Posted on

Arıcılık Hakkında Genel Bilgi.!

Arıcılık hakkında her türlü bilgi vererek amatör ve profesyonel arıcı üyelerin sormuş olduğu sorulara itina ile cevap veren arıcılık bilgi paylaşım sitesidir.

Arıcılıkta başarılı olmak için genç, sağlıklı ve kaliteli ana arı kullanılmalıdır. Ana arıların gelecek kuşaklara aktaracakları (genetik) özellikler arıcılıkta büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de ana arı yetiştiriciliği ilk olarak Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) tarafından 1978 yılında başlatılmıştır. Günümüzde bu çalışmalar üretim izni almış 100’e yakın işletme tarafından devam ettirilmektedir.

Ana Arı Üretim Miktarı

Günümüzde yıllık 300000 olan üretim, ülkemizin ihtiyacının ancak %20’sini karşılamaktadır.

Yürütülen Çalışmalar

Arıcılık çalışmalarının başladığı 1972 yılından bu yana dünyadaki yeni teknolojiler takip edilerek, ana arı üretiminin ülke arıcılığının bir sektörü haline gelmesinde öncülük edilmiştir.

Suni Tohumlama Çalışmaları

Üretici kuruluşların ülke çapında dağıtımını yaptığı çiftleşmiş ana arılar, suni tohumlanmış saf Kafkas damızlık kolonilerin larvaları kullanılarak yetiştirilmiş ve doğal çiftleşmiş kullanma melezi (F1) ana arılardır.

Ana Arıların Üstünlükleri

Türkiye’de üretilen üretimi arılar; bal taşıma, uysallık, çalışma gücü, floradan faydalanma, değişik ekolojik şartlara kolayca uyum sağlama gibi üstün özelliklere sahiptir.

Üretim İzni

Damızlık ana arı ve F1 ana arıları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınan üretim izinleri ile yapılmaktadır.

Suni Tohumlama Neden Yapılmalıdır?

Arıcılıkta, saf ırkların korunması ve ıslah çalışmaları için suni tohumlama yöntemi kullanılır ve bu yöntem sayesinde kontrollü çiftleşme sağlanır. Suni tohumlama yönteminin arı ıslahı açısından en önemli işlevi soyu bilinen ana arı yetiştirme olanağı sağlamasıdır. Arıcılıkta ıslah çalışmaları ancak suni tohumlama yöntemi ile mümkündür.

Bir Koloni Neden Ana Arı Yapmak İster?

Koloni yeni bir ana arı yetiştirme ihtiyacını aşağıdaki nedenlerden dolayı duymaktadır:

 

 • Koloninin anasız kalması
 • Ana arının yaşlı olması
 • Oğul verme içgüdüsü ileKolonilere Ana Arı Uygulama NedenleriKovandaki ana arının yaşlanması veya ölmesi halinde, fazla zaman kaybetmeden yaşlı ana arı yerine genç, çiftleşmiş ana arı verilmelidir. Koloni uzun bir süre anasız kaldığında, yeni ana arının koloniye kabul ettirilmesi çok zor olmaktadır. Bu nedenle mümkün olduğunca hızlı bir şekilde koloniye ana arı uygulanmalıdır. Verimsiz ana arıların yenilenmesi zorunludur. Zira bir arıcının arılığında bulunan kovanlarının hepsinden yeterli ürün alabilmesi, kovanlarında bulunan verimsiz ana arıların değiştirilmesi ile mümkündür.Ana Arı Uygulaması
 • Ana arı değiştirilecek ise, yaşlı ana arı kovandan alınır.
 • Suni oğula verilecek ise, oğul bölme işlemi yapılır.
 • Ana arı bulunmayan koloniye verilecek ise, koloni düzeninin kontrolü sağlanır.
 • Koloni uzun süre anasız kalmış ise kapalı yavrulara çerçeve takviyesi yapılır.
 • Koloni hazırlığından 6 gün sonra ana arı muhafaza yerinden alınır.
 • Uygulama yapılacak kolonide günlük yumurta ve ana arı olabilecek larva kalmamalıdır.
 • 6 gün içinde arılarca yapılmış bulunan ana arı yüksükleri itinayla ve yeniden ana arı gözü yapılamayacak şekilde iptal edilmelidir.
 • Uygulama yapılacak kolonide çiftleşmemiş ana arı ve yalancı ana arı bulunmamalıdır.
 • Bu kontrollerden sonra ana arı nakliye kafesi, kekli tarafı açılarak, iki yavrulu çerçeve arasına ve kafes teli yüzü aşağı gelecek şekilde yerleştirilir. Çiftleşmiş ana arının kabul edilme oranının %100’e yakın olduğu gözlenmiştir.Ana Arı Uygulaması SonrasıAna arı uygulamasından sonra koloni şurup veya kek ile beslenmelidir. Ancak koloni rahatsız edilmemeli, Varroa mücadelesinden kaçınılmalıdır.
  Koloni bir hafta sonra açılır ve ana arı kontrol edilerek durum not edilir.Ana Arının Verimsiz Oluşunun Nedenleri
 • Irk özelliği
 • Yaşlı oluşu
 • Hastalıklı oluşu
 • Genetik olarak akrabalı yetiştirilmiş olması
 • Yeterli döllenmemiş olması
 • Ana arı üretimi yapılırken kullanılan larvaların gelişi güzel seçilmesi ve bu nedenle ana arıların küçük yapılı olması

  Bal Hasadından Sonra Ana Arı Yenilemenin Önemi
 • Kolonide genç işçi arı mevcudu olduğu için ana arı kabulü kolay olur.
 • Kışa girmeden önce kolonide yeni generasyon işçi arı oluşması sağlanır.
 • Genç ana arı ile kışı geçiren koloninin ilkbahar gelişimi daha hızlı olur.
 • Sonbahar ya da ilkbahar ana arı kaybı olan kolonide yeniden ana arı yapma şansı az olur. Ana arı yetişse bile çiftleşmek için yeterli erkek arı bulamaz. Bu durumda koloni verimsiz olur ya da söner.
 • Genç ana arılar daha fazla hormon salgıladığı için koloninin düzeni korunur.
 • Yaz başında genç ana arılı kolonilerin oğul verme eğilimi daha azdır. Dolayısıyla daha güçlü koloniler oluşur daha fazla bal verimi alınır.Ana Arı Kullanmanın Avantajları
 • Kolonide 35 günlük erken yumurtlama süresi kazandırılmış olur.
 • Kolonide ana arının doğal çiftleşmesinin taşıdığı risk önlenir.
 • Kullanılan ana arının özellikleri bilinir, yaşı izlenebilir.
 • Ana arının koloni tarafından kabulü kolay olur.
 • Koloni genç ana arılı olur. Bu da bal ve arı ürünleri verimini olumlu yönde etkiler, koloni geleceği garanti altına alınır.
 • Oğul üretimi kolayca sağlanır.
 • Zamansız ana arı kayıpları önlenmiş olur.
 • Bütün ana arılar uluslararası renk sistemine göre işaretli olup, kayıt tutulmasında kolaylık sağlar.

 

Posted on

Organik arıcıya bakanlıktan destek.!

Organik arıcılığa verilen desteğin sevindirici olduğunu söyleyen Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Şahin, bakanlıktan iyi arıcılık uygulamalarını hayata geçirecek düzenlemeler yapmasını beklediklerini söyledi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliği, 15 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre organik arıcılık teşvik gören dallardan sayılacak. Teşvik amacıyla, organik arı yetiştiricisine arılı kovan başına 10 TL destek verilecek.

Tebliğ, organik arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Destekten yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 3 Eylül-2 Kasım aralığında bakanlığın il ya da ilçe müdürlüklerine muhtelif belgeler ile başvurmaları gerekiyor.

Organik arıcılık ve iyi arıcılık açısından bu desteklerin bir gelişme olduğunu ifade eden Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, “Organik arıcılık kapsamında düşük destekler vardı, ancak bu şekilde gerçekleşmemişti. Bu gibi destekler arıcılığı teşvik edecek. Kovan başına 10 TL konvansiyonel arıcılara veriliyordu, organik arıcılara bu destek ilk defa veriliyor. Oldukça sevindirici bir durum, ancak fiyatlar daha yüksek olmalı. Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz” dedi.

Piyasa fiyatı düşürülmeli

Arıcılığı daha ileriye götürmek için başka yolların da düşünülmesi gerektiğini söyleyen Şahin, “Destekler güzel, ama miktarlar yeterli değil. Besleme kaçınılmaz, bu kapsamda da bir destek

verilmeli. Organik arıcılara şeker desteği verilebilir. Organik arıcılıktan aldığınız bal 5-6 kilo, konvansiyonel arıcılıktan alınan bal miktarı 30-35 kilo. Organik arıcılık desteklenerek üretim artmalı, bu şekilde organik balın piyasa fiyatı düşürülmeli. Kendileri pazar oluşturabildikleri bir piyasa oluşturulmalı. Bakanlığın organik ürünlerin satışına bir pazar payı yaratması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Organik arıcılık için özel bölge oluşturulmalı

En önemli konunun organik arıcılık bölgeleri oluşturmak olduğunu vurgulayan Şahin, “Çam bölgelerinde organik arıcılar için alan oluşturulmalı. Her yöreyi organik arıcılığa kapatamazsınız. Türkiye’de 7 milyon 900 bin arı kovanı var. Organik arıcı, konvansiyonel arıcıyla yan yana olamaz. Arı uçtuğu zaman 5 kilometrelik bir çeperde uçuyor. En fazla arı kovanın bulunduğu bölge olan Ege ve Akdeniz’de kilometrelerce alanı organik arıcılığa kapatamayacağınız için iyi arıcılık uygulamaları hayata geçirilmeli. Yoksa bu argümanlar uygulanamaz” şeklinde konuştu.

Birlik olarak bakanlıktan beklentilerinin iyi arıcılık uygulamalarını hayata geçirmesini sağlamak olduğunu söyleyen Şahin, “Organik arıcılıkta siz 500 tane işletme kurarsınız, ama iyi arıcılık uygulamalarıyla 10 bin kişilik istihdamı garanti edebilirsiniz” ifadesini kullandı.

Sözleşmeli modelle arıcılık kontrol altına alınsın

Geçen yıldan beri ‘Sözleşmeli Arıcılık Projesi’ üzerine çalıştıklarını söyleyen Şahin, pazarda tekelleşme ve kaçak üretimin bu proje ile önüne geçmeyi düşündüklerini belirtti. Şahin, “2015’ten beri Tarım Bakanlığı’na ‘ballarımızı kayıt altına alın’ diyoruz. Kayıt altına alırsak merdiven altı üretim son bulacak. Arıcıların ürettiği ballar satış aşamasında kontrol altına alınacak. Üreticinin ürettiği balların kayıt altına alınması projesinin desteklenmesini bekliyoruz. Bakanlığa sunduk, farklı bir proje olduğunu dile getirdik. Bu projeyi desteklemeli. Üreticinin ürettiği ürünler kayıt altına alınmalı. Sözleşmeli modelde tekelleşme kalkacak. Üretici ve tüketici zarar etmeyecek” dedi.

Posted on

YIĞILCA ANA ARISI

Yığılca ana arısının üretimi Düzce’nin Yığılca bölgesinde üretim yapmaktayız.

Adını yığılca bölgesinden alan bu arı damızlık olarak üretmekteyiz.

Ana arılar çiftleşip yumurta atması bölge şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bu süre daha erkende olabilir ve daha geçte olmaktadır. Ana arılar işaretli olup bu yılın yeni anasıdır. Kargo kayıpları ve zararları tarafımıza ait olmaktadır. Analar yumurta atması garantidir.

Yığılca ana arısı olarak iki çeşit üretimimiz vardır;

Birincisi, yığılca ilçesinde bulunan yerde damızlık ana arı üretimi yapmaktayız.

İkincisi ise, yığılca ilçesinden farklı bir bölgede damızlık yığılca ana arılarından larva transferi ile elde etmiş olduğumuz f1 ana arılardır. Ana arı sipariş formunu doldururken orada bu ayrıntıyı görebilirsiniz.

Yığılca arısı hakkında daha fazla bilgi vermek gerekirse;

Batı Karadeniz Bölgesi Balarısı (Apis mellifera L.) Populasyonun Morfolojik Özellikleri isimli bildirisinde Yığılca arısının scutellum renginin sıfıra yakın olması ile diğer bal arısı populasyonlarından ayrıldığı bildirilmiştir. Diğer bazı araştırıcılarda yayınlarında Yığılca arısının farklı bir ekotip olduğundan söz etmektedir.

Araştırma sonuçlarının yayınlanması ile literatürlere giren Yığılca ekotipi yüksek bal verimi ile Türkiye arıcılığına ümidi olara gösterilmektedir.

Türkiye’nin 56 farklı lokasyonundan örnek alarak yaptığı araştırmada Yığılca arısı vücut iriliği ve organlarının uzunlukları bakımından diğer illerin arı popülasyonlarından farklı bulunmuştur. Yığılca arısının ön kanat uzunluğu ortalama 9.30; arka kanat uzunluğu ortalama 6.60 çıkmıştır. Bacak karakterlerinden Femur uzunluğu * 2.81 Tibia uzunluğu *3.23, Basitarsus uzunluğu*2.18, Basitarsus genişliği* 1.20. olarak bulunmuştur.

Yığılca ekotipi yüksek bal verimi ile Türkiye arıcılığına ümit vaad ediyor. Çalışkan , kışa dayanıklı, diğer ekotiplerin 3 katı bal verimine sahip. Gelecekteki ıslah ve seleksiyon çalışmaları için ümit vaadediyor.

Yığılca Ekotipi Saklı kent Yığılca’nın il merkezine çok uzak olması yollarının bozuk olması nedeniyle bu ilçeye dışardan göçer arıcı girişi söz konusu olmamıştır.

Modern hayatın henüz uğramadığı Yığılca’da tıpkı insanı gibi doğanın ve arılarının dahomojen yapısı bozulmamıştır.
Yığılca arısının Anadolu ve Kafkas arısına göre 3 katı daha fazla bal verimine sahip olduğu görülmüştür.

Posted on

Anadolu Ana Arısı

Anadolu Ana Arısı
Anadolu ana arı damızlığı ile ilgili ıslah çalışmalarını Birçok Ülkede  yapılmaktadır.

Son zamanlarda Bilim Adamları Tarafından ülkemizde de  Anadolu arısı  ıslah çalışmaları yapılmaktadır.

Ülkemizde daha önce hiçbir şekilde farklı ana arı girmeyen izola bölgelerden de elde ettiğimiz ana arılar suni tohumlama ve morfolojik testlerden geçirilerek , bunlardan elde edilen damızlık arılardan f1 ana arılar tarafınıza gönderilmektedir.

Ana arıların yumurtlaması ve özelliğini taşıması garantilidir. Yolda ölme ve kayıplar firmamız tarafından her şekilde karşılanır.

Anadolun arısı hakkında daha kısaca açıklama yapmalım;
Sert iklim koşullarına dayanıklılık, tutumluluk, yüksek kışlama ve yön bulma yeteneği, ana arı ve işçi arılarda uzun yaşam, yiyecek toplamada enerjik davranma gibi ayrı ayrı ırklarda görülebilecek özelliklere tek başına sahip olması ve  yeni kombinasyonların elde edilmesinde rol oynayacak değerli bir ırk olarak öne çıkmaktadır.

Anadolu ana arısının yavru ve bal üretim kabiliyetleri yüksektir. Yine de siz bölgenize en uygun ana arı cinsini seçmeyi unutmayınız.

En büyük özellikleri Anadolu coğrafyası ve iklimine çok iyi uyum sağlamış olmalarıdır.

Çalışkan, kış şartlarına ve hastalıklara dayanıklı olma gibi avantajları vardır. Anadolu arısının en üstün vasıflarından birisi de çok zor şartlarda bile bal toplayarak hayatını devam ettire bilmesidir.

Genelde esmer ve küçük yapılı arılardır.

Saygılar Mustafa ŞİMŞEK

0532 516 69 38

Posted on

Kafkas Ana Arısı

Ülkemizde damızlık kafkas ana arı üretim yeri olarak iki nokta bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Ardahan ili Posof ilçesi olmaktadır.

İkinci nokta ise Artvin ilinin Macahel diye belirtilen bir bölgesi olmaktadır. Bunu dışındaki yerlerde kafkas damızlık ana arı üretimi yapılamamaktadır.

Peki niye derseniz? Çünkü buralar devlet tarafından koruma altına alınan izole diye tabi edilen bölgelerdir.

Bir ana arının damızlık olabilmesi için o bölgeye kendi ırkından başka arı ırkının girmemesi gerekiyor. Yani bu bölgeden ana arı üretimi yapan kişilerin yine aynı ana arının ırkından olan erkek arılar ile çiftleşmesi gerekmektedir.

Yani o bölgede örnek olarak karniyol ana arı var ise yada karniyol ırkı arılar mevcutsa burada üretilen damızlık olmaz melez ana arı olacaktır. Melez ana arı diğer bir adı ile f1 ana arı olmaktadır.

O zaman satın alırken melez ana arı mı almak lazım yoksa damızlık ana arı mı almak lazım sorusuna gelince; bölgenizin iklimi bilmeniz gerekmektedir.

Damızlık kafkas ana arı üretimi yapılan bölge ile aynı yükseltide ve iklimde iseniz ve ana arı üretimi yapacaksanız damızlık kafkas ana arı alabilirsiniz.

Yoksa normal bal üretimi yönelik çalışma yapıyorsanız f1 ana arı satın alabilirsiniz.

Bizlerde damızlık ana arı üretimi yapmış olduğumuz Posof ilçesinden isteyen müşterilerimize bu bölgemizden ana arı gönderimi yapmaktayız.

Buradaki ana arılar Haziran ayının ortalarına doğru çıkmaktadır. Daha erken ana arı temin etmek için melez ana arı satın almanız gerekir.

Mustafa ŞİMŞEK

0532 516 69 38