Son dakika
Türkiye Arıcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Geleceği
Türkiye Kafkas-Posof-Macehel

Türkiye arıcılığının mevcut durumunu

Türkiye arıcılığının mevcut durumunu, sorunlarını ve gelecek perspektifini ortaya koymak.


Arıcılar, arıcı birlikleri ve arı ürünleri paketleyen işletmelerden anket yoluyla ve düzenlenen çalış taydan elde edilmiştir.


 Araştırma sonuçları arıcılığın kabuk değiştirdiğini ve hızla gelişen bir endüstri haline dönüştüğünü göstermiştir.


Geçmişte ek gelir kaynağı ve tamamlayıcı faaliyet olarak düşünülen arıcılık, günümüz arıcılarının %64’ü için ana gelir kaynağıdır.


Yaygın olarak göçer arıcılık yapan ve ortalama 49 yaşında olan Türkiye arıcıları, 21 yıllık arıcılık deneyimine sahip olup, ortalama 9 yıl örgün eğitim görmüşlerdir.


Göçer arıcılar yılda ortalama üç farklı noktada konaklama yapmaktadırlar. Türkiye’de koloni başına bal verimi 19,8 kilogramdır.


Bir kilogram balın maliyeti aile iş gücü ve yönetim karşılığı dahil edilmeksizin 6,4 TL, dahil edildiğinde ise 8,1 TL’dir.
Arıcıların birim koloniden elde ettiği aile iş gücü ve yönetim karşılığı ise 186 TL’dir.


Türkiye arıcıları üretimleri düşmeksizin girdilerini %16 ve maliyetlerini %25 düzeyinde azaltma imkânına sahiptirler.


Koloni sayısının artırılması etkinliği olumsuz etkilemekteyken, hobi amaçlı arıcılıktan ana gelire yönelmek ve diğer arı ürünleri üretimine ağırlık vermek etkinliği artırmaktadır.


Arıcı birliklerinden elde edilen verilerin analiz sonuçları, incelenen birlik yöneticilerinin%76’sının lise ve üzerinde eğitimli olduğunu ve %31’inin yabancı dil bildiğini göstermiştir.


Birliklerin %66’sı üyelerine eğitim vermekte iken, sadece %15’i bal satışı yapabilmektedir.Türkiye arıcılarının %70’i birliklerin sunduğu hizmet ve faaliyetlerden memnundur.


ArıYetiştiricileri Birliklerinin ekonomik durumu, Bal Üreticileri Birliklerinden daha iyidurumdadır.


Türkiye’de faaliyet gösteren arıcı birliklerinin %11’i etkin çalışırken, %89’uetkin çalışmamaktadır. Birliklerin hizmet etkinliğini belirleyen en önemli değişkenler birlik yöneticisinin profili ve üye sayısıdır.


Üye sayısı arttıkça ve birlik yöneticisi nitelikleri iyileştikçe arıcı birliklerinin hizmet etkinliği artmaktadır.


Arı ürünleri paketleyen işletmeler ortalama 19 yıllık deneyime sahiptirler. İşletmeler arı ürünlerini genellikle tedarikçiler aracılığıyla toplamaktadırlar ve ürün alımları ile kontrollerinde standartlar oturmamıştır.


İşletmelerin %70’i bal alım fiyatını piyasa koşullarına göre belirlemektedir. İşletmelerin %17’si kalite sorunları sebepleriyle aldığı balları arıcılara geri iade etmektedirler.


İmalatçı sanayi işletmeleri baldan sonra en fazla polen satmaktadırlar.Bunu arı sütü ve propolis izlemektedir.


İşletmelerin pazarladıkları balların yaklaşık %5’itüketiciler tarafından geri iade edilmektedir. Tüketicilerin %71’i şekerlenme ve %14’ü donmasebebiyle balları işletmeler geri iade etmektedirler.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de arıcılık sektörün en önemli sorun alanı pazarlamakonusunda yaşanan problemlerdir.


Arı ürünleri tüketiminin yurt içinde az olması ve 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress1-5 November, 2016, Fethiye, TURKEY207artırılamaması, Türkiye arıcılık sektörünün en öncelikli problemidir.


Türkiye arı ürünleri piyasasında kalite standartlarının tam olarak belirlenmemiş olması, arı ürünlerinin fiyatlamasının meşe ine ve standartlara göre yapılmaması, arıcılık sektörüne ilişkin makro ve işletme düzeyinde nitelikli verilerin olmayışı, düşük koloni verimliliği, denetim eksiklikleri,arı ürünleri piyasalarında yaşanan haksız ve eksik rekabet sektörün takip eden diğersorunlarıdır.


Sonuç: Türkiye arıcılık sektörünün sorunlarının ortadan kaldırılması için katılımcılık ilkesiyle çalışmak ve sorunlara bütüncü yaklaşmak gereklidir.

Arıcılık sektöründe üretimle ilgili en önemli sorun olan koloni başına verimliliğinin artırılmasının önündeki en önemli engel olan teknik bilgi eksikliği, ihtiyaç analizine göre planlanmış uygulamalı arıcı eğitim çalışmaları ve hedef kitlenin özelliklerine uygun yöntemlerle yürütülecek yayım çalışmaları ile giderilebilecektir.


Diğer taraftan, arı ürünlerinin kovandan sofraya izlenebilirliğinin sağlanması ve kalite standartlarının oluşturulması yoluyla tüketicilerde güvenin artırılması arı ürünlerinin tüketimini artırılabilecektir.


Devletin arıcılığa yönelik politika, destekleme ve yasal düzenlemeleri gözden geçirerek arıcılık bilgi sistemini tamamlaması ve denetimleri artırarak kaçak girdi kullanımını kontrol altına alması, arı ürünlerinin önemli bir sorunu olan ürünlerde katkı ve kalıntı probleminin aşılmasına katkı sağlayabilecektir.


Etkin denetimle hileli veya yoğun şeker katkılı bal satışları ve sınır illerinde kaçak bal ticaretinin önlenmesi,bu balların imha edilmesi ve satıcılarının sektöre girişlerinin engellenmesi sektörün işleyişini daha sağlıklı hale getirebilecek ve haksız rekabeti azaltabilecektir.

Hakkında Mustafa ŞİMŞEK

Arıcı'nın Ar-Ge hocaması Arıcılık,da Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge)

Ayrıca Kontrol Edin

Bal Yok Olacak..!

HOŞÇAKAL BAL… İtalyan bilim insanları balın 100 yıl içinde ortadan kalkabileceğini söylüyor… Milano üniversitesinin yaptığı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir