenilenmesi gerekmektedir.

Yetiştirilen genç ana arıların işletmeler için  ekonomik  değerinin yüksek olması, kolonilere ana arıların kabul ettirilmesiyle ilgili tekniklerin önemini arttırmaktadır.

Ayrıca arılıklar da bulunan bazı kolonilerde arıların saldırgan olması, kireç vb. hastalıkların varlığı, düşük kuluçka verimi, oğul vermeye eğilimlilik (genç ana arılar oğul vermeye daha az eğilimlidir)

gibi problemler görüldüğünde de kolonilerin eski anaları uzaklaştırılarak, genç ana arının kolonilere kabul ettirilmesi gereklidir.

Normal koşullar altında doğada her koloni bir ana arıya tolerans gösterir. Bazen kolonide iki tane anaarı aynı anda  görülebilir.

Bu durum çeşitli nedenlerden dolayı (ana arının sakatlanması yeterli düzeyde çiftleşememesi  vb.)

oğul vermeden ana arı değiştirmek isteyen (süpersedur) kolonilerde yeni yetiştirilmiş genç ana arının kendi genetik yapısına

-yakın olan yaşlı anaya tolerans göstererek bir kaç hafta koloni içerisinde faaliyet göstermesine izin verebilir.

Bu süre sonunda kolonide tek ana arı faaliyet göstermeye devam eder.

Yine anası olmayan koloniye iki ana kabul ettirmek istendiğinde, kovan ana arı ızgarasıyla ikiye bölünüp, kovanın bir kenarına başka, diğer kenarına başka ana arı kafesi konularak kabul ettirilebilir.

Belli bir süre sonra ana arılar koloniyle aynı kokuya sahip olacağından yumurta yumurtlayarak hayatlarını devam edebilirler.

Koloniye nektar akışı azaldığı ve işçi arıların yağmacılığa karşı tavır aldığı zamana kadar bu durum sürebilir.

Daha sonra işçi arılar ana arılardan birisini öldürürler.

Çerçeve üzerindeki işçi arılar, bir kutu içine silkinerek bir kaç kez çalkalanarak, vurulup ürkütülerek, eteksiz ve kuluçka sız serin yerde bir kaç saat bekledikten sonra verilen ana arıları bir kerede kabul ederler.

Petek gözlerinden yeni çıkmış işçi arılar yeni anayı her zaman kabul ederler.

Bu yüzden arıcılar damızlık değeri yüksek olan ana arıyı genç işçi arıların yoğun olduğu peteklerin üzerine bırakmalıdır.

Eğer koloni çok uzun süre ana arısız kaldıysa ve anaları, anaları gözünden yeni çıktıysa kabul ettirmede kullanılan ana arı kafesine gerek kalmadan koloniye kazandırılabilir.

Fakat anaarı, gözden çıkalı 4-5 gün olmuşsa, bu ana kolonide yumurta yumurtlayan ana arıdan daha zor kabul ettirilebilir.

Anaarı koloniye nektar akımı döneminde daha kolay kabul ettirilir.

Nektar akımı yoksa koloni şeker şurubu ile beslenmelidir.

Yeni anayla analandırılacak kolonide yalancı ananın olmamasına dikkat edilmelidir.

Koloni anasız kaldığında kendi kendine ana arı yetiştiremediğim de veya arıcı tarafından uzun süre ana landırılmadıgın da, kolonide bulunan işçi arıların bir kısmı diğer işçiler tarafından arı sütü ile beslenerek yumurtalıklarının gelişmesi sağlanır.

Bu tip işçi arılara yalancı anaarı denir. Kısa bir süre sonra yumurtalıkları gelişen yalancı analar yumurtlamaya başlar.

Bu işçi arıların sperm keseleri olmadığından çiftleşemezler. İşçi arı gözlerine dölsüz yumurta bırakarak erkek arıların oluşmasına neden olurlar. Arıcılar kolonilerinde işçi arı gözlerinin.

duvarlarında ve dip kısımlarında birden fazla dağınık düzende yumurta gördüklerinde bu sorunla karşı karşıya olduklarını anlayabilirler.

Bu tip sorunlu kolonilere yeni ana verilmek istendiğinde, yalancı analar yeni anaarıyı öldüreceklerdir.

Normal koşullarda, ana arısı olmayan koloniye genç döllenmiş ana arı  direkt verilirse, salgıladığı yabancı ana arı feromonları nedeniyle işçi arılar tarafından yabancı olarak algılanacağından saldırıya uğrayarak öldürülecektir.

Bu yüzden, yeni ana arının kolonideki işçi arılara, işçi arıların yeni anaya alışması için 3-4 gün  anaarı kafesinde tutulması gerekir.

Ana arının taşınmasında ve koloniye kabul ettirilmesinde ana arı kafesi kullanılır.

Anaarı kafesi, 6-10 genç işçi arının ve arı kekinin bulunduğu iki bölmeden oluşur. kafeste iki çıkış deliği bulunur,Bunlardan biri kekin olduğu kısımda, diğeri  anaarı ve işçi arıların birlikte bulunduğu kısımdadır.

Kafesin en az bir yüzü arıların geçemiyeceği kafes telinden oluşur.

Arı keki anarının bir yerden başka bir yere taşınmasında kafes içinde bulunan işçi arıların beslenmesi amacıyla kullanılır.

Kafesin içine konulan genç işçi arılar kolonide bulunan larvalı çerçevelerin üzerinde bulunan genç bakıcı arılardan seçilir.

Bu arıları seçerken özellikle petek üzerinde larvaların bulunduğu petek gözlerine kafasını sokan işçi arılardan olmasına dikkat edilmelidir.

Bu davranışı gösteren işçi arıların arı sütü salgılama bezleri gelişmiş olduğundan  ana arının taşınması sırasında arı sütüyle beslenmesinde ve kafes içerisinin iklimlendirilmesinde görev alırlar.

Yoldan gelen kafeslerdeki anaarılar hemen kolonilere verilmeyecekler ise oda sıcaklığında sessiz ve karanlık bir yerde gece boyunca bekletilirler.

Bu esnada kafeslerin telli kısmının üzerine küçük parça peçete kağıdı konularak temiz su ile ıslatılmalıdır.

İşçi arıların su ihtiyacı bu şekilde karşılanmış olur.

 Kafesin içerisinde bulunan işçi arılar anaarının koloniye verilmesinden hemen önce kafesten çıkarılmalıdır.

Kafes içerisindeki işçi arıların kokuları koloni içindeki işçi arıların kokularından farklı olduğundan, kovandaki arılar tarafından yabancı olarak algılanacağından anaarının kovana kabul edilmesini engelleyeceklerdir.

Bu yüzden anaarı koloniye verilirken kafesin içinde yalnız olmalıdır.

 Kafesler tahtadan veya özel plastikten (elektro statik enerji yaratmayan) yapılır.

Ana arı kafesindeki işçi arıların besin ihtiyaçlarının sağlanması ve ana arının koloniye kabul ettirilmesinde arı keki kullanılır.

Kovanda bulunan işçi arılar kafesin çıkış deliğinde bulunan arı kekini zaman içerisinde tüketerek ana arının kafesten çıkmasını sağlar.

Böylece koloninin  ana arıyı kabul etme olasılığı artmış olur.

Ana arı kafesi için en iyi arı keki yaklaşık %15 bal, %85 pudra şekeri içermelidir. Eğer ana arılar üretildikten sonra kafesle başka işletmeye gönderilecekse bu kafeslerde kullanılan arı kekinde bal veya polen kullanılmamasına dikkat edilmelidir.

Bal ve polen amerikan yavru çürüklüğü hastalığının bakterisini veya sporunu bünyesinde bulundurabilir.

Bu riski ortadan kaldırmak için arı keki su ve pudra şekerinden hazırlanmalıdır.

Ana arısı olmayan veya anası değiştirilecek kolonilere yeni ana verilmesi için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahardır.

İlkbahar aynı zamanda kolonilerin oğul verme isteğinin arttığı ve arı topluluğunun hızla büyüme isteğinin oluştuğu dönemdir.

Sonbaharda koloni kışlamaya hazırlandığı için yaşlı ve problemli anaarılar istenmediğinden, yeni verilecek anaarı daha kolay kabul ettirilebilir.

Yeni analandırılacak kolonide eski anadan kalma yumurta ve larvanın olmadığından emin olunmalıdır. İşçi arılar eski analarının yok olduğunu anladıktan sonra, onun bıraktığı kendi genetik yapısına yakın olan larvalardan yeni ana arı yapmak isteyecektir.

Bu fırsatı olan kolonilere kendi genetik yapısında olmayan anaarı verildiğinde koloninin yeni anayı kabul etmeme riski vardır.

Bu risk bulunan kolonilerde kendi kendine  ana yetiştirme imkanı ortadan kaldırmak gerekir.

Koloniye yeni kabul ettirilecek ana arı kafes içerisinde, kuluçkalı peteklerin arasına, arı keki aşağıya gelecek şekilde sıkıştırılmalıdır.

Arı kekinin aşağıda olması ana arının üzerine kekin akma riskini ortadan kaldırır.

İşçi arıların kafes tellerini ısırma davranışı gözleniyorsa anaarı kafesten çıkarılmamalıdır.

Kolonideki kuluçkalı peteklerde ana arı gözü kontrolü yapılmalı, rastlanırsa bozulmalıdır. Ana arı kovana kafesle verildikten 3-4 gün sonra serbest bırakılmalıdır.

Ana, genç işçi arıların bulunduğu kuluçkalı peteğin üzerine bırakılırken, bu alana 1/1 hazırlanmış şeker şurubu püskürtülmesi kabul edilmesine yardımcı olacaktır.

Arıcı, arılığa 3-4 günden daha geç gelecek ise  kafesin kek kısmındaki delik açık bırakılarak işçi arıların keki yiyerek anayı serbest bırakmaları sağlanabilir.

Ana arının kuluçka peteklerinin üzerinde yürüyerek yumurta yumurtlama imkanı bulabileceği plastik veya metal tel kafes içine hapsedilmesi yoluyla koloniye kabul ettirilmesi, tahta ve plastik anaarı kafesi yoluyla kabul ettirilme tekniğinden daha uygundur. Bu teknik, işçi arıların anaarının yumurta yumurtladığını görmesini sağlayacağından yeni ananın kabul edilmesini hızlandıracaktır.

Kolonideki arılar yeni anaarıyı kabul etmemeye karar verdiklerinde etrafında kümelenerek, anaarı ve işçi arılardan meydana gelen bir top şeklini alır.

Eğer arıcı müdahale etmezse işçi arılar anaarıyı boğarak veya sokarak öldürürler.

Arıcı böyle bir davranışı görürse top şeklindeki bu kümeyi alarak kovanın dışına koymalı ve bu topluluğun üzerine körük dumanı uygulamalıdır.

Anaarı bu dumana mümkün olduğu kadar az maruz bırakılmalıdır.

Koloniye kabul edilmeyen anaarı bir süre daha anaarı kafesinde tutulmalıdır.

Bazen arıcının tecrübesiz davranışı veya ana arının huzursuzluğu, kovana verilmesi sırasında uçarak kaçmasına neden olabilir.

Bu durumda arıcı kovandan biraz uzaklaşmalı ve 15-20 dakika beklemeli, ana arının aynı yere geri döndüğünü ve kovanına girdiğini gözlemleyebilir.

Eğer ana arı yaklaşık yarım saat içinde kovanına geri dönmezse, büyük olasılıkla kovanın yakınınında bulunan diğer bir kovana girmiştir.

Arıcı koloninin etrafında bulunan kovanları kontrol ettiğinde top şeklindeki arı kümesi gördüğünde bu kümede bulunan ana arının biraz önce kovanından uçup giden ana arı olduğunu anlayabilir.

Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi’nde bulunan araştırma ünitesinde kolonilerin genç ana arı ile ana landırılma sın da, 5 çerçeveli langust kovanlar bir çerçeve kapalı yavrulu, bir çerçeve ballı polenli, bir çerçeve boş petekli ve 3 çerçeve arılı olacak şekilde hazırlanır.

Bu kovanlara birer tane çıkmak üzere olan ana arı memesi verilir. Gözden çıkan ana arının çiftleşmesi sağlanır.  Oluşturulan bu koloninin sonbahara kadar gelişmesi sağlanır.

Daha sonra 10 çerçeveli langust tipi üretim kovanlarında bulunan yaşlı analar uzaklaştırılır.

Kovanların kuluçkalık ve balıkları arasına gazete kağıdı koyarak, üst taraftaki balığa 5 çerçeveli çiftleştirme kovanlarında yetiştirilmiş genç ana arılı koloni konulur.

3 gün sonra aradaki gazete kağıdı alınarak üst kattaki kuluçkalık petekler altkattaki kuluçkalı peteklerin yanına yerleştirilir.

Ballı polenli çerçeveler kenar kısımlarda bulunan yine aynı tip peteklerin yanına konularak kovanın tek katta kışlama düzeni alınması sağlanır.

Bu şekilde genç ana arının yetiştirdiği işçi arılar yeni anayı yaşlı ana arının ürettiği işçi arılardan koruyabilir.

Oluşturulan bu tip koloniler genç işçi arısı ve genç ana arısıyla kışı daha güçlü  geçirebilmektedir.

 Not: Bu makale Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği’nin “Arıcının Sesi” dergisinde yayınlanmaya layık bulunmuştur.

KAYNAKLAR

Doğaroğlu M, (2009) Modern Arıcılık Teknikleri. S:132-134.

Güler, A. (2006) Bal Arısı (Apis mellifera). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi  Ders Kitabı No:55, S:311-313.

Laidlaw, H H (1992) The Hive and the Honey Bee, ed Graham J M(Dadant, Hamilton, IL), P: 989–1042.

Lodesani,M., Costa C. (2005) Practical Aspects of Bee Breeding For Biodiversity Aims. Beekeeping and Conserving Biodiversity of Honeybees, BABE , P:108-141

Morse, A,R (1994) The New Complete Guide to Beekeeping. The Countryman Press. P:100-103.

Root, (1983)  A.I. Root, Editor, The ABC and XYZ of Bee Culture, The A.I. Root Co., Medina, OH.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİARI ÜRÜNLERİ
Hangi arama motoru Bizi tercih ediliyor?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Ana Arı Kalitesinin Önemi
ANA ARIANA ARI | SATIŞIAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Kaliteli Ana Arı Nasıl Üretilir.?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Damizlik Ana Ari
ANA ARIANA ARI | SATIŞIARI ÜRÜNLERİ
ANA ARI ÜRETİMİ
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİARI ÜRÜNLERİ
Hangi arama motoru Bizi tercih ediliyor?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Ana Arı Kalitesinin Önemi
ANA ARIANA ARI | SATIŞIAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Kaliteli Ana Arı Nasıl Üretilir.?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Damizlik Ana Ari
ANA ARIANA ARI | SATIŞIARI ÜRÜNLERİ
ANA ARI ÜRETİMİ

Copyrigth 2003-2019 © www.aridostlari.com tüm hakları saklıdır.sitesinde yer alan bütün içerik,5846 numaralı yasa telif hakları kanunu ile korunmaktadır.