Son dakika
yapay tohumlama tekniği
yapay tohumlama

YAPAY TOHUMLAMA BAŞLANGICI.?

Ana arıların bir araç yardımıyla tohumlanması konusundaki çalışmalar, Huber’ in 1814 yılında kıldan yapılmış bir fırça ile semeni vajinaya aktarmayı başarmasıyla başlamıştır.


Ancak ana arıların yapay olarak tohumlanmaları ile ilgili modern teknikler 1926’ da Dr. Watson’ un geliştirdiği bir şırınga ile erkek arıdan sperma toplayıp bunu bir mikroskop
altında ana arıya enjekte etmesinden sonra gelişmiştir.
Nolan, bir şırınga geliştirmiş ve anestezik olarak eter kullanımını başlatmıştır.


Watson ve Nolan’ın vajina valfini bilmemeleri yumurta kanallarına semenin enjeksiyonunu tam olarak başaramamalarına ve dölleme başarısının düşmesine neden olmuştur.
H. H. Laidlaw, 1932’de çiftleşme uçuşundan dönen ana arılarda diseksiyon yapmış ve ana arıların hepsinde yumurta kanallarının semenle dolu olduğunu, yapay tohumlama girişiminde bulunulan ana arıların yumurta kanallarının ise semen içermediğini ve vajina valfinin ana yumurta kanalını tamamen tıkadığını saptamıştır.


Laidlaw,1934’ de bir sonda yardımıyla vajina valfini iterek ana arının yumurta kanallarına başarıyla semeni enjekte edebilmiştir. Bu çalışma ile yapay tohumlamanın başarılabilmesi için
temel kuralın semeni vajina valfinin ilerisine boşaltmak olduğu kanıtlanmıştır.


Mackensen 1936 yılında Nolan’ ın cihazını geliştirerek daha modern bir tohumlama cihazı haline getirmiştir. Mackensen, Laidlaw’ ın tohumlama esnasında anestezik olarak
kullandığı CO2’ i tohumlamadan sonra en az bir gün arayla iki kez uyguladığında, yapay tohumlanmış ana arıların doğal çiftleşen analar gibi erken yumurtlamaya başladıklarını
saptamıştır.


Kaftanoğlu ve Peng adlı araştırıcılar, 1980 ve 1982 yıllarındaki çalışmalarıyla erkek arılardan mikroskop kullanmadan kısa sürede fazla miktarda sperma toplamak için yeni bir yöntem (Washing Technique) geliştirmişlerdir.


Bu buluşların ışığı altında çeşitli ülkelerde birçok araştırmacı tarafından yapay tohumlama tekniği ve tohumlama aletlerinin farklı modelleri geliştirilmiştir. Bugün yaygın olarak kullanılan yapay tohumlama aletleri; Mackensen, Laidlaw, Ruttner, Schneider, Fresnaye ve Schley aletleridir.

Hakkında Mustafa ŞİMŞEK

Arıcı'nın Ar-Ge hocaması Arıcılık,da Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge)

Ayrıca Kontrol Edin

Brother Adam kimdir.?

Adı Karl Kehrle diğer adı ” Brother Adam”. 11 yaşında Almanya’da hastalandığı için annesi iyileşmesi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir