Son dakika

Karsta Arıcılık

Köy ziyaretleri, büro ziyaretleri, işletme ziyaretleri, çalıştay, çiftçi toplantıları ve bilgilendirme toplantıları neticesinde Kars ilinde sektöre dair yaşanan sıkıntılar Kars İli Arı Yetiştiriciler Birliği Tarım Danışmanı Selçuk Aktaş tarafından dile getirdi.

Kars ilinde arıcılık sektörüne ait aşağıdaki 12 maddeden oluşan sorunları tespit edildi, sorunlar maddeler halinde şöyle :

1)Konaklama Sorunu
2)Denetim Sorunu
3)Destekleme Sorunu
4)Bilinçsiz ve koordinesiz Tarım İlacı Kullanım Sorunu
5)Pazarlama Sorunu
6)Örgütlenme Sorunu
7)Ambalajlama ve Paketleme Sorunu
8)Göçer Arıcılık Sorunu
9)Damızlık Sorunu
10)Arıcıların Yaş Ortalaması Sorunu
11)Arıcılıkta İnovasyon Dönemine Geçiş Sorunu
12)Yasal Mevzuatları Güncelle yememe Sorunu

1)KONAKLAMA SORUNU
Bilinçsiz arıcıların, mevcut konaklama kapasitesinin üzerindeki alanlarda konaklaması ve konaklamalarda köy muhtarlarının arıcıları tehdit, korkutma, gözdağı verme gibi davranışlarla rüşvet almaktadır.

2)DENETİM SORUNU
İnsanımızın çoğunun ucuz bala yönelmesi, piyasada dolanan yüksek şekerli ballar, yurt dışından kaçak gelen ballar, taklitli ve tağşişli balların bulunması, piyasayı denetleyen sistemin yetersizliği arıcıyı mağdur etmektedir.

3)DESTEKLEME SORUNU
Tarım ve hayvancılık alanında diğer sektörlerin destekleme oranları yüksek olup arıcılıkta düşüktür. Canlı kovan desteklemesi kovan başı 10 TL’dir. Buda Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, il birliği, banka hesap işletim ücreti gibi yasal kesintiler sonucunda arıcıyı tatmin etmemektedir.

Yöre insanımız genelde aile çiftçiliği ile geçimini sağlamakta olup, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun destek ve hibe programlarına sermaye yetersizliğinden ulaşamamaktadır.

4)BİLİNÇSİZ VE KOORDİNESİZ TARIM İLACI KULLANIM SORUNU
Çiftçilerin bilinçsizce, çevredeki diğer canlı varlığı düşünmeden tarım ilacı kullanması arıcıyı mağdur ettiği gibi arı koloni kayıplarına neden olmaktadır.

5)PAZARLAMA SORUNU
Balın piyasada fiyatlandırma standardının olmaması, tüketicinin bilinçsiz oluşu, Tv kanallarında reklamı yapılan ballar, yurt dışından kaçak gelen ballar, taklitli ve tağşişli ballar, ilimizde uygun bal üretimi ve arı yetiştiriciliği yapan arıcılarımızın pazar payını küçültmektedir.

6)ÖRGÜTLENME SORUNU
Kars İli Arı Yetiştiricileri Birliği kurularak örgütlenme konusunda önemli bir girişim yapılmıştır. Kars İli Arı Yetiştiricileri Birliği amacına uygun çalışması, alanında misyon ve vizyon sahibi olmalıdır.

7)AMBALAJLAMA VE PAKETLEME SORUNU
İlimizde çok nadir işletmelerde ambalajlama ve paketleme tesisi vardır. İl geneline bakıldığında üretilen arı ürünlerinin toplanacağı ve işleneceği herhangi bir tesis bulunmaktadır. Arıcılar ürettikleri arı ürünlerini ham olarak piyasaya sürmektedir.

8) GÖÇER(SEYYAR) ARICILAR SORUNU
Dışarıdan ilimize gelen göçer arıcılara konaklama yeri belirlenirken; yöreyi, araziyi, flora durumunu ve sabit arıcıların varlığını bilmeyen masa başındaki memurların, arı kolonilerini birbirine yakın yerlerde sevk etmekte arılarda yağmacılık eğilimine sebebiyet verip koloni kayıplarına neden olmaktadır.

9)DAMIZLIK SORUNU
Kars da karasal iklimin hüküm sürmesi ve bu iklim tipine uyum sağlayan Kafkas Irkı damızlık sorunu yaşanmaktadır.

10)ARICILARIN YAŞ ORTALAMASI SORUNU
İlimiz arıcılarının yaş ortalamasının yüksek olması, kırsal kesim gençliğinin metropol kentlerde çalışır olması arıcılık mesleğinin geleceği hakkında büyük bir sorun teşkil etmektedir.

11)ARICILIKTA İNOVASYON DÖNEMİNE GEÇİŞ SORUNU
Arıcılığı; bölgesel, ulusal ve uluslar arası piyasalarda rekabet edilebilirliği ve sürdürebilirliği açısından inovasyon dönemine geçişteki sorunlar sektör açısından büyük bir engel teşkil etmektedir.

12)YASAL MEVZUATLARI GÜNCELLE YEMEME SORUNU
Arıcılığı her yönüyle yeni yasal mevzuatlarla güncelle yememe sorunu, arıcılığı diğer tarım sektörlerinin gerisinde bırakmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir