Son dakika

Kovanlardan Kapalı yavru çekme

Modern arıcılıkta doğru olan arı oğul engelleme yöntemlerine uygun olarak arıların oğul vermemesini sağlamaktır. Arılar ne kadar güçlü ve kuvvetli olursa o sezonda elde edeceğimiz verimde bir o kadar yüksek olacaktır.

a) İlk önce arı kovanının uçma deliğinin bulunduğu yerden aşağıya salkımlar halinde arılar bulunuyorsa bu arının oğul vereceğine işaretidir ve bu kovan gözlem altında tutulmalıdır.

b) Arı kovanlarını güneş altına koymayın yada güneş altındaysa üzerine dal gibi koruyucu nesnelere koyunuz. Sıcaktan bulanan arı kovanı oğul verme eğilimi gösterecektir.

c) Kolonide bulunan ana arının yumurtlayacak alanı kalmadıysa ve bütün çerçevelerin bal ile yada yavru ile kaplı ise ana arı yumurtlamaz bu yüzden dolayı yumurtlamak ve yeni yaşam alanı bulmak için oğul verecektir.

d) Arıların genellikle oğul verme eğilimi gösterecektir ama çok fazla oğul verme eğilimi varsa arı ırkınızın farklı arı ırkları ile çalışmayı deneyebilirsiniz.

Arı Oğul Engelleme Teknikleri

a) Arıların ilkbaharda hızlı geliştirmek için arıların takibi yapılmalı ve kuluçkalık doldu ise zaman kaybetmeden ballık konulması işlemi yapılmalıdır.

b) Sıcaklıkların başlamasından dolayı arılar kovan içeresinde sıcaklaşacağı için kovan deliklerin açılması gerekir. Arı kovanları kızgın güneş altında bırakılmaz gölge altına koymak mümkün değilse, üzeri dal, çalı, ot vesaire ile örtülür.

c) Çok hızlı gelişen ve oğul çıkarma eğilimine gireceği anlaşılan kovanlardan kapalı gözlü yavrulu çerçevelerden alınarak zayıf kovanlara verilir, böylece koloninin çok hızlı gelişmesi yavaşlatılmış olur.

d) Ana arıya yumurtlayacak boş alan sağlanır. Eğer kulakçıklardaki çerçeveler aşırı yavru ya da aşırı bal depolama yüzünden bloke olmuşsa, bunlar alınarak yerine boş çerçeveler konur. Böylece ana arının rahatlıkla yumurtalarını bırakacağı alanlar sağlanmış olur.
Eğer çerçeveler bal yüzünden bloke olmuşsa, bunların yerine kabartılmış petekli çerçeve koymamak gerekir. Çünkü arılar bu çerçeveleri de hemen bal ile doldurarak ana arının yumurtlamasına imkan vermezler. Temel petekli çerçeve takılırsa, petekler karıştırdıkça ana arı yumurtasını koyma imkanı bulur.

Ana arıya bol yumurtlama alanı açmak için kulakçıklardaki üzeri sırlanmış yavru gözlü çerçevelerden 4-5 tanesi alınarak yerine temel petek takılmış çerçeve konur. Yavrulu petekler ise balığın ortasına yerleştirilir. Böylece kuluçkalık ta ana arıya yumurtlayacak geniş bir alan yaratılmış olur.

Eğer kuluçkalık la ballık arasına ana ızgarası konursa ana arı üst kata çıkıp yumurtla yamayacağı için, kapalı gözlerden yavrular çıkmaya başladıktan sonra arılar üst kattaki boş peteklere hemen bal doldurmaya başlar.

e) Kuluçka Alanındaki çerçeveler haftada bir kontrol edilerek varsa ana arı Hücrelerin imha edilir. Ana arı Hücrelerin yapılmış olması kovanın illaki oğul çıkaracağı anlamına gelmez. Bu yüzden içinde yumurta bulunmayan hücreleri bozmak için zaman harcanmamalıdır. Eğer bu Hücrelerin içine yumurta ve arı sütü bırakılmışsa bu oğul hazırlığının en önemli işaretidir.

Bu Hücrelerin imha ederken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de, kapalı olup olmadıklarıdır. Henüz kapatılmamış üzeri açık olan yüksükler rahatlıkla imha edilebilir. Fakat eğer kapalı ana arı yüksüğü varsa bu o kovanın oğul çıkardığı anlamına gelir. Bu yüzden bütün Hücrelerin imha etmek o kovanı ana arısız bırakmak demektir. Kapalı yüksükler görüldüğünde bunlardan 1-2 tanesini seçerek bozmadan bırakmak gerekir. İri, gösterişli ve üzeri pütürlü olan ana memeleri tercih edilmelidir.

Oğul vermek amacıyla yapılan ana arı Hücrelerin sayısı genelde 10-15 kadardır. Ana arıyı değiştirmek için yapılan yüksükler ise 2-4 tane civarındadır. Oğul için yapılan yüksükler, ana arıdan gizlemek için çerçevelerin dip taraflarında, gizli köşelerinde bulunur. Ana arıyı değiştirme amacıyla yapılan yüksükler ise çerçevenin ortasında, kuluçkanın bol olduğu alanlarda yer alır.

İlk çıkan oğul’un hangi kovandan çıktığı görüldüyse, diğer oğulları engellemenin en pratik bir yolu da şudur: Ana kovan yerinden kaldırılıp arılık ta başka bir yere taşınarak, oğul arısı ana kovanın yerine konur. Böylece dışarıdaki tarlacı arılar da oğul kovana dahil olarak koloniyi çok güçlü bir hale getirirler. Tarlacı arılarını kaybettiği için nüfusu iyice azalan ana kovan ise oğul çıkarmaktan vazgeçer.

f) Bazı arılar ırk özelliklerinden dolayı oğul çıkarmaya daha kolay eğilim gösterirler. Bu yüzden oğul eğilimi daha düşük olan ırklarla çalışmak gerekir. Her arıcı kendi arılığında ki oğul çıkarma eğilimi düşük olan kovanları belirlemeli ve bu kovanlardan ürettiği ana arıları diğer kovanlara vererek, kendi arılarının oğul çıkarma eğilimini en düşük seviyeye getirmelidir. Oğul çıkarma eğilimi yüksek kovanların ana arıları ve erkek arıları fırsat buldukça imha edilmelidir.

g) Hızla gelişen kolonilerden suni oğul almak doğal oğul çıkışını engelleyen en önemli uygulamalardan bir tanesidir. O yüzden suni yani yapay oğul alma işlemi yapara arı oğulu engelleme konusunda bir adım öne geçmiş olacaksınız.

Hakkında Mustafa ŞİMŞEK

Arıcılık Araştırma ve geliştirme Uzmanı

Ayrıca Kontrol Edin

Arı sütünün Faydaları

Yapılan bilimsel araştırmalarda göre Kemoterapi’nin Karaciğer ve Böbreklerde Yol Açtığı Oksidatif Baskı ve Doku Hasarı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir