Ana Arı – Üretimi – Satışı

 ANADOLU ANA ARISI | KARNİYOL ANA ARI | YIĞILCA ANA ARISI | KAFKAS ANA ARISI | BELFAST ANA ARI | İTALYAN ANA ARI |
(Apis mellifera anatoliaca) - (Apis mellifera carnica)-(Apis mellifera Caucasica)-(Apis mellifera ligustica)

Arı Islahı ve Tescil işlemi

Arı Islahı ve Tescil işlemi
24 Ekim 2018 - 21:34

Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi de arı ıslahıyla ilgili gelişmelerin sınırlı kalmasıdır.

Arııslahı çalışmaları, ana arıların çiftleşmelerinin kontrol edilememesi, suni tohumlamanın güç olması gibinedenlerle zor olmaktadır.

Ülkemizde yerli ve yöresel tescil edilen arı ırkının varlığı ıslah edilmiş anlamını şınamaktadır.

Arı genotiplerine ait Tescil işlemi,Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 28150 sayı ve 22 aralık 2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Tesciline ilişkin yönetmeliğe göre uygulanmaktadır.

Bu yönetmeliğe göre yüresel ve yerli evcil hayvanların Tescil sahibi Bakanlıktır.

Ancak, yönetmeliğin ilgili maddesine göre gerçek ve tüzel kişilerin tescil alması için çeşitli ıslah uygulamaları ile oluşturulan saf ve melez tipler, hat, ekotip ve hibritler hakkında bilimsel belge, makale ve genotipi geliştiren tarafından onaylanarak ve gerekli formları doldurarak Genel Müdürlüğe başvurması gerekmektedir.

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111222-7.htm).

Bu başvuruyu takiben Hayvan Genetik Kaynaklar Komitesi tarafından Tescil süresince aday
arı genotipi ve pedigrili yetiştiricilik uygulamaları,beyanlar ve genotipin devamlılık hususları
Komite tarafından yetkilendirilen uzman kişilerce denetlenir.

Tescil işlemi sonrasında fenotipik ve genotipik niteliklerini devam ettirmek, bu özellikleri yönünden bir örnek olmak ve bu özelliklerini döllerini geçirebildiği bilimsel olarak tespit edilerek ıslah ürününe ait işlem gerçekleşmiş olmaktadır.

Tescil, Islah işlemlerine geçmeden evvel arı ile morfolojik kriterlerin belirlenmesi ve standart olarak bölgede yetiştirilen standart arı geno tiplerinden morfolojik olarak en az bir karakter yönünden farklı ve üstün olması veya DNA testi ile bu farklılığın belirtilmesi gereklidir.

Geliştirilen arı genotip hattı bu özelliklerini sonraki generasyonlarda devam ettirmeli ve yeknesak bir fenotip sergilemelidir.

Bu işlemlerin belirlenmesi için uzman kişiler tarafından arının bir sezon içerisinde test edilmesi gereklidir.

Islah eden kişinin ıslah ettiği arı genotipini korumakla yükümlü olması ve elinde tutmakla sorumlu olması gereklidir. Islah çalışmalarında ise ilk yapılacak işlem, ülkemizde yerli kaynakların potansiyelini görmekten geçmektedir.

Ülkemiz arısının bölgelere göre sınıflandırılması ve performanslarını belirlemeden yapılan uygulamalar ıslah işlemini başarısızlığa sürükleyecektir.

Bu nedenle elimizdeki arı gen kaynaklarını bölgesel olarak test ederek
gerekli bilgileri toplamamız gereklidir.

Bu işlemleri yaparken arı genotiplerinin belirlenmesi, taşıdıkları gen bilgilerine de sahip olmak için molekülerçalışmalardan faydalanılmalıdır.

Islah edilen materyallerin ana – baba ebeveynlerini koruyarak yapılan ana arı üretimin kontrolü yine moleküler tekniklerle sağlanmalıdır. Arı ıslahında ülkemizde
en önemli kriterler; yüksek verim ve hastalık ile
zararlılara dayanıklılıktır. Bunu başarmak için geniş
adaptasyon kabiliyetine sahip arı genotiplerini ıslah etmek gereklidir.

Islah için takip edilecek ikinci yol, verimli görülen kolonileri akrabalı yetiştirme yaparak
genetik dengeyi kontrol altına almakdır.

Bunların yetiştirilmesinde suni tohumlamadan faydalanılmaktadır (Haberl ve Tautz, 1998).

En az iki farklı bu şekilde yetiştirilen üstün performanslı arı kolonileri arasında melezleme yaparak melez azmanlığından faydalanmak mümkündür(Ruttner, 1972). Bu şekilde oluşturulan koloniler hat olarak isimlendirilir.

Hatlar, melezlenecek ise bunlardan biri erkek koloni olarak kullanılır. Bu tip hatlara parent
hat veya ebeveyn adı verilmektedir.

Bunlardan ortaya çıkan yeni genotip ise hibrit arı genotipidir.

Bu tip arı genotipi homojen yapıda olup ana arı üretimi bu genotiplerden sağlanabildiği gibi verimli ana arılarla herhangi üreticide bulunan verimli erkek arılar çiftleştirilerek verimlilik sağlanabilmektedir.
Bu şekilde arı genotiplerine geniş adaptasyon kabiliyeti de sağlanmış olmaktadır.

Islah çalışmalarının en önemli kısmı suni tohumlama ile genotiplerin melezlenmesi ve korunması aşamasıdır.
Bu aşama oldukça yüksek oranda işçiliğe gerek duyulmakta ve ıslah işleminde ana arı üretimini sınırlandırmaktadır.

Bu işlemin azaltılması yoluyla yapılan uygulamalar arıcılığa büyük yön verecektir.

Arı genomunda ıslahında DNA dizileme teknolojinin kullanılması bu konuda birçok biyoinformatik bilginin kullanılarak sonuca gidilmesi emek ve zaman bakımından büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Maalesef ülkemizde bugüne kadar tüm genom analizi yapılmış bir arı ırkımız olmadığı gibi karşılaştırma yapacak biyoinfromatik veri tabanımızda yoktur.

Özellikle transkriptom bölgelerde yapılacak işlemler bu konuda birçok soruna kısa yönden çözüm sağlayacaktır.

Bu işlem ancak yeni nesil generasyon cihazları vasıtasıyla yapılacak genom dizileme ile ilgili SNP haritalarının belirlenmesiyle gerçekleşebilir.

Bilinen bir genom ile karşılaştırma yapılarak genotiplerin ıslahında ilerleme kaydedilebilir.

Arı ıslahında araç olarak kullanılacak bu işlem sayesinde arı genotipleri istenilen özellikler doğrultusunda gerekli biyoinfromatik bilgilerle yönlendirilebilir. Dünyada arı genomu üzerinde
yapılan araştırmalar bu yöne kaymaktadır.

Ülkemizde bulunan arı gen kaynakları birçok farklı gen taşıdığı için çok kıymetlidir.

Diğer tarafdan bu kadar zengin genetik kaynak içerisinden ıslah edilmiş bir arı genotipini bulunmaması da ülke için büyük bir kayıpdır. Islah işlemi, genotiplere ait geniş bir varyasyon elde edilmesi ve bu varyasyonu kullanılarak içlerinden en verimli genotiplerin seçilmesine dayanmaktadır.

Bu varyasyon oluşturulmasında ya melezlemelerden veya gen kaynaklarından faydalanılmaktadır.

Dahaönce ıslah edilmemiş bir populasyonda ıslah yapmak oldukça kolaydır ancak elde edilen ebe beylerin de korunması o kadar önemlidir.

Son yıllarda kullanılan biyoteknolojik yöntemlerin uygulanmasıyla ebeveynler takip edilebilmekte ve korunabilmektedir.

Özellikle karakterleri kontrol eden genleri ait bilgilerin ıslah edilmemiş populasyonlarda
çok çeşitli oranda bulunması ülke için bu konuda büyük bir kazançdır.

Arı genotiplerinin değerlendirilmesi,ıslah edilen bir genotipin ortaya konulması anlamını taşımaktadır.

Islah işlemi zor bir uygulama yöntemi olmakta ve ıslah edilen arı ebeveynlerinin korunması konusunda yüksek teknolojilerden faydalanılması gerekmektedir.

Arı genotiplerini ıslahında en çok kullanılan biyoteknolojik yöntemler moleküler genetik ygulamaları ve suni tohumlamadır.

Her iki biyoteknolojik yöntem arı genotipleri içerisinde seleksiyon ile en performanslı arı ırkının seçilmesi içingenetik kaynaklardan faydalanmaya ihtiyaç duymaktadır.

Ülkemizin arı ıslahı konusunda çalışmaları oldukça yeni olmakla beraber, ilerlemeler çoğunlukla morfolojik kriterlerdeki değişime bağlı kalmaktadır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİARI ÜRÜNLERİ
Hangi arama motoru Bizi tercih ediliyor?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Ana Arı Kalitesinin Önemi
ANA ARIANA ARI | SATIŞIAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Kaliteli Ana Arı Nasıl Üretilir.?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Damizlik Ana Ari
ANA ARIANA ARI | SATIŞIARI ÜRÜNLERİ
ANA ARI ÜRETİMİ
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİARI ÜRÜNLERİ
Hangi arama motoru Bizi tercih ediliyor?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Ana Arı Kalitesinin Önemi
ANA ARIANA ARI | SATIŞIAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Kaliteli Ana Arı Nasıl Üretilir.?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Damizlik Ana Ari
ANA ARIANA ARI | SATIŞIARI ÜRÜNLERİ
ANA ARI ÜRETİMİ

Copyrigth 2003-2019 © www.aridostlari.com tüm hakları saklıdır.sitesinde yer alan bütün içerik,5846 numaralı yasa telif hakları kanunu ile korunmaktadır.