Son dakika

Propolisinin ve karaciğer.?

2002 yılında, Hacettepe Üniversitesi’nde in vivo
koşullarda yapılan bilimsel bir çalışmada Anadolu
Propolisinin karaciğer fonksiyonları üzerine etkileri
değerlendirilmiştir.
Çalışmaya 2 grup katılmıştır. Birinci grup deney
grubunu, ikinci grup İse kontrol grubunu
oluşturmuştur. Deney grubuna 1 5 gün boyunca, her
gün 200 mg/kg etanol ile ekstrakte edilmiş Saf
Anadolu propolisİ verilmiştir. Kontrol grubu İse hiç
propolis almamıştır. Çalışmada, Anadolu propolisi
alan grup ile kontrol grubunun karaciğer enzim
aktiviteleri ve diğer biyokimyasal parametreleri
karel lasts n Imlstl r.
Çalışmanın sonucunda Anadolu propolisinin
karaciğer enzimleri ve fonksiyon (ALT, AST)
değerlerinin normal aralıkta seyretmesine, LDL (kötü
huylu kolestrolyün normal aralığa gelmesine
yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmacılar,
yüksek antioksidan özelliğinden dolayı düzenli olarak
Anadolu propolisi kullanımını önermişlerdir.

Kaynak: Kolankaya, Durdane, et al. “Protective effects
of Turkish propolis on alcohol-induced serum lipid
changes and liver injury in male rats.” Food chemistry
7R 9 rinne\’ 912-917