Posted on

BUCKFAST ARISI

BUCKFAST ARISI ile ilgili sitemizde bulunanlar. buckfast damızlık ana arı-belfast arı verimi-buckfast arısının bal verimi belfast ana arı satıcıları-iyi arı ırkı-belfast arı amasya-bal verimi yüksek arı ırkı-en sakin arı ırkı

Buckfastbeekeepersgroup.co.uk web sitesinden tercüme edilmiştir
Türkçeye çeviren:Hakan BOZKURTBuckfast arısı İngiltere Devon’daki Buckfast Manastırında, Brother Adam (1898-1996) tarafından geliştirildi. Asıl adı Karl Kehrle olan Brother Adam, Almanya’nın Mittelbiberach kentinde dünyaya geldi ve annesi tarafından on bir yaşında manastıra gönderildi.Buckfast arısının gelişimi; İngiliz esmer arısının önemli bir kısmı geçen yüzyılın ikinci on yılında (1920) akarin hastalığı ve / veya felç salgını nedeniyle yok olduğunda başlamıştır. İngiliz Apis mellifera mellifera (Avrupa Balarısı) türü özellikle hastalıklara duyarlıydı ve İngiltere’nin geniş bölgelerinde tahrip olmuştu; Öyle görünüyor ki, çok küçük bir nüfus hayatta kaldı.

Buckfast’ta hastalıktan etkilenmeyen sayılı koloniler, İtalyan arıları ve İngiliz kraliyet arıları ile bu anaların melezlerinden oluşan kolonilerdi. Bu durum Brother Adam’ı, az miktarda girdi ile maksimum üretimli arıcılık yapmak hedefiyle, arıcılara mümkün olduğu kadar çok arzedilebilen nitelikte bir bal arısı üretmek için hayat boyu süren bir maceraya sevk etti.

Bununla birlikte, seçilen anaların çiftleşmelerini seçilen erkek arılarla kontrol edebilmesi gerekiyordu ve bu nedenle 1925 yılında Dartmoor’un uzak bir noktasında bir çiftleştirme istasyonu kuruldu. Bu çiftleştirme istasyonu 1990’ların ortalarına kadar sürekli kullanıldı.

Buckfast arısının mantığı, diğer arı popülasyonlarındaki istenen özelliklerin Buckfast ana çizgisine eklenmesidir. Bu olay, ekleme, seçme, ayıklama ve defalarca tekrarlama işlemi ile sağlanır. Bu benzersiz genetik kombinasyonlar sırasında ebeveynlerde bulunmayan özellikler sıklıkla ortaya çıkar ve bu yeni özellikler değer taşıdıkları takdirde, onları hattın içinde düzeltip, daha sonra Buckfast arısı hattına dahil edilmeye çalışılır.

BUCKFAST ARISININ BUGÜNÜ Günümüzde Buckfast arısı, diğer arı ırklarını kullanan arı yetiştiricileri tarafından sıkça kullanılan fenotipik / biyometrik özelliklerden ziyade, davranışa ve performansa dayalı arzu edilen Buckfast niteliklerine göre seçilen özelliklerle birlikte dünyadaki birçok arıcı tarafından kullanılmaktadır.

Buckfast Arısı; Uysal tabiatlı, Yüksek yaşama gücü, Endüstriye uygun, Düşük oğul eğilimi, Yüksek bal üretimi Bal stoklarının daha ekonomik olarak kullanılması Sağlıklı (Hastalıklara dirençli) ve istikrarlı Düşük propolis kullanımı gibi birçok çok iyi özelliklere sahiptir.

Buckfast arılarına karşı ayrı bir gündemi bulunan arı yetiştirme grupları arı hakkında çok yanlış bilgi yaymıştır. Bazı söylemler, damızlıkların yetiştirilmesinde kullanılan doğru yetiştirme yöntemlerini izlemeyen güvenilmez yetiştiricilerin “Buckfast” analarını ürettiğinin iddia edilmesinden kaynaklanmaktadır.

Bu durum, bazı son kullanıcıların hoşnutsuzluğuna ve hatalı sonuçların bildirilmesine yol açtı. Defalarca tekrarlanan ve sık karşılaşılan hatalardan biri, Buckfast arılarının melez olmalarından dolayı doğru şekilde üretilemeyecekleri söylemidir. Doğru şekilde yetiştirilen Buckfast soyları hatasızdır, çünkü eğer Buckfast anaları Buckfast erkekleri ile çiftleştirilirse genetiği sabittir, tabii ki sonuç Buckfast olacaktır.

Günümüzde diğer alttürlerden bazı genetik materyalleri bulunmayan arı popülasyonları olduğu konusunda şüpheler var. Buckfast analarının çiftleşmesi, suni tohumlamayla veya güvenilir izole bölgeler ve adalardaki çiftleştirme istasyonları tarafından kontrol edilmektedir. Buckfast damızlık yetiştirme merkezi İngiltere’den Almanya’ya taşındı ve burada arıcıların aralarında seçim yapabilecekleri çeşitli çiftlik istasyonları çalışıyor.

Buckfastimker, Avrupa çapında Buckfast arıcılarını birleştiren organizasyondur.

Web siteleri: www.gdeb.eu Birçok damızlıkçı elindeki soyu internet üzerinden elde etmiştir ve bunlar şu web sitesinden incelenebilir: perso.fundp.ac.be/~jvandyck/homage/elver . Buckfast yetiştiriciliğinde yapılan müthiş iş miktarının iyi bir göstergesidir. Brother Adam tarafından başlatılmıştır.

BUCKFAST ARISININ GELECEĞİ Yukarıda belirtildiği gibi, Buckfast yetiştiricilerinin çoğunluğu Avrupa’dadır. Bu yetiştiriciler, Brother Adam tarafından başlatılan çalışmaya devam ediyor.

Bu büyük bir sorumluluktur. Kullanılan orijinal materyalin bir kısmı artık elimizde mevcut olmadığından, Brother Adam tarafından yapılan iş tekrar edilemez. Bunun nedeni ya ağır melezleme ya da yok olmadır. Bir arı soyunun kontrolsüz çarprazlama yoluyla yoğun olarak melezleştiği durumlarda, ıslahta kullanım özelliklerini düzeltmek zordur ancak imkansız değildir. Sadece işi daha zorlu kılmaktadır.

İngiltere Buckfast arısının doğduğu yerdir ve 1990’ların ortalarından 2011’e kadar Buckfast arılarında tek bir ciddi ıslah programı bulunmamasının akıl almaz olduğu söyleyebiliriz. Bu durum giderilmeliydi ve İngiltere’de güvenilir çiftleştirme istasyonlarına ve orijinal Buckfast yetiştirme soylarına erişim sağlamak için bir ıslah programı başlatmanın birinci yolu olan damızlık grubu oluşturuldu. Eski adıyla Dartmoor Sherberton’daki Brother Adam’ın kullandığı çiftleştirme istasyonunu yeniden etkinleştirmek ve Exmoor’da iki tane daha çiftleştirme istasyonu kurmak için bir karar alındı. Bu çiftleşme istasyonlarına ek olarak, üreme programında suni tohumlama da uygulanacaktır.

BUCKFAST ARISI NELERDEN OLUŞUR? Sık sık “Neden Buckfast arılarını tercih etmeliyim?” diye soruluyor. Aşağıdakiler arasında pek çok neden var: Yukarıda belirtildiği gibi, Buckfast arıları üretken, çalışkan, aktif ve uysaldır ve kolaylıkla ele alınabilir, Karniyol arılar gibi aşırı derecede oğul isteği yoktur; bal stoklarını ekonomik olarak kullanırlar (tüm bal stoklarını yavru yetiştirmek için kullanan ve ardından aç kalma tehlikesiyle karşılaşan İtalyan arılarından farklı olarak); Diğer Mellifera türü arılar sıklıkla yavru hastalıkları (her iki tür yavru çürüklüğü ve kireç hastalığı) ile ilgili sorunlar yaşarlarken; Buckfast akarlarda dahil hastalıklara dirençlidir ( Açık sarı renkli İtalyan türü akarlara çok duyarlıdır).

BUCKFAST ARISI ÇOK YÜKSEK BAL ÜRETİMİ YAPABİLİR Eğer bal akımı varsa – bu arılar bal üretecektir. Buckfast arısı arıcılar tarafından doksan yıldır yetiştirilmekte ve yukarıdaki özellikleri elde etme amacıyla seçilmektedir. Mümkün olan en az miktarda girdi ile üretim yapmak ve mümkün olan en fazla sayıda değerli özelliği barındıran arıyı elde etmek için, 90 yıldır arıcılar tarafından seçilmekte ve yetiştirilmektedir.

Kaynak: buckfastbeekeepersgroup.co.uk

Posted on

Ana Arı Yetiştiriciliği

ana arı _üretimi

Ana Arı Yetiştiriciliği ile ilgili sitemizde bulunan belli başlı bilgiler aşağıda sıralanmıştır.
ana arı yetiştirme yöntemleri | basit ana arı üretimi | ana arı hangi aylarda üretilir
ana arı üretimi başlatıcı koloni arıcılık videosu | ana arı üretimi larva transferi
arı yetiştirmek istiyorum | kafkas ana arı üretimi ana arı üretimi ve satışı

Bir bal arısı kolonisinin verim başta olmak üzere tüm özelliklerini belirleyen en önemli faktör ana arıdır. Ana arının yetiştirilme şekli ve ırkı bu özelliklerini belirlemede etkili olmaktadır.

Arıcılığı gelişmiş olan ülkelerde bu durum kendini belirgin bir şekilde göstermektedir. Yetiştiricilikte kullanılan ana arıların ırkının bilinmesi yanında üstün performansa sahip
bireylerden oluşması, ebeveynlerinin üstün verim özelliklerine sahip olması ve bu olayın ıslahçılar tarafından sürekli olarak izlenerek en iyiye ulaşılması vazgeçilmez koşul olmuştur.

Bugün arıcılığın gelişmesi bakımından yapılan çalışmalarda, kovan ve arı kolonisi dağıtımının terk edilmesinin temelinde de ana arının önemi yatmaktadır.

Yaklaşık 7 milyon arı kolonisi varlığına sahip olan ülkemizde her yıl 4 milyona varan ana arıya gereksinim bulunmaktadır. Bu nedenle ana arı kullanımının yararı yanında ana arı yetiştiriciliğinin de büyük bir pazar olarak ülkemiz arıcılığına katkı sağlayacağı kesindir.

Arıcılıkta bilgi ve bilinç düzeyi yanında verimlilik ve kalitenin artması ana arı ihtiyacının oluşmasına neden olmaktadır.

Her geçen gün ülkemizde ana arı kullanımına ve yetiştiriciliğine de ilgi artmaktadır. Ancak ana arı yetiştiriciliği diğer arıcılık uygulamalarına göre daha teknik düzeyde bilgi gerektirmektedir.

Bu nedenle ana arı yetiştiriciliğini ve modern üretim yöntemlerini arıcılara tanıtmak önem arz etmektedir.
Son yıllarda ana arı yetiştiriciliği konusunda ortaya çıkan gelişmeleri arıcılarımıza öğretmek, ufuklarını açmak ve dünya standartları ölçeğinde ana arı yetiştiriciliği yapmalarını sağlamak amacıyla bu kitap kaleme alınmıştır.

Ülkemizde bu konuda yazılan diğer kitaplardan farklı olarak ana arı yetiştiriciliği konusunun daha kolay anlaşılabilir bir şekilde anlatılmasına ve resimlen dirilmesine özen gösterilmiştir.

Hazırlanan bu kitabın arıcılarımıza faydalı olmasını diliyoruz.

Posted on

Arıcılıkta Irk Seçimi !

mainebee.com (ABD) web sitesinden Türkçeye çevrilmiştir.

Türkçeye Çeviren Hakan BOZKURT Arılarınızdan ne bekliyor ve istiyorsunuz? Tıpkı Almanların mavi gözlü ve sarışın, zencilerin geniş burunlu, siyahi, kalın dudaklarından ayırt edilebilmesi gibi mi?

Benzer olarak, ördek avcılarının göl veya gölet gibi sulak arazilerde avlarını düştüğü yerden rahatlıkla kurtarabilmek için bir Labrador retriever cinsi köpek kullanması; kuru arazilerde ise İrlanda Setteri kullanması gibi.
Her arı ırkı (çok sayıdadır) yanı sıra her bir ırkın alt tipi (daha da çok sayıda) birbirinden farklı özelliklere sahip olduğu için en iyi uyan ırkları veya alt tipleri seçmenize imkan verir.
Belki de tüm bal arısı ırkları aynı olmadığı için şanslıyız, çünkü öyle olsaydı yazmam gereken bir şey kalmazdı . Bu nedenle, arzularınızı

EN İYİ TATMİN EDEN arıyı seçmenizde size yardımcı olması için önemli olabilecek bazı özelliklerden bahsedeyim:
1) Uysallık
2) Çeşitli hastalıklara, Solunum Yolu akarlarına ve Varroa akarlarına karşı direnç
3) Erken ilkbaharda hızlı nüfus artışı
4) Kışlama kabiliyeti
5) Oğul eğiliminin az olması
6) Balın hızla olgunlaşmasını sağlama
7) Beyaz petek kapakları oluşturma
8) Çok az propolis kullanımı
9) Bala hazır olma ve kraliçe maliyeti
10) RENK (En azından bana göre.
Birçok arıcı, bu özelliği önemli olarak vurgulamaktadır.
Yeni bir araba satın almak, yeni bir telefon almak, salon duvarlarını yeniden boyatmak veya saçını sarışın yapmak gibi).

Bir kraliçe arının koyu renkli işçi arılardan ziyade altın(sarı) işçi arılar arasında bulunmasının daha kolay olduğunu kabul edeceğim. Ancak altın veya siyah arasında görülebilirliğinden ziyade

İŞARETLİ bir kraliçe olmalıydı. Ha ha! Yukarıdaki listeye bakın ve her birinin önemini seçin, bu farklı özellikler arıların konumunu belirlemeniz için çok önemlidir ve özelliklerinden hangileri sizin için daha önemsizdir.

Örneğin arılarınız kentsel bir bölgede bulunuyorsa kuşkusuz uysal arılar olmalı.

Arıların yağmacılığa yatkın olmasını veya arılarınızın sıcak bir günde toplanıp komşularınızın köpek kulübesinde hatta daha kötüsü yatak odalarında bir oğul atmasını istemiyorsanız, beyaz petek kaplaması herhangi bir süzme bal üretmiyor veya satmıyorsanız oğula meyilli olmamaktan daha fazla önem arz etmez. Her ırkın iyi noktalarını ve kötü noktalarını söylemeden önce “Uzuvlar(organlar) üzerine yoğunlaşın” dememe ve bugüne kadar belirli bir ırkın akarlara karşı diğer ırklardan daha iyi direnç gösterdiğine dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmadığını söylememe izin verin .

Hepimiz, Karniyol arılarının YC2 alt tipinin ABD’de akar akınlarına neden olan koşullar altında direnç gösterebileceğini umuyorduk, ancak literatür bilgileri bu umudunu desteklemiyor.

1998’de bilim adamları akarlara karşı herhangi bir ırkın tanımlanabilir bir direncini bulamamıştır.

Bugüne kadar, bir arı alt tipinin belirgin bir direncini arının sonraki soylarına aktarmanın hiçbir yolu bulunamamıştır. Ne yazık ki bilim, akar direncinin “anahtar”ını bulana dek, akarların öldürülmesi ve kontrol edilmesi arıcılığın tek alternatifidir.

Her ırkın iyi ve kötü özellikleri hakkında konuşalım ve ülkemizdeki (ABD) en popüler arılardan büyük bir kısmını ayıracağım: İtalyan, Karniyol ve Buckfast.

 

 

Posted on

Karniyol Ana Arı

(Apis Mellifera Carnica SKLENAR eko tipi ) ince yapılı ve (6.8) uzun dillidir. Kısa ve sık bir kıl örtüsüne sahiptirler.

Gri arılar da denilen Karniyol arısının kitini çok koyu renktedir ve genellikle ikinci ve üçüncü halkalar üzerinde kahverengi noktalar, bazen de kahverengi çizgiler vardır.

En sakin ve uysal arı ırkıdır. Yavru üretme kabiliyetleri çok iyidir. Küçük aileler halinde kışladıklarında yiyecek tüketimleri azdır.

Balı polenli çıta olduğu sürece yavru büyütme uzun süre devam eder. Sonbaharda ailenin nüfusu suratle azalır.Çok sert iklim şartlarında bile kışlama yetenekleri iyidir.

Oğul verme eğilimleri yok denecek kadar azdır. Yön tayin etme ve kovanlarını bulma duyguları kuvvetlidir.Yağmacılığa karşı meyilli değildirler.

Çok az propolis kullanırlar ve Çevre şartları değişikliklerine uyma kabiliyetleri yüksektir.

Kısa ve sık bir kıl örtüsüne sahiptirler. Gri arılar da denilen Karniyol arısının kitini çok koyu renktedir ve genellikle 2. ve 3. halkalar üzerinde kahverengi noktalar, bazen de kahverengi çizgiler vardır.

En sakin ve uysal arı ırkıdır. Yavru üretme kabiliyetleri çok iyidir. Küçük aileler halinde kışladıklarından yiyecek tüketimleri azdır. Polen miktarı yeterli olduğu sürece yavru büyütme uzun süre devam eder.

Sonbaharda ailenin nüfusu süratle azalır. ince yapılı ve uzun dillidir.

Kısa ve sık bir kıl örtüsüne sahiptirler. Gri arılar da denilen Karniyol arısının kitini çok koyu renktedir ve genellikle 2. ve 3. halkalar üzerinde kahverengi noktalar, bazen de kahverengi çizgiler vardır.

En sakin ve uysal arı ırkıdır. Yavru üretme kabiliyetleri çok iyidir. Küçük aileler halinde kışladıklarında yiyecek tüketimleri azdır.

Polen miktarı yeterli olduğu sürece yavru büyütme uzun süre devam eder. Sonbaharda ailenin nüfusu süratle azalır.

Çok sert iklim şartlarında bile kışlama yetenekleri iyidir. Oğul verme eğilimleri yüksektir. Yön tayin etme ve kovanlarını bulma duyguları kuvvetlidir.

Yağmacılığa karşı meyilli değildirler.

Çok az propolis kullanırlar ve bu yüzden yavru hastalıklarına karşı çok hassastırlar.ancak İtalyan arısına kıyasla hastalıklara karsı daha kuzvetlidir Çevre şartları değişikliklerine uyma kabiliyetleri yüksektir.

Posted on

Kafkas Ana Arısı

Ülkemizde damızlık kafkas ana arı üretim yeri olarak iki nokta bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Ardahan ili Posof ilçesi olmaktadır.

İkinci nokta ise Artvin ilinin Macahel diye belirtilen bir bölgesi olmaktadır. Bunu dışındaki yerlerde kafkas damızlık ana arı üretimi yapılamamaktadır.

Peki niye derseniz? Çünkü buralar devlet tarafından koruma altına alınan izole diye tabi edilen bölgelerdir.

Bir ana arının damızlık olabilmesi için o bölgeye kendi ırkından başka arı ırkının girmemesi gerekiyor. Yani bu bölgeden ana arı üretimi yapan kişilerin yine aynı ana arının ırkından olan erkek arılar ile çiftleşmesi gerekmektedir.

Yani o bölgede örnek olarak karniyol ana arı var ise yada karniyol ırkı arılar mevcutsa burada üretilen damızlık olmaz melez ana arı olacaktır. Melez ana arı diğer bir adı ile f1 ana arı olmaktadır.

O zaman satın alırken melez ana arı mı almak lazım yoksa damızlık ana arı mı almak lazım sorusuna gelince; bölgenizin iklimi bilmeniz gerekmektedir.

Damızlık kafkas ana arı üretimi yapılan bölge ile aynı yükseltide ve iklimde iseniz ve ana arı üretimi yapacaksanız damızlık kafkas ana arı alabilirsiniz.

Yoksa normal bal üretimi yönelik çalışma yapıyorsanız f1 ana arı satın alabilirsiniz.

Bizlerde damızlık ana arı üretimi yapmış olduğumuz Posof ilçesinden isteyen müşterilerimize bu bölgemizden ana arı gönderimi yapmaktayız.

Buradaki ana arılar Haziran ayının ortalarına doğru çıkmaktadır. Daha erken ana arı temin etmek için melez ana arı satın almanız gerekir.

Mustafa ŞİMŞEK

0532 516 69 38

Posted on

İtalyan Ana Arı

İtalyan Ana Arısının Özellikleri Nelerdir kısaca

Kökeni İtalya’nın Sicilya adasıdır. Kışları uzun süren, ılıman ve nemli geçen, nektar akımının iyi olduğu ve yazları kurak geçtiği yerlerde çok iyi sonuç vermektedir.

İnce bir karın ve nispeten uzun bir dile sahip olup dil uzunluğu 6,3-6,6 mm’dir. Karın kitin rengi parlak olup sarı benekli bantlar bulunur. Kılları da sarımsı renkte olup bu durum erkek arılarda daha belirgindir. Genellikle uysaldırlar.

İtalyan arısının çoğalma yetenekleri yüksek olup, özellikle güçlü aileler ilkbahar başlarından sonbahara kadar çoğalmalarını sürdürürler.

Oğul verme eğilimleri zayıftır. Güçlü koloniler halinde kışa girerler ve kışın fazla bal tüketirler. Hızlı petek örme yeteneğine sahiptirler.

Az propolis taşırlar fakat yağmacılık ve kovanlarını şaşırma eğilimleri diğer ırklara göre fazladır denilsede inanmayın.

Sakin arılar sınıfındandır. Gelişme süreci çok hızlı olup ve iyidir. Özellikle erken ilkbahar olduğu zaman hızlı gelişim göstermektedirler.
Bal sezonundan verim yüksek olup, arı sütü üretecek olan arıcılar için büyük avantaj sağlan itlayan ana arı iyi süt verimi elde edilir.

Kışlatma içi uygun yer ve koşullar sağlandığı zaman kışı geçirme ve atlatma kabiliyeti yüksektir. Hayat tutunma ve yaşam gücü iyidir.

Diğer ırklar ile karşılaştırıldığınıda dünyanın en yaygır ana arı ırkıdır.

Genel olarak sıcak bölge iklimine sahip yerlerdeki arıcılar tercih etmektedir. Ülkemizde Akdeniz bölgesi ve Ege bölgesi genel hatlarıdır.

Diğer bölgeler ise genel olarak sahil şeridi kesimlerini kapsamaktadır.