Ana Arı – Üretimi – Satışı

 ANADOLU ANA ARISI | KARNİYOL ANA ARI | YIĞILCA ANA ARISI | KAFKAS ANA ARISI | BELFAST ANA ARI | İTALYAN ANA ARI |
(Apis mellifera anatoliaca) - (Apis mellifera carnica)-(Apis mellifera Caucasica)-(Apis mellifera ligustica)

Ana Arının Çiftleşme Davranışı

Ana Arının Çiftleşme Davranışı
08 Ocak 2019 - 8:27

Bal arısı (Apis mellifera L.) ıslahı çalışmalarında en büyük engel ana arının çiftleşme davranışıdır. Çiftleşme açık havada olduğu için ana arı ile çiftleşen erkek arılar denetim altına alınamamaktadır.

Bal arısı ıslahında ana arıların seçimi ne kadar isabetli olursa olsun, ana arılarla çiftleşecek erkek arılar denetlenemediği sürece amaca ulaşılamamaktadır.

Çiftleşmeleri denetlemek ya izole çiftleşme bölgeleri oluşturarak ya da yapay tohumlama tekniği ile mümkündür,Diğer yandan, yapay tohumlanmış ve doğal çiftleşmiş ana arıların verim özelliklerinin aynı olup olmadığı inceleme konusu olmuştur.

Yapay tohumlanmış ve doğal çiftleşmiş ana arıları bazı özelliklere göre kıyaslayan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır.
Bu araştırma, 2009 yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün arılığında Anadolu ırkına ait Ege Bölgesi bal arılarında yürütülmüş aynı ana arıdan eş zamanda 24 adet ana arı yetiştirilmiştir.

Üretilen ana arılardan 12 adedi aynı ekotipin erkek arılarıyla İzmir ilinin Foça ilçesinde iki tarafı deniz ve bir tarafı askeri alan olan izole bir bölgede doğal olarak çiftleştirilmiş,
diğer grubu oluşturan 12 adet ana arı ise yine aynı ekotipin erkek arılarının spermleriyle yapay tohumlanmıştır.

Yapay tohumlanacak ana arılar tohumlanma dan önce ana arısız bakıcı kovanlarda tutulmuşlardır.

Bu gruptaki ana arılar ana arı gözlerinden çıktıktan sonra eşeysel olgunluğa geldikleri 9. günde laboratuvar koşullarında tohumlanmışlardır.
Her bir ana arıya 8 mm3 sperm verilmiştir. Doğal çiftleşen ve yapay tohumlanan ana arılar önce 2’şer arılı çerçeveli kolonilere kabul ettirilmiş ve koloniler ballı, polenli ve kapalı yavrulu petek takviyesi ile 6’şar çerçeve olacak şekilde eşitlenerek düzenlenmiştir.

Koloniler göçerarıcılık koşullarında, yörelerdeki nektar ve polen akımı izlenerek, İzmir ilinin Gümüldür, Menemen, Çiğli, Aliağa ve Foça ilçelerine nakledilmiştir.

Deneme kolonileri Temmuz ayından başlayarak Kasım ayına kadar 21 günlük aralıklarla kontrol edilerek kolonilerin arılı ve yavrulu çerçeve sayıları, hırçınlık eğilimleri, koloni ağırlık artışları, kışlama yetenekleri ve bal verimleri ölçülmüştür. Bu çalışmadaki verilerin toplanışı inceleme konusu özelliklere göre değişkenlikler göstermiştir.

Buna göre, bal verimi, kışlama yeteneği ve nektar toplama eğilimi bir kez ölçülmesi nedeniyle 1 ölçüm ve 12 tekerrür, arılı ve yavrulu çerçeve sayısı 21 gün aralıklarla yapıldığı için 5 ölçüm ve 60 tekerrür, hırçınlık eğilimi hava koşulları nedeniyle kolonilerde yağmacılık eğiliminin görülmemesi için 2 ölçüm ve 24 tekerrür olarak analiz edilmiştir.

Petek yüzeyleri işçi arı ile tam kaplı olan çerçeveler, arılı çerçeve sayısı olarak kaydedilmiştir (Doğaroğlu, 1981). Üzerinde açık ve kapalı yavru gözleri bulunan çerçeveler, yavrulu çerçeve sayısı olarak tespit edilmiştir (Kaftanoğlu ve ark., 1993). Kolonilerin hırçınlık eğilimini belirlemek amacıyla siyah renkli süet kumaştan hazırlanan 4–5 cm çaplı pinpon topları kolonilerin uçuş delikleri önünde 1 dakika süreyle sarkaç düzeneğinde sallandırılmıştı.

Süre sonunda her top naylon torba içine yerleştirilmiş, daha sonra topların Üzerlerindeki iğneler cımbız ile çıkarılarak sayılmıştır (Fıratlı ve Budak, 1994). Bütün koloniler nektar akımı başlangıcı ve sonunda 100 g hassasiyetli baskül marifetiyle aynı gün ve saatte tartılmıştır.

Her iki dönemde kolonilerde meydana gelen ağırlık farkı koloni ağırlık artışı olarak belirlenmiştir (Dülger, 1997). Kolonilerin sonbahar bakımlarında arılı çerçeve sayıları belirlenerek kışa girmeleri sağlanmış ve takip eden ilkbahar bakımlarında arılı çerçeve sayıları yeniden tespit edilmiştir (Güler, 1995). Kolonilerin kışa giriş ve çıkışta belirlenen arılı çerçeve sayıları Genç (1993)
tarafından bildirilen; (Kışlama kabiliyeti = Bahara çıkan arılı çerçeve sayısı / Kışa giren arılı çerçeve sayısı x 100) formülünden yararlanılarak belirlenmiştir. Yıl boyunca kolonilerden her hasatta elde edilen bal miktarları toplanarak kolonilerin yıllık bal verimleri saptanmıştır.
(Doğaroğlu, 1981).

Bu araştırmada iki deneme grubunda, doğal çiftleşen ve yapay tohumlanan ana arıların arılı çerçeve, yavrulu çerçeve, hırçınlık, nektar, kışlama yeteneği ve bal verimi özellikleri bakımından farklılık gösterip göstermedikleri incelenmiştir. Özelliklere ait veri setlerine uygulanan ön testler sonucunda verilerin normal dağılış göstermediği ve gruplar arası veryansın homojen olmadığı; bir başka deyişle varyans analizi ön şartlarının sağlanmadığı belirlenmiştir.

Bu nedenle iki grubun özellikler bakımından karşılaştırılmasında Mann-Whitney U non-parametrik (parametrik olmayan) istatistik testi kullanılmıştır. Analizlerin uygulanışında ise SPSS (15.0) istatistik paket programından yararlanılmıştır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİARI ÜRÜNLERİ
Hangi arama motoru Bizi tercih ediliyor?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Ana Arı Kalitesinin Önemi
ANA ARIANA ARI | SATIŞIAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Kaliteli Ana Arı Nasıl Üretilir.?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Damizlik Ana Ari
ANA ARIANA ARI | SATIŞIARI ÜRÜNLERİ
ANA ARI ÜRETİMİ
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİARI ÜRÜNLERİ
Hangi arama motoru Bizi tercih ediliyor?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Ana Arı Kalitesinin Önemi
ANA ARIANA ARI | SATIŞIAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Kaliteli Ana Arı Nasıl Üretilir.?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Damizlik Ana Ari
ANA ARIANA ARI | SATIŞIARI ÜRÜNLERİ
ANA ARI ÜRETİMİ

Copyrigth 2003-2019 © www.aridostlari.com tüm hakları saklıdır.sitesinde yer alan bütün içerik,5846 numaralı yasa telif hakları kanunu ile korunmaktadır.