Son dakika
Tüm Arılığı Damızlık Kolonilerin Irkına Dönüştürmek
Tüm Arılığı Damızlık Kolonilerin Irkına Dönüştürmek

Basit Ana Arı Üretimi

Ana arı üretimi iki yöntemle yapılabilir. Bu yöntemlerden birincisi; Ticari Ana Arı Üretimidir. Bu işletmeler sadece ana arı üretimi ile iştigal eder ve ürettiği ana arıları pazarlarlar.

İkinci yöntem ise; bal üretim işletmelerinin kendi ihtiyacı ana arıları kendilerinin üretmeleridir.

Her iki yöntemde de damızlık kolonilere ve çiftleştirme kutularına gereksinim bulunmaktadır.

Türkiye deki Ticari Ana Arı Üretim İşletmeleri Mustafa ŞiMŞEK  tarafından eğitilmişlerdir

Bal Üretim İşletmelerinin Kendi İhtiyacı Ana Arıları Üretmeleri

ARTIK ARICILIK DAHA KARLI BİR İŞ, ARI DOSTLARI ANA ARI ÜRETİM YÖNTEMİ İLE HER ARICI KENDİ İHTİYACI ANA ARILARI KOLAYCA ÜRETEBİLMEKTEDİR.

SİZ DE ÜRETECEĞİNİZ YÜKSEK VERİMLİ IRKLARIN GENÇ ANA ARILARI İLE:
·Ana arıları ölen kolonilerinizin sönmesini önleyebilirsiniz.
·Yaşlı ana arıları gençlerle değiştirebilirsiniz.
·Tüm kolonilerinizi istediğiniz yüksek verimli bir ırka dönüştürebilirsiniz.
·Böylece arılığınızın verimini en az iki üç kat arttırıp daha karlı arıcılık yapabilirsiniz

YAPILACAK İŞLER
Damızlık Kolonilerin Elde Edilmesi
Yüksek verimli Saf  Ana arılardan birkaç adet temin edilir.
Yılda 50 adet çiftleşmiş melez ana arı yetiştirmek için 3 – 4 adet Saf  Ana arı yeterlidir. Bunlar arılıklardaki kolonilere verilerek, damızlık koloniler elde edilir.
veya arılığınızdaki yüksek verimli koloniler damızlık olarak kullanılabilir.
Ancak arılıktaki kolonilerin saf olmalarına özen gösterilmelidir.

Genelde melez koloniler yüksek verimli olduklarından, bunların yavrularından beklenen sonuç alınamaz.
Saf Ana arılar suni tohumlama veya İzole ALANINDA üretilmektedir. İzole alanların dışında saf üretim mümkün değildir.

Modüler Çiftleştirme Kutusu Çerçevelerinin Damızlık Koloniye Verilmesi
Edineceğiniz  Çiftleştirme kutusunun modüler dört çerçevesi normal bir Langstrot çerçeveye çakılan takozlara takılır.
Bu çerçeve nektar gelişinin yeterli olduğu bir zamanda damızlık koloninin yavrulu çerçevelerinin orta yerine yerleştirilir. Bu uygulama sahil kesimlerinde 15 – 30 Martta, İç Anadolu’da 1- 15 Nisanda yapılabilir.

Bu uygulama süresince erken ilkbaharda ve nektar gelişinin zayıf olduğu zamanlarda damızlık koloni mutlaka yeterince kek veya şurupla beslenir. Damızlık koloniye verilen modüler çiftleştirme kutusu çerçevelerinin temel petekleri işlenerek ana arının bu çerçevelere yumurtlaması sağlanır. Bu süre erken ilkbaharda 15 – 20 gün sürebilir, çevreden nektarın geldiği mevsimde daha kısa sürer.

Çekirdek Koloni Yapılmasıve Çekirdek Koloni Yapılması
Damızlık kolonide küçük çerçevelere ana arı tarafından bırakılan yumurtaların çoğu kapalı pupa haline gelince çerçeveler arıları ile birlikte alınarak çiftleştirme kutusuna yerleştirilir.

Çiftleştirme kutusunun her bölmesine en az iki yavrulu ve arılı çerçeve konur. Her bölmeye üç adet arılı ve yavrulu çerçevenin konulması halinde daha iyi sonuç alınır. Çerçeveler kutulara taşınırken sallanarak yaşlı arıların uçması ve damızlık kolonide kalması sağlanır.
Küçük çerçeveler kutu bölmesine yerleştirildikten sonra, damızlık kolonilerin normal yavrulu çerçevelerinden bir tanesi çıkarılıp, çerçeve üzerindeki yaşlı işçi arılar damızlık koloniye uçuruldukdan sonra, çerçeve üzerinde kalan genç işçi arılar, kutu bölmesine süpürülerek kutu bölmesinin genç işçi arıları artırılır.

Çiftleştirme kutusunun bir bölmesine doldurulan genç işçi arılar, en az bölmenin yarısını dolduracak miktarda olmalıdır ve arıların genç arılar olmasına mutlaka özen gösterilmelidir.

Kutuya yaşlı arılar alınırsa, yaşlı arılar hem damızlık koloniye dönerek kutudaki arılar azalır hem de yaşlı arılar arı sütü ve mum salgılayamadıkları için bu küçük koloni ana arıyı oluşturmada ve mum örmede yetersiz kalır. Kutu bölmesindeki bu küçük koloniye çekirdek koloni denir.

Çekirdek Koloninin Çiftleştirme Kutusuna Adaptasyonu
Yavrusu ve arısı ile çiftleştirme kutusu bölmesine konulan çekirdek koloninin arılarının damızlık koloniye geri gitmemesi için çiftleştirme kutusunun uçuş deliği kapatılır, havalandırma takozu açılır. Kutu mümkünse üç, dört gün sessiz ve karanlık bir yerde tutulur. Bu süre sonunda uçuş deliği açılır, havalandırma kapatılır arılığa yerleştirilir. İmkan varsa çiftleştirme kutusu arılıktan 4- 8 km. uzağa götürülerek uçuş deliği hemen açılabilir.
Kutunun iki bölmesine ayrı ayrı olmak üzere aynı zamanda bu işlemin yapılması iş kolaylığı açısından yararlıdır

Damızlık Koloninin Irkından Ana Arının Elde Edilmesi
Üç – dört gün çiftleştirme kutusu bölmesinde kapalı kalan çekirdek koloni kendisini anasız yani öksüz hissettiği için ve çekirdek kolonide arı sütü salgılayabilecek genç işçi arılar olduğundan damızlık koloniden gelen çerçevelerdeki yumurtalardan kendisine ana gözleri yapar. Çekirdek koloninin oluşturulmasından 14 – 15 gün sonra gözlerden genç ana arılar çıkar. Bu ana arılar damızlık koloninin ırkındandır.
Çekirdek koloninin kendi ana arısını yapması ve bu ana arının gözden çıkması için geçen 14 – 15 günlük süreyi kısaltmak için çekirdek koloniye kapalı ana arı gözleri verilebilir.
Kapalı ana arı gözleri larva transferi ile arıcı tarafınadan üretilebileceği gibi, bu işi bilen ve yapan diğer arıcılardan da alınabilir. Ancak bu ana arı gözleri mutlaka damızlık koloniden üretilmiş olması gerekir. Sıradan kolonilerin oğul sezonunda yapmış oldukları ana arı gözleri bu üretimde kullanılmamalıdır.
Çekirdek kolonilere hazır ana arı gözleri vermek ana arı çıkışını 5 – 8 gün gibi bir süre kısaltır.

Çiftleştirme
Çiftleştirme kutularında doğan ana arılar, 5 – 12 gün sonra arılığın erkek arıları ile çiftleşirler. Bu ana arılar çiftleştikten 5 – 7 gün sonra da yumurtlamaya başlarlar.
Arılığın kolonileri bilinen bir ırktan olmadığından arılıktaki erkek arılarla döllenen bu ana arılara kullanma melezi ana arılar diyoruz. Bugün Türkiye’de üretilip satılan ana arıların tamamı bu genetik yapıdaki ana arılardır.
Bu kullanma melezi ana arılara F1 de denmektedir. Ancak bu ana arılarla çiftleşen erkek arılar ırk olarak tanımlanmamış olduklarından, bu ana arıların yumurtalarından doğacak işçi arıların babalarının ırkı bilinmemektedir. Yani anaları damızlık kolonilerin ırkı babaları arılıktaki sıradan erkeklerdir.
Mevsim başında yapılan bu çalışma sonu üretilen ana arı çekirdek koloniden alınıp kullanıldıktan sonra ikinci ana arı için yeniden çekirdek koloni yapılmasına ihtiyaç kalmaz.
Çekirdek koloniye damızlık kolonide yumurtlatılmış bir adet kutu çerçevesi konulur. Yeni ana arı gözlerinin bu çerçevede bağlanması sağlanır. Arıcının elinde kapalı ana arı gözü varsa bu göz ilk ana alındıktan sonra çekirdek koloniye verilerek ana arı üretimine devam edilir.

Çiftleştirme Kutuları
Arıcının kendi ana arılarını kendilerinin üretebilmesi ancak İki Bölmeli ve Modüler Çerçeveli İNCİ Çiftleştirme Kutuları ile mümkün olmaktadır. Bu çiftleştirme kutularını kullanarak:
·Arıcılığı az bilen en küçük arıcılar,
·Larva transferini bilmeyen arıcılar,
·Larva transferi ile uğraşacak zamanı olmaya arıcılar,
·Larva transferi yapabilmek için göz hassasiyetini kaybetmiş yaşlı arıcılar bile kendi arılıklarının ihtiyacı ana arıları çok ucuza üretebilmektedirler. Bu ana arıları güvenle kullanmaktadırlar.

Diğer yandan bu model
·Tecrit özelliği sayesinde çok küçük olan çekirdek koloninin yaşayabildiği,
·İki bölmesi gerektiğinde birleştirilebilen,
·Her iki bölmesine ayrı bir çekirdek koloni konularak yılda 6 – 8 ana arı çiftleştirilebilen,
·Temel petek takılabilen ¼ ebadında modüler Langstrot çerçeve ile donatılmış,
·Ilıman iklimlerde iki bölmesi birleştirilerek çekirdek koloninin kışlatılabildiği,
·Havalandırma düzeni sayesinde yaz sıcağında çekirdek koloninin terk etmediği,
·Petekleri, yavruları, arılarını çiftleşecek her ana arı için yeniden oluşturma gereği olmayan, bir önceki ana arının yavruları ile çekirdek koloninin yaşamını sürdürebildiği,
·Petekleri, yavruları ve arılarının bir sonraki sezona muhafaza edilebildiği,
·Bu özellikleri nedeni ile ticari ana arı üretim işletmelerinde ana arının maliyetini % 50 ucuzlatan ve işletme karını % 100 arttıran bir modeldir.
·İki Bölmeli Çiftleştirme Kutusu; Türk Patent Enstitüsünde Faydalı Model olarak 9508 no ile kayıtlı olup izinsiz üretilemez.
·Bu modelle son 4 yılda arıcılarımız yaklaşık 150.000 ana arı üretmişler ve Modelin yeterliliği kanıtlanmıştır.

Tüm Arılığı Damızlık Kolonilerin Irkına Dönüştürmek
Birinci yıl üretilen kullanma melezi ana arılarla arılıktaki tüm kolonilerin ana arıları değiştirilir. İkinci yıl aynı arılıkta yine damızlık kolonilerden çekirdek koloniler yapılarak ana arılar üretilir.
İkinci yılda arılıktaki erkek arılar birinci yıl üretilen ana arıların yavruları oldukları için bunlar Saf Kafkas Erkeklerdir. Yani ikinci yılda yetiştirilen ana arıları dölleyecek erkekler Saf Kafkas oldukları için döllenen ana arıların yumurtladıkları işçi arılar da Saf İşçi arılar olacaktır. Bu saflaştırma yetiştiriciliğinin yapıldığı arılık diğer arılıklardan uzak olmalıdır. İkinci yıl üretilen ana arılar kolonilere verildiğinde tüm arılık Kafkaslaşmış olur.

Bu yöntemle:
Birkaç adet Saf Damızlık ana arı ve İki Bölmeli Çiftleştirme Kutuları kullanılarak çok düşük maliyetle her arıcı tarafından üretilebilen ve güvenle kullanılan yüksek verimli ana arılar sayesinde her arılığın verimi 2 – 3 kat arttırılabilmekte ve arıcılık karlı bir üretim kolu haline gelmektedir.

Hakkında Mustafa ŞİMŞEK

Arıcı'nın Ar-Ge hocaması Arıcılık,da Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge)

Ayrıca Kontrol Edin

İtalyan Likostika

İtalyan Arı (Apis mellifera ligustica

İtalyan Arı (Apis mellifera ligustica); Eskiden beri üstün özelliklerini koruyan üstün bir arı ırkıdır. Asıl yurdu Kuzey İtalya’dır. İtalyan arıları çok çalışkan ve uysaldırlar. Ana arı bol yumurtlama yeteneğine sahiptir. İtalyan arı ırkı, ılıman iklim kuşaklarında yetiştirilir. İnce karın ve nispeten uzun bir dile sahiptir. Bu ırkta kıllar sarı renkte olup bu durum erkek arılarda daha belirgindir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir