Ana Arı – Üretimi – Satışı

 ANADOLU ANA ARISI | KARNİYOL ANA ARI | YIĞILCA ANA ARISI | KAFKAS ANA ARISI | BELFAST ANA ARI | İTALYAN ANA ARI |
(Apis mellifera anatoliaca) - (Apis mellifera carnica)-(Apis mellifera Caucasica)-(Apis mellifera ligustica)

Doğal Çiftleşen ve Yapay Tohumlama.?

Doğal Çiftleşen ve Yapay Tohumlama.?
25 Ekim 2018 - 7:11

Doğal Çiftleşen ve Yapay Tohumlanan Ana Arıların Bazı Özellikler Bakımından Performanslarının Karşılaştırılması.

Comparison of Some Performance Characteristics for Naturally Mated and Artificially Inseminated Honey Bee Queen Bees.

ÖZET nadolu arısı (Apis mellifera anatolica) Ege ekotipi bal arılarında yapılan çalışmada aynı ana arıdan üretilen ana arılar doğal çiftleştirilerek ve yapay tohumlanarak iki grup oluşturulmuştur.

İki gruptaki arılarda arılı ve yavrulu çerçeve sayıları, hırçınlık eğilimleri, koloni ağırlık artışları, kışlama yetenekleri ve bal verimi özellikleri bakımından farklılıklar araştırılmıştır.

Araştırma sonucunda incelenen özellikler bakımından doğal çiftleşen ve yapay tohumlanan ana arıların performansları arasında istatistiksel olarak bir fark bulunmamıştır.

Doğal Çiftleşen ve Yapay Tohumlanan Ana Arıların Bazı Özellikler Bakımından Performanslarının Karşılaştırılması.

GİRİŞ Bal arısı (Apis mellifera L.) ıslahı çalışmalarında en büyük engel ana arının çiftleşme davranışıdır.

Çiftleşme açık havada olduğu için ana arı ile çiftleşen erkek arılar denetim altına alınamamaktadır.

Bal arısı ıslahında ana arıların seçimi ne kadar isabetli olursa olsun, ana arılarla çiftleşecek erkek arılar denetlene-mediği sürece amaca ulaşılamamaktadır.

Çiftleşmeleri denetlemek ya izole çiftleşme bölgeleri oluşturarak ya da yapay tohumlama tekniği ile mümkündür (Gencer ve Kahya, 2011). Diğer yandan, yapay tohumlanmış ve doğal çiftleşmiş ana arıların verim özelliklerinin aynı olup olmadığı inceleme konusu olmuştur.

Yapay tohum-lanmış ve doğal çiftleşmiş ana arıları bazı özelliklere göre kıyaslayan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Roberts, 1946; Woyke and Ruttner 1976; Vesely,

1984; Harbo and Szabo 1984; Konopacka, 1987; Wilde, 1987; Nelson and Laidlaw, 1988; Boigenzahn and Pechhacker, 1993; Szalai, 1995; Cobey, 1998; Gerula, 1999; Pritsch and Bienefeld, 2002; Al-Qrni et al., 2003; Cermak, 2004; Tajabadi et al., 2005). Vesely (1984), Konopacka (1987),

Nelson and Laidlaw (1988), Cobey (1998), Gerula (1999), Pritsch and Bienefeld (2002),

yaptıkları çalışmalarda yapay tohumlanmış ve doğal çiftleşmiş ana arılar arasında yaşam uzunluğu, yavru üretimi ve bal verim özellikleri bakımından herhangi bir fark olmadığını, Roberts (1946), Woyke and Ruttner (1976), Wilde (1987), Boigenzahn and Pechhacker (1993), Szalai (1995), Doğal Çiftleşen ve Yapay Tohumlanan Ana Arıların Bazı Özellikler Bakımından Performanslarının Karşılaştırılması.

Yaptıkları çalışmalarda yapay tohumlanmış ana arıların yaşam uzunluğu, yavru üretimi ve bal verim özellikleri bakı-mından doğal çiftleşen ana arılara göre daha yüksek performans gösterdiklerini, buna karşılık Harbo and Szabo (1984), doğal çiftleşen ana arıların yapay tohumlanan ana arılara göre yaşam uzunluğu, yavru üretimi ve bal verim özellikleri bakımından daha yük-sek performans gösterdiklerini ortaya koymuşlardır.

Gençer (1998), doğal çiftleşmiş ana arıların yapay tohumlanmış ana arılardan daha ağır olduklarını ve daha fazla yumurta bırakarak, daha fazla bal ürettik-lerini; yapay tohumlanmış ana arıların doğal çiftleşmiş ana arılara göre kısa ömürlü olduklarını ve yumurtla-maya doğal çiftleşmiş ana arılardan daha geç başladıklarını çeşitli araştırmacılara atfen bildirmiştir.

Bu çalışmanın amacı, Ege ekotipi arılarında aynı ana arıdan üretilen ana arıları doğal çiftleşme ve yapay tohumlama ile çiftleştirerek söz konusu arıların, arılı ve yavrulu çerçeve sayısı, hırçınlık eğilimi, koloni ağırlık artışı (nektar toplama eğilimi), kışlama yeteneği ve bal verimi özellikleri bakımından farklılıklarını araştırmaktır.

Ayrıca, araştırma konusunun ülkemizde yapılan ilk çalışma özelliği ile literatüre katkı sağlan-ması hedeflenmiştir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİARI ÜRÜNLERİ
Hangi arama motoru Bizi tercih ediliyor?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Ana Arı Kalitesinin Önemi
ANA ARIANA ARI | SATIŞIAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Kaliteli Ana Arı Nasıl Üretilir.?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Damizlik Ana Ari
ANA ARIANA ARI | SATIŞIARI ÜRÜNLERİ
ANA ARI ÜRETİMİ
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİARI ÜRÜNLERİ
Hangi arama motoru Bizi tercih ediliyor?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Ana Arı Kalitesinin Önemi
ANA ARIANA ARI | SATIŞIAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Kaliteli Ana Arı Nasıl Üretilir.?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Damizlik Ana Ari
ANA ARIANA ARI | SATIŞIARI ÜRÜNLERİ
ANA ARI ÜRETİMİ

Copyrigth 2003-2019 © www.aridostlari.com tüm hakları saklıdır.sitesinde yer alan bütün içerik,5846 numaralı yasa telif hakları kanunu ile korunmaktadır.