Ana Arı – Üretimi – Satışı

 ANADOLU ANA ARISI | KARNİYOL ANA ARI | YIĞILCA ANA ARISI | KAFKAS ANA ARISI | BELFAST ANA ARI | İTALYAN ANA ARI |
(Apis mellifera anatoliaca) - (Apis mellifera carnica)-(Apis mellifera Caucasica)-(Apis mellifera ligustica)

Anadolu Bal Arısı

Anadolu Bal Arısının (Apis mellifera anatoliaca) Morfometrik ve Genetik Karakteri

Anadolu Bal Arısı
11 Aralık 2018 - 23:40

Anadolu Bal Arısının (Apis mellifera anatoliaca) Morfometrik ve Genetik Karakteri

Morfometri çalışmasında farklı birçok hipotez test edilmiştir.

İlk nesilde elde edilen örnekler hem standard hem de geometrik analizler sonunda büyük bir grup oluşturduğu görülmüştür.

Ancak farklı lokasyondan elde edilen arılar kendi içlerinde küçük gruplar oluşturmuştur.

Bu testler her iki farklı morfometri yöntemi ile aynı sonuçları vermiştir.

Birsonraki nesilde ise Anadolu arıları diğer balarısı gruplarından toplanan örnekler ile karşılaştırılmıştır.

Farklı kafkas ve Anadolu arıları birbirlerinden farklı olduklarını her iki yöntem içinde göstermiştir.

Son aşamada tüm veriler kullanılarak Anadolu koruma arılığın dan 3 nesil boyunca toplanan örnekler 27 standart morfometrik karakterler ve geometrik morfometri açısından karşılaştırmalı olarak analize tabi tutulmuş.

ilk yıl sonrasındaki Ana arıların tek bir populasyon oluşturur  iken ilk yıl sepet kovanlardan toplanan örneklerin farklı bir kümelenme gösterdiği tespit edilmiştir.

Bu sonuç kısmende olsa geometrik morfometriyöntemi ile de gösterilmiştir.

Moleküler (mtDNA COI-COII ve mikrosatelitler) çalışmalar: CytB bölgesi için 450 veCOI-COII bölgesi için ise yaklaşık 600 baz çifti uzunluğunda DNA parçaları elde edilmiş vehizmet alımı yolu ile DNA dizileri elde edilmiştir.

Çalışılan mtDNA bölgelerinde herhangi birvaryasyon gözlenmemiştir. Tüm dizisi çıkarılan örneklerin aynı hapotipe sahip olduğubulunmuştur.

Mikrosatellitler daha fazla genetik varyasyon içerdiği tespit edilmiştir.

Çalışılan5 mikrosatelit lokusunda 49 adet alel tespit edilmiş ve orta Anadolu balarılarının FCAanalizinde tek bir grup oluşturduğu gözlenmiştir.

Aynı sonuç Structure analizi sonucunda daelde edilmiştir.

Sonuç:Orta Anadolu bal arıları bu çalışma ile hem morfometrik hem de moleküler analizler ile çalışılmış ve hem morfometrik hem genetik özellikleri ortaya konmuştur

Elde edilen bu veriler Anadolu bal arısı populasyonunun tescili için kullanılacak ve ülkemiz çeşitliliği olan Anadolu bal arısı tanımlanmış ve tescil edilmiştir.

Proje sonunda oluşturulan damızlık merkezinde Orta Anadolu ana arıları üretilip arıcıların kullanımına sunulmaya başlamıştır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
3 ADET YORUM YAPILDI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİARI ÜRÜNLERİ
Hangi arama motoru Bizi tercih ediliyor?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Ana Arı Kalitesinin Önemi
ANA ARIANA ARI | SATIŞIAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Kaliteli Ana Arı Nasıl Üretilir.?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Damizlik Ana Ari
ANA ARIANA ARI | SATIŞIARI ÜRÜNLERİ
ANA ARI ÜRETİMİ
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİARI ÜRÜNLERİ
Hangi arama motoru Bizi tercih ediliyor?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Ana Arı Kalitesinin Önemi
ANA ARIANA ARI | SATIŞIAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Kaliteli Ana Arı Nasıl Üretilir.?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Damizlik Ana Ari
ANA ARIANA ARI | SATIŞIARI ÜRÜNLERİ
ANA ARI ÜRETİMİ

Copyrigth 2003-2019 © www.aridostlari.com tüm hakları saklıdır.sitesinde yer alan bütün içerik,5846 numaralı yasa telif hakları kanunu ile korunmaktadır.