Son dakika

İtalyan Ana Arı

Apis mellifera ligustica, batı bal arısının alt türü olan İtalyan arısıdır,İtalyan Ana Arısının Özellikleri Nelerdir kısaca;Kökeni İtalyanın Sicilya adasıdır. Kışları uzun süren, ılıman ve nemli geçen, nektar akımının iyi olduğu ve yazları kurak geçtiği yerlerde çok iyi sonuç vermektedir.

ıslah için Damızlık seçimi

Karniyol Ana Arı

Islah çalışmalarında veya damızlık için seçilecek kolonilerde doğal yollar ile düşmüş varroaları inceliyor musunuz? İncelemiyorsanız bu yazıyı okuduktan sonra artık incelersiniz… Tımarlama davranışı arı kolonilerinde iki türlüdür. Biri kendini tımarlama davranışı diğeri ise işçi arıların birbirini tımarlama davranışlarıdır… Tımarlama işlemi sırasında bazı arılar arının üstündeki varroayı bulup ısırarak etkisiz hale …

Daha fazla bilgi& Edin

İtalyan arı ırkını ve Hatları

İtalyan arı ırkının adı; Apis Mellifera Ligustica olup, genel olarak İtalyan arılarını temsil eder. Benzer şekilde, Karniyol ırkının adı; Apis Mellifera Karnica’dır. Peki hangi İtalyan arısını alacağımızı nereden bileceğiz? Tipler arasındaki farklar nelerdir? Öncelikle, İtalyan arısı dünya’da en çok kullanılan ve en yaygın arı ırkıdır. Bu yüzden üzerinde çok fazla …

Daha fazla bilgi& Edin

Bal Arısı Islahı ve Kaliteli Ana arı üretmek

Bal Arısı türlerinde genetik yapının iyileştirilmesi yöntemlerini öğretmek.  Bulunulan bölgeye uygun, verimliliği yüksek genotipteki Bal Arısı elde edilmesine yönelik bilgilerin öğretilmesi,Fenotip, genotip, çevre kavramı, fenotipik ve genetik korelasyon, kalıtım derecesi, tekrarlama derecesi, genetik ilerleme, seleksiyon yöntemleri,  saf yetiştirme, akrabalı yetiştirme, akrabalık ve kan yakınlığı  katsayısı, akrabalık dışı yetiştirme, çevirme melezlemesi, kombinasyon melezlemesi, kullanma …

Daha fazla bilgi& Edin

Arıcılık,da Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge)

Arıcılık,da Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) nedir? Arıcılık,da Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin, ülkemizin genel anlamda ekonomik kalkınmasında, özelde ürettiği katma değerde ve küresel rekabette önemli bir yeri var. (Ar-Ge) OECD’nin tanımlamasına göre Ar-Ge, “Bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yenilikçi çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar oluşturmak için kullanılması” anlamına geliyor. OECD tarafından …

Daha fazla bilgi& Edin

İtalyan Arı (Apis mellifera ligustica

İtalyan Likostika

İtalyan Arı (Apis mellifera ligustica); Eskiden beri üstün özelliklerini koruyan üstün bir arı ırkıdır. Asıl yurdu Kuzey İtalya’dır. İtalyan arıları çok çalışkan ve uysaldırlar. Ana arı bol yumurtlama yeteneğine sahiptir. İtalyan arı ırkı, ılıman iklim kuşaklarında yetiştirilir. İnce karın ve nispeten uzun bir dile sahiptir. Bu ırkta kıllar sarı renkte olup bu durum erkek arılarda daha belirgindir

Daha fazla bilgi& Edin

İtalian Cordovan

italyan İtalyan Cordovan Ana Arısı dirilebilir.

İtalyan Cordovan Ana Arısı diğer bir tabirle Gold ana arı,Apis mellifera Cordovan olarak adlandırılan bur arı ırkı,Dünyada üretilen siyah ve sarı ırk arılar olarak iki çeşit arı ırkı vardır,Kendi içlerinde farklı ekolojik yapılara bölünerek Biçimlendirilebilir. Bir Önceki yazımızda dediğimiz gibi italyan ırkı arılar,40 ve üzeri eko tip arıyı içinde barındırmaktadır,Deniz …

Daha fazla bilgi& Edin

Basit Ana Arı Üretimi

Tüm Arılığı Damızlık Kolonilerin Irkına Dönüştürmek

Ana arı üretimi iki yöntemle yapılabilir. Bu yöntemlerden birincisi; Ticari Ana Arı Üretimidir. Bu işletmeler sadece ana arı üretimi ile iştigal eder ve ürettiği ana arıları pazarlarlar. İkinci yöntem ise; bal üretim işletmelerinin kendi ihtiyacı ana arıları kendilerinin üretmeleridir. Her iki yöntemde de damızlık kolonilere ve çiftleştirme kutularına gereksinim bulunmaktadır. …

Daha fazla bilgi& Edin