Son dakika
döllenmiş ana arı
döllenmiş ana arı

Bal arılarında Davranış Farklılıkları !

Bal arılarında ırklar arasında ve aynı ırk içerisindeki koloniler arasında büyük bir varyasyon bulunmaktadır.

Yani çeşitli arı ırk ve hatlarında pek çok morfolojik, fizyolojik ve davranış farklılıkları görmek mümkündür.
Bu nedenle arı ıslahı çalışmaları sonucunda kısa sürede genetik ilerleme sağlanabilmekte ve kolonilerin verimleri artırılabilmektedir.

Genetik ilerleme ise büyük ölçüde ebeveynlerin seçimine bağlıdır.

Ana arı yetiştirilecek koloniler ile bu ana arılarla çiftleşecek erkek arıların yetişeceği kolonilerin kontrollü olarak çiftleştirilmelerle seleksiyon etkinliğini arttıracak ve genetik ilerlemeyi sağlayacaktır.


Arılarda doğal çiftleşme, çiftleşme uçuşuna çıkan ana arıların havada ortalama 8-10 erkek arı ile çiftleşmesi suretiyle olmaktadır.
Çiftleşme açık havada olduğu için ana arı ile çiftleşen erkek arılar denetim altına alınamamaktadır.


Bal arısı ıslahında ana arıların seçimi ne kadar isabetli olursa olsun, ana arılarla çiftleşecek erkek arılar denetlenemediği sürece amaca ulaşılamamaktadır.


Çiftleşmeleri denetlemek ya izole çiftleşme bölgeleri oluşturarak ya da yapay tohumlama tekniği
ile mümkündür.


Ana arılar erkek arı kaynağı koloniler dışında diğer kolonilerin girişine izin verilmeyen 10 km çapındaki izole bölgelerde erkek arılar ile çiftleştirilmektedirler.


İzole bölgeler genellikle adalar ve yüksek dağ vadilerinde oluşturulmaktadır.
Ne var ki doğal koşullar altında yaşayan yabani kolonileri izole bölgelerden uzaklaştırmak olanaksızdır ve tam izolasyonun sağlanması çoğu zaman çok güçtür.
Diğer yandan izole bölgelerdeki serbest çiftleşmeler de erkek arıları birey olarak bilmek ve seçilmiş erkek arılarla ana arıların çiftleşmesini sağlamak olası değildir.


Denetimli çiftleştirme uygulayan ve genetik ıslah çalışması yapılan yerlerde yapay tohumlama güvenilir ve sağlıklı tek yöntemdir.
Böylece ana arının bıraktığı yumurtalardan meydana gelen koloninin genotipi tam olarak biline bilmektedir.


Bal arılarının yapay yoldan tohumlamasında temel işlem, öteki hayvan türlerinde olduğu gibi, erkek bireyden özel araç gereç ve yöntemlerle alınan spermanın, niteliği belirlendikten sonra ana arının üreme organına yine özel araç-gereç yardımıyla yapılır.

Hakkında Mustafa ŞİMŞEK

Arıcı'nın Ar-Ge hocaması Arıcılık,da Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge)

Ayrıca Kontrol Edin

Brother Adam kimdir.?

Adı Karl Kehrle diğer adı ” Brother Adam”. 11 yaşında Almanya’da hastalandığı için annesi iyileşmesi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir